Privacy & cookieverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting KERN. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Stichting KERN verzamelt persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, deelnemers, leveranciers en bezoekers van onze websites.

De AVG

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, moeten wij melden dat via deze site privacygevoelige gegevens worden verzameld en verwerkt. In deze privacyverklaring leest u hoe Stichting KERN omgaat met uw persoonlijke informatie.

Verzamelen en verwerken persoonsgegevens

Stichting KERN verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende grondslagen: bijvoorbeeld door deelname aan een cursus zoals met u en/of uw werkgever overeengekomen, voor precontractuele activiteiten (zoals het doen van offerte) of voor het verwerken van het verzoek dat u ons via een van de formulieren op onze website doet. Wij hebben dan een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken: de verwerking van de gegevens is dan noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw verzoek. Op diverse pagina’s van de website wordt gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen, bijvoorbeeld wanneer u met ons in contact wilt komen of informatie aanvraagt. Bepaalde verwerkingen verrichten we uitsluitend met uw toestemming, waarbij u deze te allen tijde ook weer kunt intrekken.

Door deze website te gebruiken en in het bijzonder door uw persoonsgegevens op te geven (bijvoorbeeld voor uw aanmelding bij een training, inschrijving voor een nieuwsbrief of downloaden van een document) gaat u er mee akkoord dat Stichting KERN uw gegevens verzamelt en gebruikt.

Stichting KERN gebruikt uw gegevens voor administratieve doeleinden. Ook kan Stichting KERN uw gegevens gebruiken om u telefonisch, per post of per e-mail te informeren over relevante producten en diensten. Uiteraard gaat Stichting KERN hier zorgvuldig mee om.

Derden

Stichting KERN kan als verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstenverlening voor u uit te voeren. Dat kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een externe trainer of adviseur. Meestal zal het gaan om de naam van de organisatie, naam van de deelnemer en de NAW-gegevens. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren kunnen deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen.

Bewaartermijnen

Stichting KERN slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.

Hieronder vermelden we de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten.

Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar

Deelnemersgegevens in ons administratie – of marketingsysteem: 7 jaar na de laatste registratie of activiteit, zodat we u op basis van eerdere activiteiten kunnen blijven adviseren en informeren over volgende ontwikkelingsstappen. Of om bijvoorbeeld uw recht op een (bij u zoekgeraakt) deelnamecertificaat te kunnen verifiëren, kortom: services aan u te kunnen verrichten.

Bezwaar maken

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u een email sturen naar info@stichtingkern.nl . Bij onze nieuwsbrieven kunt u zich eenvoudig afmelden met de afmeldknop. U ontvangt dan geen nieuwsbrief meer.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de website gebruiksvriendelijker.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
  • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.
  • het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.
  • De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.
  • De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Stichting KERN niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Wijziging van deze privacy- en cookieverklaring

Stichting KERN behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent.