Flat vóór en na renovatie naar energieneutraal, Keulse Slag in Arnhem (Projectadviseur: Bouwnext; foto’s: Mons Stolper ©)

Omgaan met complexe besluiten –
Een cursus voor bestuurders van VVE’s

Zit je, als VvE-bestuurder, met achterstallig onderhoud in je maag? Of is het hoog tijd voor energiebesparing, maar weet je nog niet hoe? En zie je op tegen het proces om de beste aanpak te vinden voor jullie woongebouw en iedereen in de VVE hierin mee te krijgen? Als VVE-bestuurder krijg je vaak complexe besluiten voor de kiezen.
Maar een goed begin is het halve werk. Deze cursus “Omgaan met complexe besluiten” is voor jouw VvE-bestuur een handige opstap om ook jullie appartementsgebouw toekomstproof te maken. 

Er komen soms wel heel veel vragen af op een VvE-bestuur. Dilemma’s zoals “Moeten we eigenlijk wel isoleren, terwijl de mensen nu vooral klagen over de hitte in de zomer?” of “Moeten we nu investeren in een warmtepomp of wachten op het warmtenet?”… Er komt zo veel bij kijken, als jullie hier besluiten over moeten nemen! Vooral omdat de woningen ook in toekomst betaalbaar moeten blijven. En ja, een VvE-bestuur is meestal een lekenbestuur. Bij jullie misschien niet, maar de meeste bestuursleden van een VvE’s in Nederland zijn geen professionele bestuurders. Zij zijn door de buren, de VvE-leden, uit hun midden gekozen voor zo’n serieuze taak. Het is al heel wat dat zij daar hun vrije tijd in willen steken.

Wat zijn complexe besluiten eigenlijk?

Wat is er nu voor nodig om een complex besluit goed te kunnen nemen als VVE? In deze cursus leer je wat een complex besluit precies is en wat er bij komt kijken om die te kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan de keuze tussen het uitvoeren van groot onderhoud of gelijk een slag maken om echt energie te besparen en het moment van groot onderhoud te combineren met een integrale duurzame renovatie. Hoe voer je dat gesprek en hoe kom je het beste tot besluitvorming in de ALV? Hoe creëer je het benodigde draagvlak?

Complex besluit? Zorg voor de juiste informatie op de juiste plek!

Een professioneel bestuurder laat zich goed adviseren en dat is ook voor jou als bestuurder van een VvE belangrijk. Denk hier bijvoorbeeld aan een gedegen MJOP, kennis van de splitsingsakte en het huishoudelijke reglement. Hoe staat de VvE er financieel voor? Meer dan de helft van de VvE’s in Nederland reserveert te weinig geld voor groot onderhoud, hoe zit dat bij jullie VvE? Moeten jullie er af en toe een extra rekening sturen omdat er onverwachte kosten zijn?

Leren uit ervaringen met complexe besluitvorming

WNR heeft veel ervaring met energetische renovaties VvE’s en natuurlijk met de bijbehorende complexe processen. In deze training delen wij deze met jullie. En je krijgt handvaten en inspiratie voor het aangaan van complexe vraagstukken in jullie VvE. Wij vinden het belangrijk dat jij als bestuurder van een VvE van een appartementencomplex met vertrouwen het gesprek met de VvE-leden aan kunt gaan. En wij zien het belang van een goede dialoog vooraf om tot een goede besluitvorming in de ALV te komen. In deze training leren jullie hoe je een complex besluit goed kunt voorbereiden en hoe je de besluitvorming optimaal kunt organiseren: Denk aan  draagvlak creëren en advies inwinnen. Ook leer je het belang kennen van integrale kwaliteit waarin ook gezondheid en comfort belangrijke aspecten zijn. En nemen wij je mee in het speelveld van betaalbaarheid van verduurzaming, koppelkansen en de kracht van garanties.

Deze training kunnen we tegen gereduceerd tarief aanbieden omdat de ontwikkeling hiervan deels is vergoed uit een rijkssubsidie. De kosten zijn € 195,- inclusief btw per persoon. Wij raden je aan om deze cursus met een of twee medebestuursleden van jouw VVE te volgen zodat jullie zich gezamenlijk een beeld kunnen vormen van de aanpak voor verduurzaming. Voor uw bestuur van drie bestuursleden betaalt u slechts voor twee.

Inhoud van de cursus

Verantwoordelijkheid VvE

Wat staat een VvE te wachten rondom vraagstukken over groot onderhoud, betaalbaarheid, energiebesparende maatregelen of grondige energetische renovatie? Wij zoemen in op het besluitvormingsproces bij VvE’s en op manieren om draagvlak te creëren voor besluiten tijdens de ALV. Dit deel gaat over het belang van een goed bestuur, met name in de context van het behoud van het complex. Wij zoemen in op de uitdagingen van een leken bestuur. Hoe houd je het huishoudboekje op orde (gedegen MJOP)? En wat is het belang ervan in het kader van energetische renovatie en groot onderhoud? Hoe kom je aan voldoende (objectieve) kennis? Wat laat je wel en niet over aan een VvE-beheerder en hoe geef je het beste vorm aan die samenwerking?

Maatschappelijke opgave

Gezond en betaalbaar wonen en het voorkomen van energiearmoede zijn aspecten van de sociaal-maatschappelijke zorgplicht van gemeentes. Een grondige renovatie kan de betaalbaarheid voor de lange termijn borgen, door zeer lage energielasten en onderhouds- en vervangingskosten. Het verduurzamen richt zich ook op doelmatig en circulair grondstoffengebruik en zorg voor milieu en klimaat. En natuurlijk werkt een grondige renovatie verpaupering tegen, en heeft ook impact op de wijk.

Bestuurlijke en juridische kant

Splitsingsaktes en de huishoudelijke reglementen van VvE’s zijn bepalend voor de renovatie-mogelijkheden. Ook gespikkeld bezit met huurders en eigenaars kent zijn uitdagingen. We kijken naar de huidige en toekomstige rol van o.a. bewoners, beheerders en onderhoudspartijen.

De uitdaging van complexe besluiten

In dit deel gaan we in op de aard van een complex besluit, de puzzel die je moet maken als er nog puzzelstukjes ontbreken. Je krijgt handvaten aangereikt hoe je hiermee kunt omgaan, hoe je het besluitvormingsproces optimaal organiseert.

Verantwoordelijkheid VvE-bestuur

Hoe creëert het bestuur draagvlak bij bewoners (=VvE leden)? Hoe ga je het beste de dialoog aan? Welke communicatiekanalen zijn zinvol om in te zetten?

Wat is eigenlijk nodig aan draagvlak om een besluit te kunnen nemen? Wat staat er in de statuten? Hoe ga je om me gebrek aan belangstelling en wat zijn de mogelijkheden?

Ook leer je het verschil kennen tussen een integrale renovatie en de reguliere energielabelstappen-renovatie. Aan de hand van voorbeelden in Nederland gaan we dieper in op het belang van garanties op de bouwkwaliteit en energieprestatie. En wat er dus voor bestuurders komt kijken bij een integrale aanbesteding.

Renoveren met toekomstvisie

Van een lelijk eendje naar een mooie zwaan

Als bestuurder van een VVE met een ouder gebouw wil je onderhoudsmaatregelen uitvoeren zonder spijt achteraf. Het gebouw moet bij de tijd blijven en de servicekosten betaalbaar. Als ook het wooncomfort verbetert zou het helemaal mooi zijn. Maar hoe krijg je een overzicht over alle mogelijkheden voor het gebouw en wat maakt een renovatieplan interessant voor een financier? Hoe maak je het gebouw klaar voor de toekomst?

Haalbaarheidsanalyse

De voorbereiding van een grondig renovatieplan begint met een gedegen haalbaarheidsanalyse. Dit levert antwoord op vragen zoals:

Ligt een flinke besparing op energiekosten binnen bereik?  Kan de warmtebehoefte zo ver terugvallen dat we er ook mee van het aardgas af kunnen? Wat levert hoeveel subsidies op? Moeten we volgens de gemeente overstappen op lage temperatuurverwarming? Wat is de juiste volgorde van uitvoeren, of pak je juist alles in één keer aan?

Woonlastenneutraal? – juist een hoogwaardige renovatie maakt het mogelijk

Bij een duurzame renovatie komen naast de investeringskosten ook besparingen in beeld. Afhankelijk van de staat van onderhoud, het huishoudboekje en de technische mogelijkheden is een besparing op de energie voor verwarming mogelijk tot 90%. Daarnaast gaan na een integrale renovatie ook de onderhoudskosten voor de komende periode fors omlaag. Deze kasstroom is beschikbaar om de uitgaven voor de aflossing van een lening te dekken. Als de kosten voor en na de renovatie op maandbasis voor de appartementseigenaren gelijk blijven spreken we van woonlastenneutraal renoveren.

Bij de investering in een renovatie kijken we dus verder dan de korte termijn. Dit geeft ook inzicht in hoe de kosten van een renovatie zich verhouden tot losse verduurzamingsmaatregelen. Veelal blijkt dat reguliere energiemaatregelen het afleggen tegen een vergaande energierenovatie, over 30 jaar beschouwd. Kijk voor meer informatie over woonlasteneutrale renovaties ook op www.wnr.nu

Omgaan met complexe besluiten

161,15322,30 excl. btw

De online-cursus duurt 2,5 uur en je kunt kiezen uit 2 data:

9 november: 13u30 – 16u

23 november: 9u30-12u

Vermeld bij het afrekenen graag onder “Bedrijfsnaam” de naam van jouw VvE.

Kijk hier voor de voorwaarden.

De kosten voor deze cursus zijn

€195,00

incl. BTW p.p.

Korting:
3 voor de prijs van 2!

Wij raden je aan om deze cursus te volgen samen met je medebestuursleden. Daarom kun je aan deze cursus deelnemen met drie bestuurders voor de prijs van twee!

WNR woonlastenneutrale renovatie

Locatie

De cursus vindt online plaats. Na aanmelding ontvang je een link naar de bijeenkomst.

Wanneer is de cursus “Omgaan met complexe besluiten” interessant voor jullie VvE?

Vaak is groot onderhoud de aanleiding om toch eens door te pakken met verduurzamen. En dat gaat samen met grote en complexe vraagstukken. Bijvoorbeeld:

  • Het dak inclusief ballast moet vervangen worden om lekkage voor te zijn.
    Kan goede dakisolatie hierin niet meeliften?
  • Het oude dubbelglas uit de jaren ’80 is aan vervanging toe.
    Moeten we de kozijnen dan niet ook gelijk meenemen?
  • De verouderde VR-ketels worden vervangen door HR-ketels, waardoor ook de rookgaskanalen vervangen moeten worden. Vaak een pittige kostenpost. Is dat nog wel slim nu de overheid ons van het aardgas af wil hebben?

Hier begint vaak de verkenningstocht van actieve bestuursleden. En met deze cursus kom je goed beslagen ten ijs: je weet wat voor de besluitvorming rondom complexe vragen in jullie VvE nodig is, en je leert de weg kennen om verduurzaming in te zetten voor meer wooncomfort en betere betaalbaarheid in de toekomst.

Zo niet…!

Soms kom je ze tegen: bestuurders die trots vertellen dat ze vorig jaar rondom het enkelglas hebben laten vervangen door dubbelglas. In de bestaande, niet geïsoleerde, stalen kozijnen… De infrarood warmtebeelden liegen er niet om. Nog steeds lekt bijna 40% van de warmte via de ramen en kozijnen naar buiten!
En een mogelijk nog serieuzere consequentie: er is een gezondheidsrisico voor de luchtwegen bijgekomen. Dit heeft te maken met het vergrote risico op condens en schimmel, doordat waterdamp nu niet meer op het glas condenseert maar op de stalen kozijnen en in de koude hoeken van de muur.

Met een traditionele MJOB blijft alles bij het oude…

Een Meerjaren-onderhoudsbegroting (MJOB) voorziet er vaak in dat het gebouw netjes wordt bijgehouden. En dus niet ingrijpend verbeterd of verduurzaamd wordt. Hiervoor heeft de VvE vaak geen middelen gereserveerd.

Hoe kun je dat ombuigen zonder dat je ‘met de pet rond moet’, en zonder dat de woonlasten (enorm) toenemen? – Daar ligt de uitdaging! En kan een integrale verduurzaming een oplossing zijn.