Kennisinstituut energetische renovatie en nieuwbouw

Jouw kennispartner in de energietransitie

Welkom bij Kennisinstituut KERN

KERN is hét kennisinstituut voor mens- en toekomstgericht bouwen. De schaarste aan grondstoffen en energie, krapte op de arbeidsmarkt en steeds hogere eisen aan het bouwen en aan gebouwen stelt de bouwsector voor complexe uitdagingen. Zowel voor opdrachtgevers als voor bouwers is het lastig om goede keuzes te maken. Biedt de nieuwe BENG-wetgeving de juiste leidraad voor succesvolle nieuwbouw en renovatie? Hoe houdt je als opdrachtgever je project betaalbaar maar wel je ambities overeind? Hoe zorg je als bouwpartner voor de kwaliteit die past bij toekomstgericht bouwen? En met welke kennis zorg je als adviseur voor toegevoegde waarde bij energieneutraal bouwen?

Neutrale informatie is schaars goed in deze tijd. Kennisinstituut KERN volgt innovaties op de voet en ontsluit voor jou de benodigde kennis om de informatie over bouwproducten en -methoden op hun waarde te kunnen schatten. Elk project heeft zijn eigen specifieke eisen en samenspel van omstandigheden. Er is geen perfecte oplossing voor alle situaties. Wat voor het ene project het goede is kan bij het andere project juist helemaal niet passen. Bij KERN leer je de juiste keuzes te maken vanuit de integrale samenhang van een specifiek project.

Hiervoor maakt KERN wetenschappelijke kennis over duurzaam, energiezuinig en gezond bouwen laagdrempelig beschikbaar en praktisch toepasbaar. Hoe? Lessen bij KERN zijn altijd in dialoog met de deelnemers en sluiten zo direct aan bij de vragen uit jouw dagelijkse praktijk. Onze docenten zijn koplopers in hun vakgebied. Deze doorgewinterde experts verrijken de kennis van het nieuwe bouwen met hun eigen ervaringen. Daarmee wordt de kennis sprekend en inspireert voor opvolging.

Tip voor elke architect, ontwerper en energieadviseur:

Meld je aan voor de Summer school Passiefhuisontwerp en -constructie en bereid je voor op het examen voor de internationaal gewaardeerde titel “Passive House Designer”.

Cursussen

Je wilt de juiste beslissingen nemen bij renovatie en nieuwbouw. En hoge energieprestaties realiseren, zelfs met garanties.
Maatwerk- en reguliere opleidingen bij KERN ondersteunen jouw en je collegas hierbij. Van een realistische energiebalansberekening tot integrale kwaliteit in de uitvoering – bij KERN leer je waar het om gaat om van je energieneutrale projecten een succes te maken.

Producten

Energieneutraal ontwerpen vereist goed gereedschap, je wil weten wat je ontwerpt. Bij KERN kun je terecht voor de nodige tools voor jouw integrale aanpak bij energieneutrale projecten, de nZEB-tool, DesignPH en nog veel meer.
Ook kun je met onze speciale uitgaves en publicaties de laatste ontwikkelingen op het gebied van integraal en energieneutraal bouwen op de voet volgen.

Kwaliteitsborging

Geslaagde projecten en tevereden klanten zijn goud waard. Maar vooral de mislukkingen halen de krant.
Integrale kwaliteit is dus een werkwoord. Daarom zorgt KERN voor de juiste bouwstenen voor gegarandeerde energieprestatie en integrale kwaliteit: gecertificeerde vakmensen, gecertificeerde passiefhuisbouwelementen en
gebouwcertificering.

Referenties

De cursus Energieneutraal bouwen en renoveren heeft mij veel meer inzicht gegeven in detailleringen die ik op hoofdlijnen al kende. Met veel praktijkvoorbeelden en een beetje bouwfysica leer je snel waar het mis kan gaan als men ondeskundig luchtdicht bouwt of extra isolatie aanbrengt. Als je dan met gemotiveerde vakmensen bij elkaar zit die allen leergierig zijn, wordt je alleen maar enthousiaster over bouwen met de Passiefhuis-principes.
Naar Oskar Oldeman op LinkedIn.

Oskar Oldeman
Projectmanagement bij Promantor

… Door de bevlogen docenten en diverse groep cursisten was het makkelijk leren en was het geen moment saai.
De grootste les voor mij was eigenlijk hoe klein de energiebehoefte van een geïsoleerd gebouw wordt als je de oriëntatie van de ramen, de toepassing van glas en de luchtdichtheid goed aanpakt. En ook goed nu te weten hoe je dit berekent…
Naar Patrick Schimmel op LinkedIn.

Patrick Schimmel
Directeur Schimmel Techniek

Voor jouw medewerkers in het uitvoerend bouwbedrijf

Medewerkers van uitvoerende bouwbedrijven, zoals aannemers en installatiebedrijven, kunnen bij KERN terecht voor meer grip op de kwaliteit in de uitvoering van energieneutrale projecten. In cursussen ontwikkelen zij meer begrip over de energetische samenhang in gebouwen waardoor ze in de praktijk beter begrijpen wat van ze wordt gevraagd. Maar het gaat niet alleen om bijspijkeren van de theorie. KERN biedt ook ondersteuning bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden en betrokkenheid – de juiste attitude voor integrale en interdisciplinaire samenwerking. Renovatiebedrijven verkrijgen via een certificeringstraject bij KERN een WNR-licentie.

Voor jouw collega’s in het adviesbureau

Bouw- en installatie-experts, managers en energieadviseurs komen bij KERN op de nieuwste stand van de ontwikkelingen rondom integraal en energieneutraal bouwen. Ze leren de basis kennen voor het ontwerpen van bouwfysisch correcte details of zeer energiezuinige en geluidsarme ventilatiesystemen en het werken onder prestatiecontracten. Hierbij leren ze integraal en disciplineoverschrijdend denken en verkrijgen de handvaten voor kwaliteitsborging en integraal procesmanagement. Met hun advies maken zij het verschil voor betaalbaar, gezond en comfortabel duurzaam bouwen.

Voor jouw collega’s in het vastgoedbedrijf

KERN ondersteunt woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere vastgoedorganisaties bij het ontwikkelen van beleid voor verduurzaming van hun vastgoed en de uitvoering ervan door hun medewerkers. In maatwerktrajecten denken onze docenten mee met het bestuur en teams over beleids- en ontwikkelingsvraagstukken. Op basis van een gezamenlijk onderzoek naar de kennisbehoefte biedt KERN passende bijspijkertrajecten voor bestuurders en medewerkers. Van opdrachtgeverschap met energieprestatiegaranties tot integrale ontwerp- en uitvoeringsprocessen. Maar ook individuele deelname aan reguliere cursussen van medewerkers helpt om de nodige expertise binnenhalen in uw organisatie.

Kennisinstituut KERN – hét kennisinstituut voor mens- en toekomstgericht bouwen

  • Kanaliseert wetenschappelijke kennis naar de bouwpraktijk;
  • Maakt ervaring van vooraanstaande experts breed inzetbaar;
  • Is dienstbaar aan de energietransitie in de bouw;
  • Leidt op tot interdisciplinaire samenhang in kennis en proces;
  • Focust op integrale samenwerking van bouwondernemers;
  • Staat voor energetische duurzaamheid als kwaliteit;
  • Leert doeners verantwoordelijkheid nemen;
  • Speelt flexibel in op kennisbehoefte;
  • Is complementair aan de huidige bestaande onderwijsstructuur;
  • Geeft inzicht over hoogwaardig kwaliteitsniveau tegen laagste kosten.