Acquisitiegesprek woonlastengestuurde renovatie VvE

Ben je, als adviseur of aannemer, betrokken bij VVE-renovaties en wil je op een goede manier acquisitie doen voor de woonlastenoptimale aanpak met WNR? Dan biedt de cursus “Acquisitie woonlastengestuurde renovatie VvE” een mooie instapmogelijkheid. In deze cursus krijg je alle nodige handreikingen voor een professioneel acquisitiegesprek over het aanbod van WNR. 

Nieuw bij KERN: Cursus Acquisitiegesprek woonlastengestuurde renovatie

Woonlastenoptimaal renoveren: An offer you can’t refuse

De deelnemers leren hoe je een VVE-bestuur overtuigt om onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van een woonlastenneutrale renovatie van hun pand. De acquisiteur brengt de visie en de werkwijze van WNR over aan de klant en de voordelen en mogelijkheden voor een toekomstgerichte aanpak. In de gesprekken ligt de nadruk op de eerste stap: een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek waarin de integrale WNR-renovatie-strategie in grote lijn wordt uitgewerkt voor het betreffende project en wordt vergeleken met andere (meer traditionele renovatie-strategieën).

In het eerste deel van de cursus komen de visie en werkwijze van WNR uitvoerig aan bod. Hierbij raken deelnemers vertrouwd met het hoe en waarom van woonlastengestuurd renoveren.

Ook leren ze de financiële basis kennen van een woonlastenoptimale aanpak (gebaseerd op het het Asser servicekostenmodel). Ze leren daarbij zelf een grove inschatting van de financiële haalbaarheid te maken aan de hand van  voorbeelden. Zo krijgen deelnemers inzicht in de financiële basisprincipes van lening, aflossing, onderhouds-, energie- en servicekosten en hoe je een kosten-batenanalyse opstelt.

In de tweede helft van de training oefenen de deelnemers met communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor een acquisitiegesprek. Hierbij leggen ze een basis met theoretische basisprincipes. En natuurlijk leren ze deze toepassen door veel te oefenen in het voeren van deze gesprekken.

Inhoud van de cursus Acquisitiegesprek woonlastengestuurde renovatie VvE

Basiskennis over WNR

De cursus start met een introductie in de organisatie WNR, de ontstaansgeschiedenis en de doelstellingen. Je maakt uitgebreid kennis met de werkwijze van WNR. Zo leer je de basis kennen van woonlastengestuurd renoveren; de noodzaak, wat het inhoudt, hoe het wordt gedaan. Je leert het verschil kennen tussen een integrale renovatie en de reguliere energielabelstappen-renovatie. Aan de hand van voorbeelden in Nederland gaan we dieper in op het belang van garanties op de bouwkwaliteit en energieprestatie. En wat er voor bestuurders komt kijken bij een integrale aanbesteding. En natuurlijk leer je de argumenten kennen waarom een WNR-renovatie een goede, toekomstgerichte investering is.

Haalbaarheidsstudie WNR

Je krijgt in dit deel van de cursus uitleg over de opbouw van een haalbaarheidsonderzoek en hoe dit wordt gedaan binnen WNR. De servicekosten en de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) vormen de hoekstenen van de renovatie-financiering. Je leert hoe je een VVE-bestuur mee kunt nemen van het afwegingskader “terugverdientijd” naar de lange-termijneffecten en vooral naar de werkelijke totale maandlasten voor de bewoners vóór en na de renovatie. Ook leer je wat bij een haalbaarheidsstudie van de klant verwacht wordt, dus welke informatie er bij de klant opgehaald dient te worden. Dit vormt de basis voor een effectieve en prettige samenwerking tijdens het WNR-proces. Zaken zoals de bouwtechnische informatie, de renovatiegeschiedenis, de meerjarige onderhoud begroting (MJOB) bewoners- en gebruiksinformatie en de specifieke klantwensen zijn belangrijke input voor het haalbaarheidsonderzoek en het aansluitende renovatieproces.

De beste techniek voor het acquisitiegesprek

De deelnemers volgen een training voor koude en voor warme acquisitie. Hoe doe je dat, wat kan er mis gaan en hoe bereik je je doel? Je leert de vaardigheden aan voor het voeren van een professioneel acquisitiegesprek, de voorbereiding, de introductie, de structuur van het gesprek, hoe je aansluit op het perspectief van de klant, …….., hoe je je valkuilen vermijdt (bijv. té technisch worden, e.d.). Ook de professionele verslaglegging komt aan bod.

Bestuurlijke en juridische context VVE

Afsluitend gaan we op een ander vlak de diepte in: Je leert de belangrijke juridische randvoorwaarden van VVE’s kennen.Zo zijn bijvoorbeeld de splitsingsakte en het huishoudelijke reglement van een VvE bepalend voor de renovatie-mogelijkheden. Ook gespikkeld bezit met huurders en eigenaars kent zijn uitdagingen. Zo weet je op welke aspecten je moet letten met betrekking tot collectief en individueel eigendom, je kent de impact van statutaire wijzigingen, en kent het inspraak- en besluitvormingsproces bij ALV’s. Ook leer je de belangen kennen die spelen rondom de servicekosten en onderhoudsplanning (MJOB). Dit maakt je alert op de kwaliteit en het tijdskader van een MJOB. Ook verkennen wij de stakeholders bij renovaties van VVE’s. Zo zijn gezond en betaalbaar wonen en het voorkomen van energiearmoede aspecten van de sociaal-maatschappelijke zorgplicht van gemeentes. Een grondige renovatie werkt verpaupering tegen, en heeft dus ook impact op de wijk.

Renoveren met toekomstvisie

Van een lelijk eendje naar een mooie zwaan

Als aannemer of adviseur wil je een VVE goed ondersteunen bij het treffen van onderhoudsmaatregelen – klaar voor de toekomst, zonder spijt achteraf. Het gebouw moet bij de tijd blijven en de servicekosten betaalbaar. Als ook het wooncomfort verbetert zou het helemaal mooi zijn. Met een WNR-aanpak krijg je grip op de optimale renovatieaanpak én de financiering.

Haalbaarheidsanalyse

De voorbereiding van een grondig renovatieplan begint met een gedegen haalbaarheidsanalyse. Dit levert antwoord op vragen zoals:

Ligt een flinke besparing op energiekosten binnen bereik?  Kan de warmtebehoefte zo ver terugvallen dat we er ook mee van het aardgas af kunnen? Wat levert hoeveel subsidies op? Moeten we volgens de gemeente overstappen op lage temperatuurverwarming? Wat is de juiste volgorde van uitvoeren, of pak je juist alles in één keer aan?

Woonlastenneutraal? – juist een hoogwaardige renovatie maakt het mogelijk

Bij een duurzame renovatie komen naast de investeringskosten ook besparingen in beeld. Afhankelijk van de staat van onderhoud, het huishoudboekje en de technische mogelijkheden is een besparing op de energie voor verwarming mogelijk tot 90%. Daarnaast gaan na een integrale renovatie ook de onderhoudskosten voor de komende periode fors omlaag. Deze kasstroom is beschikbaar om de uitgaven voor de aflossing van een lening te dekken. Als de kosten voor en na de renovatie op maandbasis voor de appartementseigenaren gelijk blijven spreken we van woonlastenneutraal renoveren.

Bij de investering in een renovatie kijken we dus verder dan de korte termijn. Dit geeft ook inzicht in hoe de kosten van een renovatie zich verhouden tot losse verduurzamingsmaatregelen. Veelal blijkt dat reguliere energiemaatregelen het afleggen tegen een vergaande energierenovatie, over 30 jaar beschouwd. Kijk voor meer informatie over woonlasteneutrale renovaties ook op www.wnr.nu

Aquisitiegesprek woonlastengestuurde renovatie VvE

295,00 excl. btw

Kijk hier voor de voorwaarden.

Locatie

Deze eendaagse cursus vindt live plaats in Ede.

Lestijd: 9.15-16.30 uur, inloop: 9.00 uur