Productcertificering

Passiefhuis productcertificering

Voor energieneutrale passieve gebouwen zijn hoogwaardige componenten nodig zoals superisolerende raamkozijnen, WTW-ventilatie met een hoog rendement, aansluitdetails zonder thermische bruggen, isolerende beglazing die wel zonne-energie binnenhaalt, warmtepomp-compacttoestellen. Producten met het certificaat „ Certified Passive House Component“ zijn op basis van wetenschappelijk onderbouwde eenduidige en praktisch toepasbare kengetallen vergelijkbaar.

Azimut Bouwbureau certificeert voor KERN en werkt hiervoor samen met het Passive House Institute (PHI) aan de kwaliteitsborging van Nederlandse bouwproducten en componenten voor zeer energiezuinige renovatie en passieve nieuwbouw.

Door het PHI gecertificeerde producten staan bekend als betrouwbaar waarbij de energetische en bouwfysische kwaliteit van de gecertificeerde producten gewaarborgd is. Het toepassen van gecertificeerde details en producten draagt voor een belangrijk deel bij aan het optimaal functioneren van het resulterende gebouw. Een potentiële opdrachtgever kan op basis van een productcertificaat gemakkelijk beoordelen of het gecertificeerde product een optimale oplossing is voor een energieneutraal passief project. Ook zonder voorafgaande energiebalansberekening.

De certificering

De certificering wordt verzorgd door Azimut Bouwbureau, een geaccrediteerd passiefhuisexpert. De certificerende instantie is het Passive House Institute. Het PHI is een internationaal gerespecteerd, onafhankelijk wetenschappelijk instituut. Het PHI controleert en certificeert producten met het oog op toepasbaarheid in passiefhuizen. Dit geschiedt op basis van uniforme eisen voor energetisch en bouwfysisch uitstaande kwaliteit. Afhankelijk van het te certificeren product worden daarnaast ook geschikte laboratoria ingeschakeld.

Het gecertificeerde systeem wordt opgenomen in de Passiefhuis-componenten-database en toegevoegd aan de database in de rekentool voor passiefhuizen en energieneutrale gebouwen (nZEB-tool/PHPP).

Neem gerust contact op met KERN, dan bespreken wij de mogelijkheden voor uw product en maken een aanbieding voor certificering.

De eisen aan Passiefhuis-componenten

Het PHI heeft op basis van de ervaringen met een groot aantal passiefhuis-projecten wereldwijd praktische, gemakkelijk te controleren en te kwantificeren criteria geformuleerd waaraan een gecertificeerd passiefhuis-component moet voldoen. Hiermee kunnen gebruikers de specifieke energetische kenmerken van de gecertificeerde producten eenduidig vaststellen en vergelijken. De criteria hebben betrekking op twee aspecten:

 • Gezondheid en comfort (“comfortcriteria”)
 • De energiebalans bij toepassing (“energiecriteria”)

Om de prestatie objectief vast te stellen relateert het Passive House Institute deze criteria zo veel mogelijk aan bestaande normen. Waar dit alleen onvoldoende is voor de formulering of prestatie, zijn aanvullende eisen geïntroduceerd (zoals voor passiefhuis-raamkozijnen).

De criteria zijn zo veel mogelijk klimaatonafhankelijk. Waar nodig voor de gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid gelden aanvullende criteria voor gedefinieerde klimaatzones.

Alle criteria kunnen worden gekwantificeerd en gecontroleerd door metingen met vastgestelde methoden. Het certificaat geeft de karakteristieke waarden van het gecertificeerde component aan die relevant zijn voor energiebalans en mogelijke comfortberekeningen. Ze kunnen rechtstreeks in de nZEB-tool/PHPP worden ingevoerd.

De kengetallen zijn praktijkgericht en zo gedefinieerd dat zij kenmerkend zijn voor de invloed van de component in een passiefhuis. De kengetallen worden bepaald voor het specifieke product. Daarnaast worden eventuele project-gerelateerde randvoorwaarden vastgesteld, bijvoorbeeld voor de inbouwsituatie van ramen.

Kijk voor de specifieke actuele eisen op de website van het Passive House Institute.

Componenten

De productcertificering behelst de hele reeks voor passief bouwen relevante componenten:

 • Kozijnen, ramen, deuren
 • WTW-ventilatie-units
 • Warmtepompcompacttoestellen
 • Douche-WTW’s
 • Elementen gebouwschil
 • Aansluitdetails
 • Gehele bouwsystemen

Voorbeelden

Er zijn reeds een aantal Nederlandse producten gecertificeerd.

 • Hectar
 • Renolution-Refurbished city homes
 • Brink-WTW-ventilatie-units
 • Zehnder-ventilatie-units
 • HP-kozijnen

Kijk voor meer producten op de website van het Passive House Institute.