Integrale kwaliteit ziet KERN als belangrijkste schakel naar een klimaatneutrale duurzaam gebouwde omgeving

Docenten bij Kennisinstituut KERN

Clarence Rose

Expert energieneutraal bouwen, eigenaar van Azimut Bouwbureau, door het PHI geaccrediteerde passiefhuiscertificeerder. Tevens bestuurslid bij KERN.

Henk Wegkamp

Energetisch-economisch analist, mede-eigenaar adviesbureau Dantuma-Wegkamp en tevens bestuurslid bij KERN.

Carl-peter Goossen

Een doorgewinterde ontwerpmanager voor integraal energetisch bouwen en productontwikkeling, mede-eigenaar BouwNext en tevens bestuurslid bij KERN.

Nicolaas van Everdingen

Systeem-integrator en expert integraal (ver)nieuwbouwen. Met zijn bedrijf Plushuis ondersteunt hij opdrachtgevers, architecten en uitvoerenden bij de verbetering van de integrale bouwkwaliteit en realisatie van comfortabele energiepositieve particuliere woningen. Tevens verzorgt hij trainingen op dit gebied.

Jan Geerts

Als specialist binnenklimaat en eigenaar BCD is Jan bezig met de bouwfysische aspecten van de bouwkunde. Hij adviseert bij renovatie en nieuwbouw met een integrale visie op duurzaam materiaalgebruik, het comfort en verlagen van het energiegebruik.

Guido van Houdt expert integraal bouwen en renoveren

en resultaatgerichte samenwerking 

Guido van Houdt

Zijn missie is het bouwen van stabiele, robuuste en toch flexibele organisaties, waar betrokken mensen plezier hebben in hun werk. Als eigenaar van Cymatics is hij expert in het inrichten van organisaties, teams en processen, met steeds het resultaat als uitgangspunt. Guido heeft veel ervaring bij organisaties in de bouwkolom, en dan specifiek in de onderhoudswereld. Guido is opgeleid trainer met als zwaartepunten Bedrijfsinrichting (MKR), Lean, Samenwerking in de bouw (SCM) en Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Bij KERN is hij docent integraal bouwen.

Emiel van Est

Expert procesoptimalisatie en doelgericht innoveren. Helpt al meer dan 20 jaar organisaties met verbeteren en innoveren. Bestudeert innovatieve bedrijven als Toyota, Tesla, SpaceX en Lilium en zet zich nu in om het geleerde toe te passen bij innovatie in de bouw.

Dries Maris

Focus op het opzetten en verbeteren van organisaties en bedrijfsprocessen én met het optimaliseren van de onderlinge samenwerking. Denk daarbij aan Kwaliteits- en risicomanagement, Proces- & verandermanagement en Coaching en HR-management.