Integrale kwaliteit ziet KERN als belangrijkste schakel naar een klimaatneutrale duurzaam gebouwde omgeving

Docenten bij Kennisinstituut KERN

Clarence Rose

Expert energieneutraal bouwen, eigenaar van Azimut Bouwbureau, door het PHI geaccrediteerde passiefhuiscertificeerder. Tevens bestuurslid bij KERN.

Henk Wegkamp

Energetisch-economisch analist, mede-eigenaar adviesbureau Dantuma-Wegkamp en tevens bestuurslid bij KERN.

Carl-peter Goossen

Een doorgewinterde ontwerpmanager voor integraal energetisch bouwen en productontwikkeling, mede-eigenaar BouwNext en tevens bestuurslid bij KERN.

Nicolaas van Everdingen

Systeem-integrator en expert integraal (ver)nieuwbouwen. Met zijn bedrijf Plushuis ondersteunt hij opdrachtgevers, architecten en uitvoerenden bij de verbetering van de integrale bouwkwaliteit en realisatie van comfortabele energiepositieve particuliere woningen. Tevens verzorgt hij trainingen op dit gebied.

Harrie Beernink

Adviseur Energie, milieu en Passiefbouw. Van EED-audits t/m invoeren van energiemanagementsystemen. Vertaling Duitse aanpak naar Nederlandse situatie en zoeken naar de balans tussen ecologie en economie.

Mons Stolper MSc

Adviseur in energetische transitieprojecten, m.n. renovaties met hoge ambitie. Eigenaar eBounce Advies, duurzaam advies richting uitvoering in de bouw op het raakvlak met energie(-besparing). Oorspronkelijk milieukundige en deskundig in ruimtelijk, milieu- en mobiliteitsbeleid.

Jan Geerts

Als specialist binnenklimaat en eigenaar BCD is Jan bezig met de bouwfysische aspecten van de bouwkunde. Hij adviseert bij renovatie en nieuwbouw met een integrale visie op duurzaam materiaalgebruik, het comfort en verlagen van het energiegebruik.