Cursus Risicomanagement

Ben jij, als adviseur, projectleider of -manager betrokken bij complexe renovatie-opgaven en nieuwbouwprojecten? En ben je klaar met trouble-shooting,  faalkosten en tijdsverspilling? Wil je meer grip krijgen op risico’s in de werkprocessen en ben je op zoek naar een slimme werkmethode hiervoor? Volg dan de cursus Risicomanagement bij Kennisinstituut KERN! Deze cursus biedt een waardevolle handreiking hoe de angels op tijd uit het proces te halen. 

Anticiperen op risico’s haalt de angels uit het werkproces

In deze cursus gaan we in op werkwijzen voor een gedegen anticiperend risicomanagement. Deze is toegespitst op het werkveld van complexe energetische renovatie en nieuwbouw met prestatiegarantie. Deelnemers leren hoe ze een risicoprofiel op kunnen stellen op basis van een risico-inventarisatie en een risicoanalyse. Vervolgens leren ze een risico-actieplan op te stellen aan de hand van een maatregelen-analyse. Zo worden zich de deelnemers meer bewust van de risico’s en hun mogelijke impact en kunnen daardoor weloverwogen de ‘risk-appetite’ bepalen. Deze werkwijze is dus een belangrijk instrument om faalkosten in bouwprocessen terug te dringen en adequaat in te kunnen spelen op calamiteiten.

Is de cursus Risicomanagement ook voor mij geschikt?

Deze cursus is specifiek bedoeld voor procesbegeleiders, projectleiders en -managers met minimaal 2 jaar werkervaring op MBO of HBO-niveau.

Inhoud van de cursus Risicomanagement

Deze cursus stelt deelnemers in staat om een risicoprofiel op te stellen voor een project en op basis hiervan een risicoactieplan te maken. In de twee dagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het algemene begrippenkader en de definities m.b.t. risicomanagement.
  • Uitvoering van een risico-inventarisatie en -analyse aan de hand van een zelfgekozen praktijkcase (bijvoorbeeld een renovatieproject). Dit op basis van bouwtechnische informatie, de renovatiegeschiedenis, wet & regelgeving, financiële huishouding, bewoners- en gebruiksinformatie, etc.
  • Het opzetten en verzorgen van een risico-inventarisatieworkshop met bewoners. Je leert hoe de klant te informeren over de projectrisico’s en om tegelijkertijd relevante aanvullende bewonersinformatie op te halen, o.a. over hun zorgen, behoeften en risicobereidheid.
  • De werkwijze voor het opstellen van een projectrisicoprofiel en het uitvoeren van een maatregelenanalyse. Deze dienen mede als basis voor de functionele specificaties en de klanteisenspecificaties, alsmede voor een risicoactieplan.
  • De uitvoering van risicomanagement gedurende het project. Dit geschiedt op basis van de klanteisenspecificaties en het risicoactieplan. Onderdeel hiervan is het kaderen en delegeren van de verantwoordelijkheid van alle betrokken spelers binnen het integrale projectteam.

Risicomanagement

1.125,00 excl. btw

Kijk hier voor de cursusvoorwaarden.

Deze cursus wordt ingepland bij minimaal 8 deelnemers. Schroom niet en schrijf je vandaag nog in.

Is jouw bedrijf lid van DNA? Dan krijg je 10% korting (vermeld dit bij aanmelding).

Studiebelasting

16 uur op 2 cursusdagen en 4 uur zelfstudie en onderzoek m.b.t. een eigen project.

In-house

Wij geven deze cursus ook in-house. Dit kan voordelig zijn bij deelname van meer deelnemers én wij kunnen de cursus afstemmen op uw vragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Over de locatie in Ede

De cursus wordt op onze locatie gegeven in Ede, Horapark 2.

Lestijd: 9.15-16.30 uur, inloop: 9.00 uur

Tot 20% korting!

Wij zouden je toewensen niet alleen naar onze cursussen te hoeven komen.

Hoe fijn is het om een collega te hebben die dezelfde cursus heeft gevolgd zodat je samen kunt bespreken wat de implicaties zijn voor jullie werk en om samen de vertaling te maken naar jullie werkomgeving?

Daarom geven wij de volgende kortingen:

  • 10% bij 2 deelnemers.
  • 15% bij 3 deelnemers.
  • 20% bij 4 deelnemers of meer.