Webinar: Het belang van een goed VvE-bestuur

Dit webinar informeert appartementseigenaren over de mogelijkheid van een woonlastenneutrale renovatie van hun VvE. In dit kleinschalige webinar maak je kennis met het aanbod en de unieke werkwijze van Stichting WNR. Je krijgt daarbij een gevoel wat de energietransitie ook voor jullie VvE betekent. Daarbij wordt ook het belang van een actief VvE-bestuur en een goede financiële planning op basis van een volledig MJOP helder. 

Maak kennis met de WNR-aanpak voor woonlastenneutrale renovatie

In dit webinar informeert WNR appartementseigenaren over de ontwikkelingen rondom de energietransitie (nieuwe wetten, wijkplannen e.d.) en wat dit betekent voor hun VvE’s. Het vinden van de juiste renovatie-strategie is een complex vraagstuk. Evident hierbij is het belang van een actief VvE-bestuur en objectieve informatie. Ook bespreken wij de uitdagingen om te komen tot een gedragen besluit. Aan de hand van praktische voorbeelden van WNR- renovaties maak je kennis met het fenomeen woonlastenneutrale renovatie van VvE’s. Hierbij is ook een gedegen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de financiële reserve voor groot onderhoud van belang.

Je krijgt inzicht in het verschil tussen een reguliere aanpak en een integrale aanpak. De deelnemers leren WNR kennen, de ontstaansgeschiedenis en visie. In het webinar komen de werkwijze van WNR, mogelijkheden en randvoorwaarden voor een woonlastenneutrale aanpak kort aan bod. Vervolgens zoemt het webinar in op de implicaties van een woonlastenneutrale renovatie voor de VvE en haar bewoners. Aan de hand van een grove tijdslijn met stappen krijgen deelnemers een beeld over ze te wachten staat bij een WNR-aanpak.

Dit webinar is specifiek gericht aan eigenaar-bewoners van VvE-appartementen.

Inhoud van de Webinar “Het belang van een goed VvE-bestuur”

  • De ontwikkelingen rondom de energietransitie (nieuwe wetten, wijkplannen e.d.) en wat dit betekent voor de VvE’s.
  • De voorwaarden om grote complexe besluiten goed te kunnen nemen (o.a. het belang van een actief VvE-bestuur in lijn met Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen; neutrale informatie naar de bewoners; gedegen onderzoek door onafhankelijke professionals).
  • Praktische voorbeelden van energieneutrale woonlastenneutrale verduurzamingsprojecten
  • Het belang van een gedegen meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en de financiële reserve hiervoor. Het verschil tussen een MJOP voor instandhouding en een MJOP voor verduurzaming.
  • Vergelijking van een reguliere aanpak en een integrale aanpak.
  • Kennismaking met Stichting WNR, de werkwijze van WNR, mogelijkheden en randvoorwaarden voor een woonlastenneutrale aanpak
  • De implicaties van een woonlastenneutrale renovatie voor de VvE en haar bewoners. Aan de hand van een grove tijdslijn met stappen ontstaat een gevoel voor wat een VvE te wachten staat bij een WNR-aanpak.
  • Het belang van de eerste stap: een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek waarin de integrale WNR-renovatiestrategie in grote lijn wordt uitgewerkt voor het betreffende project en wordt vergeleken met andere renovatiestrategieën (reguliere aanpak, stapsgewijze aanpak en behoud van status quo).

Het belang van een goed VvE bestuur

0,00

Uitverkocht

Stuur bij interesse een e-mail aan info@wnr.nl.

Kijk hier voor de voorwaarden.

Webinar

Online-sessie van 1u met ruimte voor specifieke vragen deelnemers. Dit webinar is gericht aan eigenaar-bewoners van VvE-appartementen. Deelname is gratis.