Het belang van een goed VvE-bestuur

Denken jij en je medebewoners na over renovatie en verduurzaming? In dit kleinschalige webinar leren appartementseigenaren de mogelijkheden van betaalbare verduurzaming van hun VvE kennen. Je wordt je bewust van de waarde van een actief VvE-bestuur voor jouw VvE. Daarbij wordt ook het belang van een goede financiële planning op basis van een volledig MJOP duidelijk als vertrekpunt voor het haalbaarheidsonderzoek van energetische renovatie. 

Woongenot, fijne huiselijke sfeer, warm en droog

Je huis is je thuis, de plaats waar je de meeste tijd van je leven bent. Daar wil je met plezier wonen. Je woont in een appartementencomplex en dat betekent dat je het recht hebt om er te wonen. Je bent samen met je buren collectief eigenaar van het complete gebouw. Je bent dus ook deels verantwoordelijk voor het woonplezier van je buren, want jullie gaan gezamenlijk over de schoonmaak en het onderhoud.

Dat gaat niet alleen om de situatie vandaag, jullie zijn ook verantwoordelijk voor het in stand houden van het appartementencomplex in de komende jaren, de komende decennia. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Een VvE heeft verplichtingen, kent u die? Het VvE bestuur speelt daar een belangrijke rol bij. Kent u de bestuursleden? Is het bestuur uitbesteedt aan een VvE beheerder? Meer dan de helft van de VvE’s in Nederland reserveert te weinig geld voor groot onderhoud, hoe gaat dat in uw VvE? Krijgt u af en toe een extra rekening omdat er onverwachte kosten zijn?

Het antwoord op deze vragen en nog veel meer vertellen wij u graag tijdens deze webinar. Wij vinden het zo belangrijk dat u als bewoner van een appartementencomplex en dus lid van een VvE zich hiervan bewust bent, dat wij dit webinar kosteloos aanbieden.

Maak kennis met de WNR-aanpak voor woonlastenneutrale renovatie

In dit webinar informeert WNR appartementseigenaren over de ontwikkelingen rondom de energietransitie (nieuwe wetten, wijkplannen e.d.) en wat dit betekent voor hun VvE’s. Het vinden van de juiste renovatie-strategie is een complex vraagstuk. Evident hierbij is het belang van een actief VvE-bestuur en objectieve informatie. Ook bespreken wij de uitdagingen om te komen tot een gedragen besluit. Aan de hand van praktische voorbeelden van WNR- renovaties maak je kennis met het fenomeen woonlastenneutrale renovatie van VvE’s. Hierbij is ook een gedegen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de financiële reserve voor groot onderhoud van belang.

Je krijgt inzicht in het verschil tussen een reguliere aanpak en een integrale aanpak. De deelnemers leren WNR kennen, de ontstaansgeschiedenis en visie. In het webinar komen de werkwijze van WNR, mogelijkheden en randvoorwaarden voor een woonlastenneutrale aanpak kort aan bod. Vervolgens zoemt het webinar in op de implicaties van een woonlastenneutrale renovatie voor de VvE en haar bewoners. Aan de hand van een grove tijdslijn met stappen krijgen deelnemers een beeld over ze te wachten staat bij een WNR-aanpak.

Inhoud van de webinar “Het belang van een goed VvE-bestuur”

 • Woonplezier in een appartement van een appartementencomplex met een VvE-bestuur
 • Eigenaar van een appartement of ben je eigenaar van het recht om daar te wonen?
 • Bewoner, eigenaar en lid van de vereniging van Eigenaars
 • Verplichtingen van een VvE
 • Belang van een goed VvE bestuur, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Financiën
  • Bij meer dan de helft van de VvE’s in Nederland zijn de financiën niet op orde
  • Onverwachte kosten
 • Wat is (het belang van) een MJOP? Heeft uw VvE een MJOP? Klopt die MJOP?

Het belang van een goed VvE bestuur

0,00

Webinar

Online-sessie van 1u met ruimte voor specifieke vragen deelnemers.

Deelname is gratis.

Dit webinar is specifiek gericht aan eigenaar-bewoners van VvE-appartementen.

Stuur bij vragen een e-mail aan info@wnr.nl.

Kijk hier voor de voorwaarden.