Webinar: Grip op de verduurzaming van VvE’s

Dit webinar informeert u als appartementseigenaar over de mogelijkheid van een woonlastenneutrale renovatie van uw VvE. In dit kleinschalige webinar maakt u kennis met het aanbod en de unieke werkwijze van Stichting WNR. U krijgt daarbij een gevoel wat de energietransitie ook voor uw VvE betekent. Daarbij wordt ook het belang van een actief VvE-bestuur en een goede financiële planning op basis van een volledig MJOP helder. 

WNR biedt aan: Webinar “Grip op de verduurzaming van VvE’s”

Maak kennis met de WNR-aanpak voor woonlastenneutrale renovatie

In dit webinar informeert KERN appartementseigenaren over de ontwikkelingen rondom de energietransitie (nieuwe wetten, wijkplannen e.d.) en wat dit betekent voor hun VvE’s. Het vinden van de juiste renovatie-strategie is een complex vraagstuk. Evident hierbij is het belang van een actief VvE-bestuur en objectieve informatie. Ook bespreken wij de uitdagingen om te komen tot een gedragen besluit. Aan de hand van praktische voorbeelden van WNR- renovaties maakt u kennis met het fenomeen woonlastenneutrale renovatie van VvE’s. Hierbij is ook een gedegen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de financiële reserve daarvoor van belang.

U krijgt inzicht in het verschil tussen een reguliere aanpak en een integrale aanpak. De deelnemers leren WNR kennen, de ontstaansgeschiedenis en visie. In het webinar komen de werkwijze van WNR, mogelijkheden en randvoorwaarden voor een woonlastenneutrale aanpak kort aan bod. Vervolgens zoemt het webinar in op de implicaties van een woonlastenneutrale renovatie voor de VvE en haar bewoners. Aan de hand van een grove tijdslijn met stappen krijgen deelnemers een beeld over ze te wachten staat bij een WNR-aanpak.

Dit webinar is specifiek gericht aan eigenaar-bewoners van VvE-appartementen.

Inhoud van de Webinar “Grip op de verduurzaming van VvE’s”

  • De ontwikkelingen rondom de energietransitie (nieuwe wetten, wijkplannen e.d.) en wat dit betekent voor de VvE’s.
  • De voorwaarden om grote complexe besluiten goed te kunnen nemen (o.a. het belang van een actief VvE-bestuur in lijn met Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen; neutrale informatie naar de bewoners; gedegen onderzoek door onafhankelijke professionals).
  • Praktische voorbeelden van energieneutrale woonlastenneutrale verduurzamingsprojecten
  • Het belang van een gedegen meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en de financiële reserve hiervoor. Het verschil tussen een MJOP voor instandhouding en een MJOP voor verduurzaming.
  • Vergelijking van een reguliere aanpak en een integrale aanpak.
  • Kennismaking met Stichting WNR, de werkwijze van WNR, mogelijkheden en randvoorwaarden voor een woonlastenneutrale aanpak
  • De implicaties van een woonlastenneutrale renovatie voor de VvE en haar bewoners. Aan de hand van een grove tijdslijn met stappen ontstaat een gevoel voor wat een VvE te wachten staat bij een WNR-aanpak.
  • Het belang van de eerste stap: een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek waarin de integrale WNR-renovatiestrategie in grote lijn wordt uitgewerkt voor het betreffende project en wordt vergeleken met andere renovatiestrategieën (reguliere aanpak, stapsgewijze aanpak en behoud van status quo).

Renoveren met toekomstvisie

Van een lelijk eendje naar een mooie zwaan

Als eigenaar-bewoner van een VVE-appartementsgebouw, die toe is aan renovatie, ben je op zoek naar een betrouwbare manier. Het gebouw moet bij de tijd blijven en de servicekosten betaalbaar. Als ook het wooncomfort verbetert zou het helemaal mooi zijn. Maar hoe krijg je een overzicht over alle mogelijkheden voor het gebouw en wat maakt een renovatieplan interessant voor een financier? Hoe maak je het gebouw klaar voor de toekomst?

Haalbaarheidsanalyse

De voorbereiding van een grondig renovatieplan begint met een gedegen haalbaarheidsanalyse. Dit levert antwoord op vragen zoals:

Ligt een flinke besparing op energiekosten binnen bereik?  Kan de warmtebehoefte zo ver terugvallen dat we er ook mee van het aardgas af kunnen? Wat levert hoeveel subsidies op? Moeten we volgens de gemeente overstappen op lage temperatuurverwarming? Wat is de juiste volgorde van uitvoeren, of pak je juist alles in één keer aan?

Woonlastenneutraal? – juist een hoogwaardige renovatie maakt het mogelijk

Bij een duurzame renovatie komen naast de investeringskosten ook besparingen in beeld. Afhankelijk van de staat van onderhoud, het huishoudboekje en de technische mogelijkheden is een besparing op de energie voor verwarming mogelijk tot 90%. Daarnaast gaan na een integrale renovatie ook de onderhoudskosten voor de komende periode fors omlaag. Deze kasstroom is beschikbaar om de uitgaven voor de aflossing van een lening te dekken. Als de kosten voor en na de renovatie op maandbasis voor de appartementseigenaren gelijk blijven spreken we van woonlastenneutraal renoveren.

Bij de investering in een renovatie kijken we dus verder dan de korte termijn. Dit geeft ook inzicht in hoe de kosten van een renovatie zich verhouden tot losse verduurzamingsmaatregelen. Veelal blijkt dat reguliere energiemaatregelen het afleggen tegen een vergaande energierenovatie, over 30 jaar beschouwd. Kijk voor meer informatie over woonlasteneutrale renovaties ook op www.wnr.nu

Webinar

Online-sessie van 1,5 u met ruimte voor specifieke vragen deelnemers. Dit webinar is gericht aan eigenaar-bewoners van VvE-appartementen. Deelname is gratis.