Kwaliteitsborging

KERN ziet integrale kwaliteit als belangrijkste schakel naar een klimaatneutrale duurzaam gebouwde omgeving. Passiefhuistechnologie is de wetenschappelijke basis voor betaalbare energieneutrale gebouwen. Door garanties op energieprestatie kan duurzame kwaliteit worden gekoppeld aan langlopende leningen met een minimaal risico. KERN zorgt voor de juiste bouwstenen voor gegarandeerde  energieprestatie en integrale kwaliteit in de Nederlandse bouwpraktijk:

Productcertificering

Voor kostenefficiënt bouwen en renoveren zijn hoogwaardige componenten nodig die in de juiste samenhang bijdragen aan het optimaal functioneren van het resulterende energieneutrale gebouw. Het certificaat „ Certified Passive House Component“ toont de energetisch en comfort-technisch hoogwaardige kwaliteit aan van het gecertificeerde product, component of bouwsysteem. Het certificaat levert betrouwbare kengetallen waarmee prestatiebeoordeling en nauwkeurige energiebalansberekeningen eenvoudig uitvoerbaar zijn.

Certificering professionals

Kwaliteit in de bouw bestaat niet zonder gekwalificeerde vakmensen. Met duurzaam energetisch bouwen verandert het vakmanschap. Het streven is een optimaal functionerend gebouw, de disciplines staan niet meer op zichzelf en samenwerking is essentieel. De titel “Passive House Tradesperson” is een internationaal erkende onderscheiding voor bouwprofessionals die passiefhuistechnologie in de praktijk weten te brengen.

Gebouwcertificering

Met de internationaal erkende gebouwcertificering van passive eneregieneutrale gebouwen volgens het PHI ondersteunt KERN het waarborgen van een kwalitatief hoogwaardig, energiezuinig en comfortabel gebouw in ontwerp en uitvoering.