Cursusvoorwaarden

Aanmelding, toelating en deelname

 • Aanmelding geschiedt schriftelijk via het aanmeldingsformulier.
 • Over de toelating ontvangt u per e-mail bericht.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt KERN het recht de cursus op te schorten.

Betalingen

 • Na ontvangst van het cursusbedrag bent u gerechtigd aan de cursus deel te nemen.
 • Een cursist, die zich heeft aangemeld en is toegelaten, verplicht zich het cursusbedrag te voldoen. Wanneer van deelname wordt afgezien na bevestiging van het rooster zijn annuleringskosten verschuldigd:
  • 25% van het cursusbedrag bij annulering op een tijdstip tussen 1 maand en 1 week voor aanvang van de cursus;
  • 50% van het cursusbedrag bij annulering vanaf een week tot begin van de cursus;
  • 100% van het cursusbedrag bij annulering nadat de cursus is begonnen.
 • Bij annulering van een gratis event worden € 50,00 organisatiekosten in rekening gebracht.
 • Vroegtijdige annulering dient schriftelijk te gebeuren.
 • De annuleringskosten zijn niet verschuldigd bij deelname door een andere persoon van dezelfde organisatie.
 • Bij tussentijds beëindigen van de deelname aan de cursus blijft het gehele cursusbedrag verschuldigd.

Cursus en aansprakelijkheid

 • Het aan een deelnemer ter beschikking gestelde cursus- en opleidingsmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus en opleiding zijn gesteld.
 • KERN behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma en de inhoud van de cursus alsmede het docententeam aan te brengen.
 • KERN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het cursusmateriaal.
 • KERN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade uit diefstal of verlies en eventuele gevolgschade of productschade tijdens de cursussen of andere events.

Geschillen

 • Wanneer tussen de cursist en KERN een geschil ontstaat, kan de cursist dit kenbaar maken bij het bestuur van KERN.