WNR-logo-woonlastenneutrale-renovatie-energiebesparing-kwaliteitsborging-energieprestatiegarantie-noregret-passiefhuis-integraal-bouwen-kennisinstituut-kern

Met de WNR-cursussen bij KERN leggen bouw-professionals de nodige basis voor woonlastenneutraal renoveren bij WNR. Stichting WNR faciliteert woonlastenneutrale en zeer energiezuinige renovaties van VvE-woongebouwen door MKB. Een succesvolle uitvoering van deze integrale renovaties is sterk afhankelijk van de kennis en vakbekwaamheid van de betrokken professionals. Zorg ervoor dat ook jij deze vooruitstrevende technologieën en de unieke procesaanpak onder de knie krijgt. Wordt WNR-licentiehouder!

Woonlastennneutrale renovatie

Basis voor een woonlastenneutrale renovatie is hoogwaardige kwaliteit – zowel bij de conceptontwikkeling, het technische ontwerp als ook in de uitvoering. Zo kunnen lage energie- en onderhoudskosten in de toekomst worden gegarandeerd. Op basis van deze garantie is een lange-termijnfinanciering met lage maandlasten mogelijk. De woonlasten hoeven na de renovatie niet te stijgen en blijven ook in de toekomst (vrijwel) gelijk.

Kwaliteitsborging proces en professional

Voor een hoogwaardig werkproces aan de ene kant gebruikt WNR uitvoeringsprotocollen. Hierin staat beschreven hoe de kwaliteit van de renovaties in de ontwerp- en realisatiefase dient te worden geborgd. Aan de andere kant hanteert WNR een licentie-structuur voor de kwaliteitsborging van de betrokken professionals. Hierin zijn de eisen aan het opleidings- en competentieniveau van de bouwprofessionals vastgelegd.

KERN staat WNR terzijde door het geven van de nodige cursussen als ook  in haar rol als kwaliteitsborger voor de licentiehouders.

WNR-cursussen bij KERN

WNR werkt met vooruitstrevende technologieën en een unieke procesaanpak. Om in de opleidingsbehoefte vanuit WNR te kunnen voorzien heeft KERN een geheel nieuw curriculum ontwikkeld. Dit is aanvullend op het bestaande aanbod aan cursussen, zoals Energieneutraal bouwen en renoveren, Rekenen met de nZEB-tool en Energiebalans met Design-PH. Met deze cursussen brengt Kennisinstituut KERN de benodigde wetenschappelijke kennis en de ervaring van de koplopers – in energieneutrale renovatieprojecten – over op professionals met talent en ambitie voor woonlastenneutraal renoveren.

Deze cursusreeks is deels ontwikkeld met ondersteuning vanuit de MMIP 3 en 4 regeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Toont alle 7 resultaten