Cursus Integrale kwaliteitsborging 

Ben jij, als adviseur, projectleider of -manager betrokken bij integrale renovatie- en nieuwbouwprojecten? Ga je aan de slag met (energie-)prestatiegarantie? Ben je toe aan the next level in de projectorganisatie en kwaliteitsmanagement? Schrijf je dan in voor de cursus Integrale kwaliteitsborging bij Kennisinstituut KERN! Want deze cursus biedt een waardevolle handreiking hoe je vanaf projectbegin tot ná oplevering grip houdt op de ambities, kosten en kwaliteit.  

“Laat kwaliteit geen toeval zijn! Verificatie- en validatie in alle projectfasen is de moeite meer dan waard.”

In deze cursus nemen we je mee in de methodiek van het WNR-kwaliteitsborgingsysteem. Om te beginnen leer je het belang ervan kennen voor integrale projecten met (energie-)prestatiegarantie. Hierbij komen de werkwijze van systems engineering, het werken met klanteisenspecificaties (KES) en met het validatie- en verificatieplan (V&V-plan) uitvoerig aan bod. Je leert hoe je het kwaliteitsborgingssysteem van WNR in de eigen organisatie en WNR-projecten kunt implementeren. Je leert welke administratieve organisatie daarvoor opgezet dient te worden en hoe je het systeem adequaat beheert.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je hoe je in een klantgesprek wensen en doelen formuleert. Uiteraard komt hier ook het belang van de vraag achter de vraag naar voren. Op basis van de klantwensen leer je de KES definiëren. Deze vormen de leidraad voor alle projectbeslissingen en de kwaliteitsbewaking van alle stappen gedurende het project. Daarom is het van belang om een gebalanceerd set van functionele eisen en prestatie-indicatoren (PI’s) op te zetten.

Vervolgens stel je een verificatie- en validatieplan op. Dit is een kwaliteitsmanagementplan met cruciale verificatie- en validatie-momenten gedurende het gehele project. Dit behelst dus niet alleen het ontwerp- en uitvoeringsproces, maar ook de inbedrijfstelling en monitoring na ingebruikname. Je leert handige methoden kennen om deze kwaliteitsborgingsprocedure goed in te bedden in het samenwerkingsproces. Een juiste contractvorming is hierbij essentieel. Ook komen praktische kwaliteitsborgingssystemen zoals  passiefhuiscertificering aan bod en wordt de rol van een externe kwaliteitscontrole duidelijk.

Inhoud van de cursus Integrale kwaliteitsborging

Module 1: Contractvormen en inrichting van prestatiegerichte bouw- en renovatieprojecten

 • Contractvormen

In deze module bespreken wij de voor- en nadelen en toepasbaarheid van verschillende contractvormen (o.a. UAV, UAVgc, Afnameovereenkomst en ESCO) met oog op de projectdoelstellingen en benodigde projectorganisatie. Je krijgt zicht op de impact op de samenwerking van betrokken partijen in het ontwerp- en bouwproces. Ook zoomen we specifiek in op prestatieafspraken en adequate contractvorming.

 • TCO

We introduceren het begrip van de total cost of ownership (TCO) als leidraad voor duurzame (ontwerp-) beslissingen. Je maakt kennis met de opbouw en deelaspecten van de TCO en leert de TCO-tool kennen.

 • Integraal procesmanagement

Integraal procesmanagement is de sleutel voor het succesvol realiseren van zeer energiezuinige betaalbare projecten én ketenintegratie. We geven een introductie in de werking en toepasbaarheid van de morfologische ontwerpmethode. Aan de hand van het rollenspel “Hoedjes van Bono” ontwikkel je meer bewustzijn over samenwerkingsdynamiek. Je leert vervolgens het belang kennen van ketenintegratie voor het realiseren van betaalbare energetisch hoogwaardige gebouwen. Ook behandelen wij de theoretische basis voor effectieve methodes hiervoor, o.a. de AZEB-methode, lean en systems engineering. En we delen ervaringen bij toepassing ervan in werkprocessen.

Module 2: Klanteisenspecificatie en V&V-plan

 • Klantwensen- en risicoanalyse

Je leert in deze module de basisbegrippen, definities en principes kennen van het kwaliteitsborgingssysteem voor integrale projecten. Om te beginnen breng je de wezenlijke klantbehoefte in kaart. Je leert in deze cursus hoe je deze kunt achterhalen in het klantgesprek en je oefent vaardigheden voor deze gespreksvoering. Dit doe je langs de hoofdcategorieën van het programma van eisen voor integrale bouw- en renovatie. Met behulp van een risico-analyse en verkenning van externe randvoorwaarden wordt de klantwensenlijst dan compleet. Vervolgens ga je, wederom samen met de klant, de wensen prioriteren. Een volledige en uitgebalanceerde klantwensenlijst vormt een goed vertrekpunt voor de daadwerkelijke invulling van die klantwensen. Dit is dus voorwaardelijk voor het bereiken van een hoge klanttevredenheid. Afsluitend nemen we een duikje in het thema sociale duurzaamheid.

 •  Functionele klanteisen-specificatie en een validatie- en verificatieplan

De volgende stap is de ontwikkeling van het functionele PvE. Hiervoor vertalen we de klantwensen naar functionele eisen. De klanteisenspecificatie (KES) met de daarvan afgeleide prestatie-indicatoren voor de validatie en verificatie fungeren als richtlijn voor de integrale contractvorming en projectrealisatie. Aan de hand van de hoofdcategorieën voor de eisenspecificatie uit het eerste deel van deze trainingsmodule ontwikkel je voor één sub-set van eisen de prestatie-indicatoren die kwalitatief of kwantitatief meetbaar zijn. Ook leer je methodes kennen voor de borging van de eisen gedurende alle projectfasen. Je leert hoe je een V&V-plan kunt opzetten met een planning van cruciale controlemomenten. We ronden  deze module af met het bespreken van case studies en de toepassing van validatie en verificatie in je eigen organisatie en werkprocessen.

Module 3: kwaliteitsborging tijdens de ontwerpfase – toepassing en beheer

 • Systems engineering
In deze module introduceren wij de werkwijze van systems engineering (methode, toepassing, voorbeelden, ontwikkelingen). Je leert de technische eisen af te leiden uit de KES. Al oefenend doe je ervaring op met het vertalen van een functioneel eis naar technische eisen. Hierbij verken je de mogelijkheden en implicaties voor technische keuzes. Bijvoorbeeld de constructieopbouw (isolatiemaatregelen) of ventilatiesystemen in relatie tot de prestatie-eisen voor thermische behaaglijkheid of binnenluchtkwaliteit. Ook maak je kennis met de functie van de eisen-hiërarchie, het belang van het eisenbeheer en de hiervoor beschikbare tools. Tenslotte wordt de samenhang en interactie van het kwaliteitsborgingssysteem en de primaire werkprocessen en secundaire bedrijfsprocessen, tijdens alle fasen van het renovatieproject uitgelicht.
Het V-model van systems engineering

Het V-model van systems engineering

 

 • Kwaliteitsmanagement

In het tweede deel van deze module zoomen we in op het belang van kwaliteitsmanagement. We verkennen de functie en opbouw van het V&V-plan. Ook leer je de belangrijkste aspecten voor het bijbehorende afsprakensysteem kennen en de implicaties van deze werkwijze voor het ontwerp- en bouwproces. We geven ook aandacht aan het fenomeen “requirements- /scope creep” en hoe dit tegen te gaan.

In een tussentijdse inspiratiesessie over kosteneffectieve ontwerpprincipes krijg je gevoel voor de impact van ontwerpkeuzes op de totale kosten.

Vervolgens maak je kennis met belangrijke ontwerptools: o.a. BIM, nZEB-tool, de AZEB-kostendatabase. Je leert hoe deze in te zetten voor de kwaliteitsborging en kostenbewaking in de ontwerpfase en de validatie en verificatie van de KES. Afsluitend maak je kennis met de kwaliteitsborgingssystematiek van de passiefhuiscertificering, de EnerPHit-standaard en BENG en leer je de toegevoegde waarde van onafhankelijke kwaliteitscontrole.

Module 4: kwaliteitsborging tijdens de projectuitvoering en inbedrijfstellen

 • Kwaliteitsborging tijdens de uitvoering

Hoe geef je een kwaliteit-gedreven uitvoering het beste vorm? We nemen je mee in geschikte methodes, van toolkit-bespreking tot lean-planning. Je leert praktische aspecten kennen van de kwaliteitsborging in de uitvoering van energetisch hoogwaardige nieuwbouw en renovaties. Denk hierbij aan risico’s bij het verwerken van isolatie, luchtdichte aansluitingen, het afstellen van ramen en deuren, etcetera. Ook krijg je een inleiding in de verschillende verificatiemethodes m.b.t. de uitvoeringskwaliteit. Je krijgt een overzicht van de bestaande technieken en methodes voor de kwaliteitscontrole op de bouw en je leert het verschil tussen product- en gebouwprestaties. We laten de opzet en het beheer van de administratieve projectorganisatie zien binnen de integrale projectomgeving met de diverse samenwerkende partijen bij WNR.

 • Integrale inbedrijfstelling

Vervolgens duiken we in in de kwaliteitsborging rondom de oplevering. Hierbij wordt het belang van een adequate inbedrijfstelling voor het behalen van integrale gebouwprestaties duidelijk. De relatie met monitoring en optimalisatie wordt gelegd en aangevuld met kennis over richtlijnen hiervoor en handige constructies voor de inbedding van verantwoordelijkheden en rechten rondom monitoring na ingebruikname.

 • Beheer en monitoring

Na ingebruikname volgt een periode van intensive validatie en verificatie van de integrale gebouwprestaties en gebruikerstevredenheid. We delen ervaringen hiermee en laten zien hoe een intensieve integrale engineering ook toegevoegde waarde heeft in deze fase, bijvoorbeeld bij de opsporing van de oorzaak van afwijkingen in de verwachte projectresultaten.

Ook maken we de relevantie van de lessons learned duidelijk voor continue verbeterprocessen in de bedrijfsvoering.

Je krijgt les van zeer ervaren docenten

Dit is een cursus van experts voor experts, dus echt een cursus voor de praktijk van integraal bouwen. De hoofddocenten zijn Clarence Rose (passiefhuisspecialist), Carl-peter Goossen (NZEB-ontwerpmanager) en Emiel van Est (procesoptimalisatie en doelgericht innoveren) en Dries Maris (expert procesoptimalisatie en kwaliteitsmanagement). Hun ervaring op de verschillende werkterreinen en de voorbeeldprojecten helpen je de aansluiting te vinden in deze nieuwe aanpak. Zij delen hun diepgaande kennis van de bouwpraktijk van integraal energieneutraal bouwen graag met jou!

Clarence Rose

Expert energieneutraal bouwen en renoveren, geaccrediteerde passiefhuiscertificeerder

Carl-peter Goossen

NZEB-ontwerpmanager

Emiel van Est

Expert procesoptimalisatie en doelgericht innoveren

Dries Maris

Expert optimalisatie bedrijfsprocessen en kwaliteitsmanagement

Integrale kwaliteitsborging

325,001.125,00 excl. btw

Kijk hier voor de cursusvoorwaarden.

Deze cursus wordt ingepland bij minimaal 8 deelnemers. Schroom niet en schrijf je vandaag nog in.

Studiebelasting

4 dagdelen.

Deze training is ook per module te volgen.

In-house

Wij geven deze cursus ook in-house. Dit kan voordelig zijn bij deelname van meer deelnemers én wij kunnen de cursus afstemmen op uw vragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Over de locatie in Ede

De cursus wordt op onze locatie gegeven in Ede, Horapark 2.

Lestijd: 9.15-16.30 uur, inloop: 9.00 uur

Tot 20% korting!

Wij zouden je toewensen niet alleen naar onze cursussen te komen.

Hoe fijn is het om een collega te hebben die dezelfde cursus heeft gevolgd zodat je samen kunt bespreken wat de implicaties zijn voor jullie werk en om samen de vertaling te maken naar jullie werkomgeving?

Daarom geven wij de volgende kortingen:

 • 10% bij 2 deelnemers.
 • 15% bij 3 deelnemers.
 • 20% bij 4 deelnemers of meer.

Is jouw bedrijf lid van DNA of van BNA? Dan krijg je 20% korting (vermeld dit bij aanmelding – dan gaarne via “vooruitbetaling” bestellen en niet via IDEAL).

“Een gedegen kwaliteitsborging is essentieel voor het halen van hoge ambities. Hoe hoger de ambities hoe groter het belang van kwaliteitsmanagement.”

Is deze cursus iets voor mij?

Deze cursus is specifiek bedoeld voor de procesbegeleider, ontwerpmanager, adviseur (bouwtechnisch, energie, installatietechniek), directie en management/projectleiding renovatie-aanbieder, medewerker uitvoeringsteam bouwkundig en installatietechnisch, opzichter, kwaliteitsborger, (professionele) opdrachtgever en andere bouwprofessionals met minimaal 2 jaar werkervaring op MBO+ of HBO-niveau. Mocht je twijfelen, stuur gewoon een mailtje, we nemen dan contact met je op.

Voor hoge ambities is lef nodig. Maar ook gewoon een goede aanpak. Deze cursus geeft vertrouwen in de beheersbaarheid van de (vermeende) risico’s bij gegarandeerde gebouwprestaties.

Je leert een werkbare structuur kennen voor het opzetten en inbedden van de kwaliteitsborging. Zo bereik je integrale projectdoelen en creëer je echt toegevoegde waarde te voor de klant.

Met de aangereikte handvatten voor het prestatiegericht ontwerpen, uitvoeren en inbedrijfstellen en het opstellen van passende contracten maken deelnemers na deze training bewust gebruik van tools en methodes voor het succesvol realiseren van betaalbare hoogwaardige renovaties en nieuwbouw met voorspelbare gebouwprestaties.

Je wordt scherp op de implicaties van contracten op de projectsamenwerking en de mogelijkheden voor de realisatie van gewenste projectdoelen. De geleerde technieken voor kwaliteitsborging in ontwerp, in de uitvoering en inbedrijfstelling geven deelnemers meer grip en vertrouwen in het realiseren van afgesproken gebouwprestaties.

Werken met prestatiegarantie vereist een beetje lef en een goede aanpak. Aarzel niet en maak kennis met de door onze docenten beproefde methodes. Hun ervaringen zijn goud waard en ze staan klaar om deze met je te delen.

Schrijf jezelf en je collega’s vandaag nog in. Deze cursus wordt ingepland bij minimaal 8 deelnemers!