Partners

Integrale kwaliteit ziet KERN als belangrijkste schakel naar een klimaatneutrale duurzaam gebouwde omgeving

Partners

KERN werkt van meet af aan meer of minder intensief samen met kennis-partners in Nederland en internationaal. Kennis vergaren, ontwikkelen en verspreiden horen voor KERN in een ademteug bij elkaar. Kennis uit de wetenschap en de bouwpraktijk. KERN is hierin doorgeefluik van en naar haar partners en naar de bouwsector. 

Nederlandse partners

DNA in de bouw

DNA in de Bouw is een kennisnetwerk van organisaties in de bouwnijverheid met het doel om duurzaam, gezond en energie-efficiënt bouwen, renoveren en onderhoud te stimuleren en te versnellen.

Naast het delen van de praktijk ervaringen doet DNA in de bouw mee aan Europese projecten. Zo is het project van de nZEB-tool afgerond en worden een drietal cursussen door KERN gegeven. DNA in de bouw heeft ook de leiding gehad in het EU-project Affordable Zero Energy Buildings (AZEB) dat een integrale methode om kosteneffectief energie neutraal te bouwen heeft ontwikkeld.

De kennis vanuit DNA in de bouw wordt door KERN in cursussen aangeboden. Hierdoor zijn de cursussen praktische en onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek en praktijk casuïstiek.

De oprichting van KERN is mogelijk gemaakt door PassREg, een IEE-project.

Overige partners

Kennis over energieneutraal bouwen verzamelt KERN in samenwerking met diverse landelijke partners.

Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC)

Technische Universiteit Delft

Hogeschool Utrecht 

Avans Hogeschool 

Hogeschool Windesheim 

Hogeschool Arnhem Nijmegen

TNO

Internationale partners

Passive House Institute (PHI)

Politecnico Milano

Pixii

Plate-forme Maison Passive (PMP)