Missie:

Integrale kwaliteit ziet KERN als belangrijkste schakel naar een klimaatneutrale duurzaam gebouwde omgeving

De missie van Kennisinstituut KERN

Energietransitie versnellen

De missie van KERN is een succesvolle energietransitie in de bouw. Integrale kwaliteit is hiervoor de sleutel. Kwaliteit begint met inzicht en kennis.

KERN, Kennisinstituut Energetische Renovatie en Nieuwbouw, ontsluit de wetenschap op het vlak van bouwfysica, bouwstoffen en energiesystemen voor toepassing in de bouwpraktijk. Door de interdisciplinaire benadering in haar cursussen draagt KERN bij aan de integrale kwaliteit van gebouwen.

Naast het verzamelen van kennis uit recente voorbeeldprojecten en wetenschappelijk onderzoek omtrent duurzaam en energie-efficiƫnt bouwen en de implementatie ervan in de bouwsector biedt KERN ook actieve ondersteuning bij het veranderingsproces in de bouwsector.

Kennis verzamelen

KERN verzamelt zo compleet mogelijk actuele kennis en stelt deze laagdrempelig beschikbaar rondom (bijna) energieneutraal renoveren en bouwen en samenwerken en integraal bouwen. Naast de raakvlakken met stedenbouwkundige aspecten richt KERN zich op de kennis van de gebouwen zelf, hun directe omgeving en de gebouw-gebonden energieopwekking.

De informatie komt o.a. van het Passive House Institute, de Technische Universiteit Delft en andere Nederlandse kennisorganisaties. Daarnaast leveren de Europese projecten PassReg en actueel AZEB in samenwerking met DNA in de bouw belangrijk materiaal en ondersteuning voor de cursussen.

Ontwikkelen en aanbieden opleidingen en cursussen

KERN ontwikkelt cursussen van toegevoegde waarde voor bedrijven die integraal energieneutraal willen bouwen en renoveren. Naast reguliere basiscursussen speelt KERN door specifieke cursussen, blogs en andere media in op problemen in de actuele bouwpraktijk en op nieuwe ontwikkelingen. De nadruk bij de cursussen ligt daarbij niet alleen op het vergroten van kennis aan zich maar ook op het integraal kunnen toepassen ervan. Cursisten worden gemotiveerd om hun eigen potentieel voor zelfstandige verantwoordelijkheid binnen hun vakgebied en functie volledig te ontwikkelen.

Kenmerken hierbij zijn:

  • Discipline-overstijgende scholing
  • Flexibel inspelen op kennisbehoefte door modulair cursusaanbod
  • Meetbare resultaten cursussen
  • Horizontale en verticale cursussen ter ondersteuning van platte organisaties

Kwaliteit borgen

De garantie van de energieprestatie van gebouwen is een middel om de energietransitie te laten slagen. Hiermee wordt de energieambitie werkelijk gehaald waardoor de gebruikskosten voorspelbaar zijn. Dit minimaliseert het financiƫle risico van investering in energetisch hoogwaardige projecten en energieneutraal bouwen wordt rendabel.

KERN biedt het platform voor kwaliteitsborging door de certificering van

  • gekwalificeerde bouwprofessionals als Passive House Tradesperson.
  • energetisch en bouwfysisch hoogwaardige producten en bouwsystemen als Passive House components.
  • gebouwen die voldoen aan de eisen voor passiefhuizen en passiefhuisrenovaties.