Cursus Integraal verduurzamen voor bestuurders van VVE’s

VVE-flat verduurzamen, hoe doe je dat?

Het mag duidelijk zijn: de komende jaren gaat er veel op bestuurders van VVE’s afkomen! Daarom hebben we bij Kennisinstituut KERN de handen ineengeslagen om te komen tot een cursus Integraal Verduurzamen, speciaal gericht op de problematiek waar bestuurders van VVE’s mee te maken gaan krijgen.

In deze cursus wordt de samenhang van de verduurzamingsmaatregelen duidelijk uiteengezet en krijg je antwoorden op de vragen die we in dit artikel hebben geschetst. En meer!

We werken bij voorkeur in kleine groepen van drie tot vier VVE’s zodat er veel aandacht kan zijn voor de vereniging en de flat specifieke vragen.

Na deze cursus heb je een inzicht in hoe te komen tot een evenwichtig plan van aanpak voor de verduurzaming van jullie flat. Je bent bekend met de samenhang van de diverse thema’s en de te volgen route.

Indien gewenst kunnen we jullie, na deze inleidende cursus, verder bijstaan in de planvorming en jullie verder helpen tot en met de oplevering van plannen en de monitoring van de gerealiseerde gebouwprestaties. Ook biedt KERN vanaf najaar 2021 een vervolgtraining aan, waarin dieper ingegaan zal worden op een gedetailleerde uitwerking van plannen voor vergaande verduurzaming van uw appartementengebouw.

Praktische zaken

U kunt zich hier opgeven voor deze cursus.

Deze cursus is nieuw ontwikkeld. In juni 2021 starten we met een pilot om te testen of we al een optimale afstemming hebben tussen onze input op het gebied van energetisch renoveren, gezond binnenklimaat, wooncomfort, integraal werken en betaalbaar verduurzamen en de praktische situatie en vragen die leven binnen de VVE’s.

De pilotcursus vindt plaats in 2 blokken van 2 uur ‘online’, op de donderdagavonden 17 juni en 1 juli, tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

Vanwege het pilotkarakter van de cursus bieden wij de cursus aan voor een sterk gereduceerd tarief van 85,00 euro per persoon.

Wij raden u aan om deze cursus met een of twee medebestuursleden van uw VVE te volgen zodat u zich gezamenlijk een beeld kan vormen van de verduurzamingsuitdaging, welke u te wachten staat.

Achtergronden

Als bestuurder van een vereniging van eigenaren krijg je nogal wat op je bordje: van een lamp (laten) vervangen, tot aan het bedenken hoe je flat of appartementencomplex verantwoord en betaalbaar verduurzaamd kan worden. Ook krijgt de VVE-beheerder steeds vaker de vraag om het Meerjarige Onderhoudsplan (MJOP) te vergroenen. Bijvoorbeeld door gas te besparen of van het aardgasnet af te gaan en op een warmtenet aan te sluiten of over te stappen op een warmtepomp. Een uitdaging waar de huidige huisinstallateur vaak ook nog geen raad mee weet.

Flat vóór en na renovatie naar energieneutraal, Keulse Slag in Arnhem (Projectadviseur: Bouwnext; foto’s: Mons Stolper ©)

Aanleiding voor de VVE: groot onderhoud

Er  komt veel kijken bij goed onderhoud en beheer van een flat, dat weet iedereen. Zo is vaak de aanleiding om toch eens door te pakken met verduurzamen dat het nu echt tijd wordt voor groot onderhoud. Bijvoorbeeld:

  • Het dak inclusief ballast moet vervangen worden om lekkage voor te zijn.
    Kan goede dakisolatie hierin kan meeliften?
  • Het oude dubbelglas uit de jaren ’80 is aan vervanging toe.
    Zijn de kozijnen dan ook niet aan vervanging toe?
  • De verouderde VR-ketels worden vervangen door HR-ketels, waardoor ook de rookgaskanalen vervangen moeten worden. Vaak een pittige kostenpost.
    Is dat nog wel slim als de overheid ons op termijn van het aardgas wil hebben?

Hier begint vaak de verkenningstocht van actieve bestuursleden om uit te zoeken hoe ze verduurzaming in kunnen zetten en ook tegelijk meer wooncomfort kunnen realiseren. En hoe zit het met de betaalbaarheid, want een gedragen besluit van de VVE-leden is immers een vereiste.

Alles blijft bij het oude…

Een Meerjarige Onderhoudsplan (MJOP) met daarbij het Meerjaren Onderhoudsbudget (MJOB) voorziet erin dat het gebouw wordt ‘onderhouden op originele kwaliteit’. Dit laatste betekent letterlijk dat door het strikt volgen van het MJOP,  het gebouw netjes wordt bijgehouden, maar niet ingrijpend verbeterd of verduurzaamd wordt. Hiervoor worden immers geen middelen gereserveerd.

Hoe kun je dat ombuigen zonder dat je ‘met de pet rond moet’, en zonder dat de woonlasten (enorm) toenemen?

Daar ligt de uitdaging!

Besturen is vooruitzien

Als bestuurder van een VVE met een ouder gebouw wil je bestendig beleid voeren ten aanzien van onderhoud. Je wilt zonder spijt die onderhoudsmaatregelen uitvoeren  waarmee het gebouw weer beter bij de tijd is, het onderhoud betaalbaar blijft, en het liefst dat het wooncomfort ook nog verbetert. Want kou door tocht en een hoge gasrekening zijn niet meer van deze tijd!

Maar hoe krijg je overzicht over de huidige  uitdagingen voor je gebouw en de verduurzamingsopgave die voor jullie ligt? Wat past, en hoe ver moet je gaan? Dit vraagt om een integrale aanpak met een gebouwanalyse, met een conditiemeting, met een besparingsanalyse en met een analyse van het MJOP en een renovatieconcept.


Zo moet het niet

Soms kom je ze tegen: bestuurders die trots vertellen dat ze vorig jaar rondom het enkelglas hebben laten vervangen door dubbelglas. In de bestaande, niet geïsoleerde, stalen kozijnen…

De infrarood warmtebeelden liegen er niet om. Nog steeds lekt bijna 40% van de warmte via de ramen en kozijnen naar buiten!

En een mogelijk nog serieuzere consequentie: er is een gezondheidsrisico voor de luchtwegen bijgekomen. Dit heeft te maken het vergrote risico op schimmel en spocht, doordat waterdamp nu niet meer op het glas condenseert maar op de stalen kozijnen en in de koude hoeken van de muur.


De woonlastenbenadering: lukt het woonlastenneutraal?

Wanneer je een duurzame renovatie bekijkt, komen er niet alleen investeringskosten in beeld, maar ook besparingen. Ten eerste zal er, bij een grondige energierenovatie, veel energie worden bespaard. Daarnaast zal ook op onderhoud kunnen worden gespaard, waardoor er een kasstroom beschikbaar kan komen om de uitgaven te dekken. Dit heet woonlastenneutraal; zo kan dus het gebouw ingrijpend gemoderniseerd worden onder gelijkblijvende woonlasten. Uiteraard is een en ander afhankelijk van de staat van onderhoud, het onderhoudsboekje, en de mogelijkheid om vergaand te isoleren.

TCO: total cost of ownership

Om verder te kijken dan de korte termijn, kun je ook alle gebouwkosten beschouwen over de lange termijn. Dit geeft inzicht in hoe de kosten van een renovatie zich verhouden tot losse verduurzamingsmaatregelen. Veelal blijkt dat gewone losse energiemaatregelen het afleggen tegen een vergaande energierenovatie, over 30 jaar beschouwd.

Stel een integraal toekomstgericht plan op

Wat is het doel van verduurzamen? Waarop wil je je gebouw voorbereiden? De richting van energiebesparing is bekend maar wat is de beste route? Past de voorgenomen isolatiemaatregel bij de ambitie? Gaat de isolatiemaatregel ver genoeg om op termijn van het aardgas te gaan? Wat is het gemeentebeleid ten aanzien van je wijk? Moeten we overstappen op lage temperatuurverwarming? Laat je doen wat kán, of wat nódig is?

Het is de kunst om voor je ambitie de bij elkaar passende energiemaatregelen te vinden, en de juiste volgorde van uitvoeren. Of juist alles inééns aanpakken.

Als je de focus hebt op een deel en bijvoorbeeld offerte uitvraagt bij een dakdekker voor een nieuw dak, is het de vraag of die een passend aanbod doet. Er spelen meer factoren waar een dakdekker geen zicht op heeft. Denk aan gevelisolatie, de invloed van glas en kozijnen en de te gebruiken installaties.

Een integrale aanpak is een eerste vereiste!

Delen