KERN betrokken bij CondoReno-project

Kennisinstituut KERN is mede-initiatiefnemer van CondoReno, een EU-project dat onlangs is opgestart. Hierin werkt KERN samen met Stichting WNR, de TU-Delft en een aantal Belgische en Franse partners aan het betaalbaar maken en opschalen van toekomstgerichte renovaties van VvE-appartementen.

Door een integrale aanpak worden energetische renovaties van appartementsgebouwen op passiefhuis-niveau betaalbaar. ConoReno zorgt voor het inrichten van meer zogeheten “Integrated Home Renovation Services” (IHRS) in Vlaanderen en Nederland. WNR (Stichting WoonlastenNeutrale Renovatie) is zo een IHRS in ontwikkeling en dient in dit project als inspiratiebron. KERN zorgt voor de opleiding en voor de kwaliteitsborging bij de WNR-renovatieprocessen en zal in dit project werken aan de nodige kennistransfer. CondoReno is een LIFE-2021-CET-HOMERENO project en loopt van 2022-2026.

Problemen bij energetische renovaties van VvE-appartementen

De ophanden renovatiegolf kampt met een aantal serieuze uitdagingen, naast materiaal- en arbeidskrapte zijn financiering, kennis van hoogwaardig energetisch bouwen en coördinatie de voornaamste. Geïntegreerde renovatie-diensten zouden hier een uitkomst kunnen bieden. De meeste IHRS richten zich echter op advies en ondersteuning van individuele huiseigenaren, zijn niet zelfvoorzienend en stuiten op beheers- en financieringsproblemen. Met name wanneer ze te maken hebben met appartementsgebouwen van verschillende mede-eigenaren. En de meeste VvE-besturen weten, ook mét een energieadvies in handen, vaak niet waar te beginnen.

Aanpak van het CondoReno-project

CondoReno zal daarom de oprichting van zes IHRS voor VvE-appartementsgebouwen coördineren en ondersteunen. Tegelijkertijd beoogt CondoReno de weg vrij te maken voor de opschaling van dergelijke IHRS. CondoReno doet dit door de sterke punten van marktgestuurde IHRS in Nederland en gemeentegestuurde IHRS in Vlaanderen te combineren tot aangepaste IHRS-bedrijfsmodellen. Een woonlastenneutrale aanpak zal vertrekpunt zijn voor de aanpak. Ook behoren financiële en risicoverlagende regelingen voor het bereiken van minimaal label A renovaties tot de scope van het project. Deze IHRS-modellen zullen worden getest in acht renovatieprocessen. Ook worden VvE-besturen en MKB-bedrijven opgeleid met het oog op soepele besluitvormingsprocessen, kwaliteitsborging en gegarandeerde gebouwprestaties.

Aantonen toegevoegde waarde en opschaling IHRS

Tegelijkertijd zullen lokale stakeholdergroepen in drie steden het lokale IHRS-aanbod co-creëren en zal het project de vraag van VvE’s naar lokaal IHRS-aanbod activeren middels workshops en matchmaking. Hiervoor zal ook een Vlaams digitaal informatiecentrum worden opgestart. Marktbewijs van de toegevoegde waarde van een geïntegreerde IHRS-aanpak zal leiden tot sectoroverschrijdende overeenkomsten voor de verdere vermenigvuldiging van IHRS in andere steden en regio’s. Lokale, nationale en internationale netwerken van partners en belanghebbenden zullen de kennis en ervaringen van CondoReno benutten en in heel Europa verspreiden.

Projectpartners CondoReno

Het partnerschap omvat ervaren projectmanagers en onderzoekers (TU Delft), marktgerichte koplopers (WNR), koplopers van lokale overheden (Antwerpen, Mechelen en Oostende), renovatie-opleiders (KERN, APC), aannemersverenigingen (VCB, EBC) en verenigingen van vastgoedeigenaren (UIPI).

Concrete resultaten CondoReno

Het project zal bijdragen aan het verder ontwikkelen en inrichten van IHRS-modellen in Nederland en Vlaanderen. Hiervoor worden de instrumenten en methoden voor IHRS ter ondersteuning van o.a. financiële besluitvorming door VvE’s onderzocht en verfijnd. In acht demonstratieprojecten wordt aangetoond dat IHRS kan leiden tot hoogwaardige renovaties (energielabel A of beter). Hiervoor ontwikkelt CondoReno:

  • Effective ondersteuning van het besluitvormingsproces van appartementseigenaren inclusief routekaart en opleidingen;
  • Ontwikkeling van ondersteunende (financierings- en risicoverlagende) regelingen;
  • Co-creatietrajecten;
  • Opleiding voor de marktpartijen (MKB’s);
  • Een digitaal informatieplatform voor matchmaking en kennistransfer.
  • Nationale adviesraden gericht op het vermenigvuldigen van IHRS voor appartementsgebouwen.

Mijlpalen en belangrijke bijdragen uit dit programma zal KERN publiceren via de KERN-nieuwsbrief.

Dit project is gefinancierd door het programma voor milieu- en klimaatactie (LIFE) MGA – Multi & Mono van de Europese Unie, onder subsidieovereenkomst nr. 101076316.

Condoreno-woonlastenneutraal renoveren          LIFE Woonlastenneutrale renovatie Condoreno

Delen