Verlenging certificaat passiefhuisspecialist

Verlenging van je certificaat: Je hebt een certificaat “Passiefhuis vakman” of “Passiefhuisontwerper/-adviseur” gekregen, bijvoorbeeld als je geslaagd bent voor een PHI-examen bij KERN. Dit certificaat is 5 jaar geldig. Je hebt twee mogelijkheden om het certificaat te verlengen: Of door passiefhuizen te ontwerpen/bouwen of door jezelf bij te scholen als passiefhuisspecialist.

Na afloop van de 5 jaar nadat je bent gecertificeerd als passiefhuisspecialist kun je een verlenging van je certificaat aanvragen bij het Passive House Institute of bij een hiervoor erkende beoordelingsinstantie. Als het tijd is om je certificaat te verlengen krijg je een bericht van het PHI hierover.

Hoe werkt verlenging van je certificaat?

Er zijn twee mogelijkheden om je certificaat te verlengen.

 • Route 1: Maak een documentatie van je betrokkenheid bij de realisatie van een passiefhuis, EnerPHit of zeer energiezuinig project
 • Route 2: Verzamel studiepunten

Het is helaas niet mogelijk je certificaat te verlengen door nog een keer examen te doen.

Er is een verschil tussen de eisen voor verlenging van een certificaat voor

Uitvoering Passiefhuisrenovatie (EnerPHit) de Kroeven Roosendaal Clarence Rose Azimut Bouwbureau

Uitvoering Passiefhuisrenovatie (EnerPHit) de Kroeven Roosendaal bron: Clarence Rose Azimut Bouwbureau

Toelichting verlenging certificaat Passiefhuis-vakman (PH Tradesperson)

Route 1: Maak een documentatie van je betrokkenheid als vakman bij de uitvoering van een passiefhuis of zeer energiezuinig gebouw

Om je certificaat te behouden moet je binnen 5 jaar als Passiefhuisvakman aan het werk in de uitvoering en dit na 5 jaar aantonen. De door jou uitgevoerde werkzaamheden moeten aan de technische eisen voor passiefhuizen voldoen. Het is dus niet noodzakelijk dat het gebouw is gecertificeerd als passiefhuis, als jouw werkzaamheden maar volgens de passiefhuisstandaard zijn uitgevoerd. Deze eisen zijn disciplinespecifiek en afhankelijk van het klimaat van de locatie waar het gedocumenteerde gebouw is gerealiseerd. Nederland bevindt zich in de koel-gematige klimaatzone. Bekijk hieronder de specifieke eisen voor jouw discipline:

Bij de aanvraag voor certificaatsverlenging heb je de volgende documenten nodig:

 • Ingevulde aanvraag voor verlenging
 • Werkdocumentatie volgens dit format
 • Een informele verklaring van de klant, ontwerper of bedrijfseigenaar die de diensten heeft geleverd, waarin staat dat je deze werkzaamheden hebt uitgevoerd.

Bekijk hier een voorbeeld voor de projectdocumentatie en de eisen waaraan de projectdocumentatie dient te voldoen.

Je documentatie kun je indienen bij een van de door het PHI erkende beoordelingsinstanties. Binnenkort kun je daarvoor ook bij KERN terecht. De documentatie kun je dan gewoon in het Nederlands opstellen maar moet een Engelse samenvatting bevatten. Het PHI brengt een fee in rekening voor het verwerken van je aanvraag. Zodra de verlenging is goedgekeurd zal het PHI dit per e-mail bevestigen.

Route 2: Verzamel 30 studiepunten

Er zijn drie mogelijkheden om aan studiepunten te komen:

 1. Neem deel aan passiefhuis-relevante cursussen
 2. Bezoek passiefhuis-relevante evenementen
 3. Deel je passiefhuiskennis als docent

In totaal heb je 30 studiepunten nodig om je certificaat te laten verlengen. Er kunnen maximaal 20 studiepunten gehaald worden per deelgebied. Het volstaat dus bijvoorbeeld niet om alleen een vervolgopleiding te doen. Je wordt dan ook geacht om een of meer passiefhuisevenementen te bezoeken of zelf training te geven.

Bij welke passiefhuisevenementen of cursussen kun je studiepunten halen?

DNA in de bouw biedt regelmatig expertmeetings aan die in aanmerking komen voor studiepunten. Bij Kennisinstituut KERN kun je vervolgopleidingen doen. KERN werkt derhalve ook steeds aan uitbreiding van het curriculum. De betreffende evenementen zijn geregistreerd in deze database van het PHI.

Selecteer de evenementen/cursussen door in het dropdownmenu te kiezen voor “DNA in de bouw” (events) of voor “Kennisinstituut KERN” (cursussen). Klik dan op “Search” of “Suchen”.

Kennisinstituut KERN verlenging certificaat passiefhuisspecialist (passiefhuis-vakman/Passive House Tradesperson) of passiefhuis-ontwerper/Passive House Designer)

Natuurlijk kun je ook deelnemen aan evenementen of cursussen bij het PHI of andere passiefhuis-organisaties en deze hier selecteren.

Vervolgens vind je onderaan die lijst de evenementen of cursussen die plaats hebben gevonden en ook het aantal studiepunten die ze opleveren (per 45 minuten deelname aan een evenement of cursus krijg je 1 studiepunt).

Stuur de aanvraag voor verlenging van je certificaat naar het PHI. Download hier het aanvraagformulier.

Vul het ID-nummer van het evenement of de cursus in en voeg per regel je bewijs van deelname toe.

Kun je een specifieke cursus of evenement niet vinden? Neem dan contact op met de organisatoren. Deze kunnen hun cursussen/evenementen indienen bij het Passiefhuis Instituut (ook met terugwerkende kracht) om erkend te worden voor certificaatverlenging.

Heb je zelf een cursus gegeven? Dan vul je dit formulier in.

Je aanvraag voor verlenging van je certificaat dien je direct in bij het PHI. Het PHI brengt een fee in rekening voor het verwerken van je aanvraag. Zodra de verlenging is goedgekeurd zal het PHI dit per e-mail bevestigen.

Klik hier voor actuele informatie over verlenging van je certificaat op de website van het PHI.

Bij vragen kun je ook contact opnemen met KERN

Toelichting verlenging certificaat Passiefhuisontwerper/-adviseur (PH Designer/ PH Consultant)

Route 1: Maak een documentatie van de projectleiding voor de realisatie van een gecertificeerd Passiefhuis/EnerPHit/Zeer energiezuinig gebouw

Documenteer een gecertificeerd passiefhuis, een EnerPHit-renovatie of een PHI zeer energiezuinig gebouw waarvoor je verantwoordelijk was voor het gebouwontwerp en de energetische modellering met het PHPP. Door het indienen van een projectdocumentatie kan het certificaat worden verkregen of vernieuwd voor één persoon per gebouw (uitzondering voor complexe gebouwen volgens het examenreglement).

Het gedocumenteerde gebouw dient aan deze voorwaarden te voldoen:

 • Het is voltooid en wordt gebruikt.
 • Het gebouw is gecertificeerd: Passiefhuis, EnerPHit retrofit, PHI Zeer energiezuinig gebouw of voorgecertificeerd voor een stapsgewijze renovatie.
 • Het moet zijn gecertificeerd door een erkende gebouwcertificeerder, volgens de eisen van het Passive House Institute.
 • Het gebouw is opgenomen in de Passiefhuis-database

Je documentatie kun je indienen bij een van de door het PHI erkende beoordelingsinstanties. Binnenkort kun je daarvoor ook bij KERN terecht. Hij kan in alle bij deze organisatie geaccepteerde talen worden opgesteld, maar moet wel een samenvatting in het Engels bevatten. Geslaagde projectdocumentaties worden op deze website gepubliceerd. Het PHI brengt een fee in rekening voor het verwerken van je aanvraag. Zodra de verlenging is goedgekeurd zal het PHI dit per e-mail bevestigen.

Route 2: Verzamel 100 studiepunten

Er zijn drie mogelijkheden om aan studiepunten te komen.

 • Neem deel aan passiefhuis-relevante cursussen
 • Bezoek passiefhuis-relevante evenementen
 • Deel je passiefhuiskennis als docent

In totaal heb je 100 studiepunten nodig om je certificaat te laten verlengen.

Bij welke passiefhuisevenementen of cursussen kun je studiepunten halen?

DNA in de bouw biedt regelmatig expertmeetings aan die in aanmerking komen voor studiepunten. Bij Kennisinstituut KERN kun je vervolgopleidingen doen. KERN werkt derhalve ook stteds aan uitbreiding van het curriculum. De betreffende evenementen zijn geregistreerd in deze database van het PHI.

Selecteer de evenementen/cursussen door in het dropdownmenu te kiezen voor “DNA in de bouw” (events) of voor “Kennisinstituut KERN” (cursussen). Klik dan op “Search” of “Suchen”.

Kennisinstituut KERN verlenging certificaat passiefhuisspecialist (passiefhuis-vakman/Passive House Tradesperson) of passiefhuis-ontwerper/Passive House Designer)

Natuurlijk kun je ook deelnemen aan evenementen of cursussen bij het PHI of andere passiefhuis-organisaties en deze hier selecteren.

Vervolgens vind je onderaan die lijst de evenementen of cursussen die plaats hebben gevonden en ook het aantal studiepunten die ze opleveren (per 45 minuten deelname aan een evenement of cursus krijg je 1 studiepunt).

Stuur de aanvraag voor verlenging van je certificaat naar het PHI. Download hier het aanvraagformulier.

Vul het ID-nummer van het evenement of de cursus in en voeg per regel je bewijs van deelname toe.

Kun je een specifieke cursus of evenement niet vinden? Neem dan contact op met de organisatoren. Deze kunnen hun cursussen/evenementen indienen bij het Passiefhuis Instituut (ook met terugwerkende kracht) om erkend te worden voor certificaatverlenging.

Heb je zelf een cursus gegeven? Dan vul je dit formulier in.

Je aanvraag voor verlenging van je certificaat dien je direct in bij het PHI. Het PHI brengt een fee in rekening voor het verwerken van je aanvraag. Zodra de verlenging is goedgekeurd zal het PHI dit per e-mail bevestigen.

Klik hier voor actuele informatie over verlenging van je certificaat op de website van het PHI.

Bij vragen kun je ook contact opnemen met KERN!

Delen