Organisatie

Kennisinstituut KERN is een stichting met een bestuur, een docententeam en een bureau voor de operationele zaken. De docenten van KERN zijn doorgewinterde bouwprofessionals uit de praktijk van energieneutraal bouwen. KERN gebruikt haar inkomen om de werkzaamheden voor en door de stichting te bekostigen en heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Het stichtingsbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van Kennisinstiuut KERN. De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. De bestuursleden zijn nauw betrokken bij de bouwsector en hebben ruime ervaring in op het gebied van energieneutraal bouwen. Zij ondersteunen de missie om de energietransitie te versnellen door het delen van de kennis verzameld door. Dat gaat niet zonder een verantwoord financieel beleid, een marketingbeleid en een efficiënte organisatie.

Het bestuur van Kennisinstiuut KERN wordt gevormd door:

Clarence Rose

Clarence Rose

VOORZITTER

Verantwoordelijk voor strategie en kennisborging. Ze is expert energieneutraal bouwen, eigenaar van Azimut Bouwbureau, door het PHI geaccrediteerde passiefhuiscertificeerder en tevens docent bij KERN.

Henk Wegkamp

Henk Wegkamp

Vice-voorzitter

Verantwoordelijk voor externe relaties en samenwerking regulier onderwijs. Hij is energetisch-economisch analist, mede-eigenaar adviesbureau Dantuma-Wegkamp en tevens docent bij KERN.

Carl-peter Goossen

Carl-peter Goossen

Penningmeester

Verantwoordelijk voor innovatie en ontwikkeling. Hij is een doorgewinterde ontwerpmanager voor integraal energetisch bouwen en productontwikkeling, mede-eigenaar BouwNext en tevens docent bij KERN.

Stichtingsbureau

Het stichtingsbestuur wordt ondersteund door een stichtingsbureau. Dit bureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van het stichtingsbeleid. Ze richt zich op de ondersteuning van het bestuur en het docententeam en is uitvoerend van de organisatie en de marketing.

Het Stichtingsbureau van KERN bestaat uit:

  • Joyce van den Hoek Ostende; directie
  • Verena Conzett; secretariaat, cursusorganisatie
  • Rick van der Laan; ondersteuning ontwikkeling lesmateriaal en examinering