29-maart 2023: Symposium Factor 10-renovatie VVE-appartementen

Op 29 maart 2023 vindt het CondoReno-Symposium “Factor 10-renovatie VvE-appartementen” plaats. Een middag-sessie vol zeer actuele thema’s rondom toekomstgerichte energetische renovaties, met name van VvE-appartementen: Renovatie met Passiehuis-technologie, financiering van energiebesparing, garantie op gebouwprestaties. Kortom hoe een hoge bouwkwaliteit haalbaar en betaalbaar wordt. 

Wanneer: 29 Maart 2023  14-18u

Waar: S-tec

Teisterbantlaan 1A, 4001 TJ Tiel, Nederland

Factor 10-renovatie VVE-appartementen – Met 90% energiebesparing klaar voor de toekomst én betaalbaar

In dit symposium ligt de focus op gegarandeerde gebouwprestatie op basis van Passiefhuis-technologie. Wij delen de ervaringen met woonlasten-neutrale renovaties in Nederland en het WNR-model. Hierbij zoomen wij in op de integrale klantreis, financiering op basis van integrale kwaliteitsgaranties en de kansen door een hoogwaardige aanpak met passiefhuistechnologie. Door een integrale aanpak worden energetische renovaties van appartementsgebouwen op passiefhuis-niveau betaalbaar.

Doelgroepen van dit symposium zijn betrokken partijen bij VvE-renovaties zoals VvE-beheerders, gemeentes en maakpartijen. Keynote-speaker is Carl-peter Goossen, Nederlandse koploper bij de hoogwaardige renovatieaanpak van VvE’s.

Georganiseerd wordt dit symposium door het Nederlandstalige team van CondoReno, TU Delft, WNR, Kennisinstituut KERN en Embuild. ConoReno zorgt voor het inrichten van meer zogeheten “Integrated Home Renovation Services” (IHRS) in Vlaanderen en Nederland. WNR (Stichting WoonlastenNeutrale Renovatie) is zo een IHRS in ontwikkeling en dient in dit project als inspiratiebron. KERN zorgt voor de opleiding en voor de kwaliteitsborging bij de WNR-renovatieprocessen. CondoReno is een LIFE-2021-CET-HOMERENO project en loopt van 2022-2026.

Programma CondoReno-Symposium Factor 10-renovatie VvE-appartementen

14:00 Inloop
14:15 Naar integrale renovatiediensten voor VvE’s: invalshoek van het LIFE-project CondoReno – Erwin Mlecnik, TUD
14:30 Het WNR model: financiering op basis van kwaliteitsgarantie – Walter van Steenis, WNR
Woonlastenneutrale renovatie is mogelijk door een hoogwaardige energetische aanpak van appartementsgebouwen voor VVE’s.
15:00 Ervaringen met projecten: uitdagingen en oplossingen – Carl-peter Goossen, KERN / Bouwnext
De projecten Flat Ellen in Assen, VvE Nolensstraat Wageningen, VvE Meerpaal Groningen, Het Bentjen Brunsum en Lucellestraat Amsterdam zullen de revue passeren. Carl-peter Goossen zal ons meenemen in de strubbelingen waar je mee moet dealen en de oplossingen en belangrijke lessen delen met het publiek.
15:45 Pauze
16:00 Passiefhuistechnologie, de basis voor toekomstgerichte renovatie – Clarence Rose, KERN
Wat is de toegevoegde waarde van de passiefhuis-aanpak voor toekomstgerichte renovaties en wat is het nut van de kwaliteitsborging? Een snelcursus passief bouwen met focus op renovatie van appartementsgebouwen.
16:30 Paneldiscussie “VvE-renovaties voorbij Label B – wat is de rol van de gemeente?”
Wat zijn de knelpunten bij een toekomstgerichte renovatieaanpak van VvE-appartementsgebouwen en welke rol kan de lokale overheid hierin vervullen? Een discussie over mogelijke verbeteringen in de aanpak voor de mobilisatie van VvE’s en het vermijden van lock-ins en financieringsproblemen. Discussie met en voor stakeholders als gemeenteambtenaren, VvE-organisaties en koplopers.
17:00 Afsluiting en netwerk-borrel

 

Deelname aan dit symposium is gratis. Meld je hier aan: Symposium Factor 10-renovatie VvE-appartementen

Meer info: https://condoreno.org

CondoReno is gefinancierd door het programma voor milieu- en klimaatactie (LIFE) MGA – Multi & Mono van de Europese Unie, onder subsidieovereenkomst nr. 101076316.

LIFE Woonlastenneutrale renovatie Condoreno

Delen