Richtlijnen inbedrijfstelling Bijna Energie Neutrale Gebouwen

Een goed gebouwd, zeer energiezuinig gebouw gaat pas goed presteren nadat het goed is ingeregeld. Eindelijk is er een handleiding in het Nederlands beschikbaar voor inbedrijfstelling van Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Deze richtlijnen geven opdrachtgevers en hun ontwerpers, installateurs en de inbedrijfstelling-specialisten houvast bij het behalen van de gewenste gebouwprestaties.

Energieprestatie gebouwen afhankelijk van een correcte inbedrijfstelling

Zeer energiezuinige huizen, en met name Passiefhuizen, staan bekend om hun stabiel én gezond binnenklimaat. Het comfort is subliem, de temperatuur is aangenaam in alle seizoenen en de energiekosten zijn laag. Maar om dat te bereiken is wel een goed ontwerp en een hoge bouwkwaliteit vereist. En vooral een correcte inregeling. Hierover gaat deze richtlijn.

Het gaat vaak mis bij de inbedrijfstelling. Een ventilatiesysteem dat overtoeren draait en zorgt voor te droge lucht, een zonwering die de winterzon tegenhoudt en daarmee gratis passieve warmte weert en ga zo maar door. Het belang van een correcte inbedrijfstelling staat bij de Nederlandse bouwers vaak nog onvoldoende op het netvlies. Daarom heeft KERN een handleiding vertaald voor de Nederlandse installateurs en bouwers, Richtlijnen voor het inregelen en inbedrijfstellen van zeer energiezuinige gebouwen. Deze handleiding is recent opgesteld binnen het AZEB-project.

Inbedrijfstelling Bijna Energie Neutrale Gebouwen vereist integrale inregeling

Het inregelen van zeer energiezuinige gebouwen kan complex zijn, met name omdat alle gebouwaspecten samen de prestaties beïnvloeden. Het verdient in alle gevallen een nauwkeurige planning. De ontwerp-kengetallen en de beoogde gebouwprestatie vormen de basis voor inbedrijfstelling.

In dit document komen alle aspecten aan bod die aandacht behoeven bij de realisatie en inbedrijfstelling van zeer energiezuinige gebouwen, verwarming, warm tapwater, beheersing zomercomfort met zonwering, passieve en actieve koeling, ventilatie inclusief vorstbeveiliging en de monitoring. Controlelijsten en regelstrategieën voor het aansturen van de installatiecomponenten geven ondersteuning bij de realisatie van goedwerkende gebouwen.

Correcte inbedrijfstelling zorgt voor optimale gebouwprestaties

Verkeerd ingestelde gebouwinstallaties leiden vaak tot een hogere energiebehoefte dan gepland. Zo kon de energiebehoefte van het passief zwembad Bambados alleen al door de juiste inregeling van de ventilatie-installatie worden gehalveerd. Wellicht erger zijn de comfort- en gezondheidsproblemen waar bewoners/gebruikers vaak mee zijn opgezadeld. Denk aan geluidsoverlast, tocht en oververhitting. Allemaal niet nodig, en vooral niet in een goed ontworpen energiezuinig gebouw. Het goede nieuws is: door monitoring in dit soort gebouwen zijn problemen meestal moeiteloos op te sporen en te verhelpen. Met de Richtlijnen inbedrijfstelling kom je er wel uit.

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u gratis de Richtlijnen.

Deze vertaling is uitgevoerd met ondersteuning vanuit de MMIP 3 en 4 regeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Delen