Onze reactie op de internet consultatie BENG wetgeving

Volgens recent onderzoek van het planbureau voor Leefomgeving zal Nederland de klimaatdoelstellingen voor 2020 niet halen en zit met de handen in het haar hoe dit wel te bewerkstelligen. Vanuit ons perspectief heeft de Nederlandse overheid op het gebied van de bouwregelgeving de afgelopen decennia enorme kansen laten liggen om de energietransitie soepel te laten verlopen. Kennisinstituut KERN gaf een reactie op de internet consultatie BENG-wetgeving.  

Kennisinstituut KERN in samenwerking met DNA in de bouw, Azimut Bouwbureau en BouwNext

Om Nederland in 2050 onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen is de energiereductie in de bebouwde omgeving essentieel. En is dit nu het moment. De recentelijk gepubliceerde voorlopige BENG-regels geven volgens ons te weinig sturing aan de bouwsector en volgt niet de logica van mogelijkheden om de energietransitie binnen de gestelde termijnen betaalbaar en sociaal haalbaar te maken. We weten dat de overheid voor een huzarenklus staat om de Nederlandse bouw per 1 jan 2020 van het gas af te laten gaan, de gewijzigde PEF te introduceren en ook nog de BENG regelgeving. En dit terwijl er een grote bouwopgave ligt die niet verstoord mag worden door nieuwe regelgeving. Onze aandachtspunten bevatten daarom ook vooral op korte termijn en vanuit ons perspectief haalbare verbeterpunten:

  1. Meetbaarheid
  2. Energiebesparing met een hoogwaardige gebouwschil
  3. Energieverbruik versus energieopwekking
  4. Potentieel integrale aanpak en passiefhuistechnologie
  5. Compact en zongericht ontwerpen
  6. Voorspelbaarheid piekbehoefte
  7. Comfort + gezondheid
  8. Rendement warmtepompen

 

Vergelijking warmtestromen model M tussenwoning met decentrale ventilatie met WTW en CO2 sturing(D5c). Vlnr: met de NTA 8800-validatietool en forfaitair ventilatieverlies; met de NTA 8800-validatietool met werkelijk ventilatieverlies; en met de nZEB-tool. De middelste berekening laat zien waar de getallen op uit komen als het ventilatieverlies in de BENG 1-berekening niet forfaitair wordt. Afgezien van de te hoge interne warmte en zonnewinst komen de waarden uit de validatietool vrijwel overeen met de nZEB-tool.

Zie onze volledige reactie: Reactie BENG consultatie

Delen