Lambdawaarde is niet gelijk lambdawaarde

Let op de juiste lambdawaarde

Bij het beoordelen van de isolatiekwaliteit van producten kun je aardig de mist in lopen. De isolerende werking van een materiaal wordt uitgedrukt als warmtegeleidingscoëfficiënt λ (Lambda) in W/(mK). En hoe lager de lambdawaarde hoe beter. Maar je komt soms voor dezelfde producten op de verkoopsites of in technische specificaties verschillende lambda-waarden tegen.

Echter, om de gewenste energetische kwaliteit te borgen zijn de getallen achter de komma wel cruciaal. Het helpt dus niet te rekenen met bijvoorbeeld waarden die na verloop van tijd niet meer kloppen door veroudering van het materiaal. Of waarden van isolatiestunts die achteraf of bij een afwijkende toepassing niet realistisch blijken.

Lambdawaarde λ-declared en Declaration of performance

De DoP (Declaration of Performance) is dan het aangewezen document. Deze bevat de lambda declared-waarde, λD. Deze wordt in een testopstelling conform de Europese normen EN 12667 en EN 12939 bepaald. Houtvezelproducten met toepassingen in de bouw volgens EN 13171. Deze normen houden bijvoorbeeld rekening met veroudering of vermindering isolatiewaarde in andere omstandigheden. Je kunt er dus echt op aan in je energieprestatieberekening. En trouwens: alle CE-gemarkeerde producten dienen te beschikken over een DOP.

Dus eerst checken – dan bestellen!

En dan weer checken

De volgende stap naar realisatie van de ontworpen energieprestatie is controle van de geleverde isolatieproducten op de bouwplaats. Je hoeft alleen maar te kijken naar de λD-waarde op de productstikker. Die moet tot drie getallen achter de komma overeenkomen met de aangehouden waarde in de energieprestatieberekening.

lambdawaarden

Controleer de lambdawaarden vóór het bestellen en op de bouwplaats

Dit en nog veel meer oude en nieuwe inzichten maken deel uit van de cursus Energieneutraal Bouwen en Renoveren.

Delen