Kennisreeks Energieneutraal bouwen voor ROC’s klaar voor gebruik!

In opdracht van ONE, Oost Nederland Energiek, heeft KERN een kennisreeks geschreven over Energieneutraal Bouwen voor bouw-gerelateerde ROC-opleidingen niveau 3+4. Deze Module Energieneutraal bouwen is gepresenteerd op de slotbijeenkomst ONE Duurzaam Door! op 11 april j.l. in Arnhem.

Kennisreeks energieneutraal bouwen voor ROC’s

In het Leerboek Energieneutraal bouwen komen alle belangrijke aspecten van het bouwen van energiezuinige, comfortabele en toekomstbestendige gebouwen aan bod. Hierin is de wetenschappelijke basis over energieneutraal bouwen, zoals passiefhuistechnologie, toegankelijk gemaakt. In hapklare stukken krijgen leerlingen en docenten van ROC-opleidingen inzicht in alle aspecten rondom energieneutraal bouwen. Deze leerreeks is toepasbaar in alle bouwgerelateerde ROC-opleidingen.

Energieneutraal ontwerpen is maatregelen integraal afstemmen

In het inleidende hoofdstuk krijgt de leerling een beeld van de samenhang van alle aspecten en begrippen die bij het ontwerp en uitvoering van energieneutrale gebouwen een rol spelen. Het hoofdstuk Isolatietechniek gaat in op de theorie van isolatie, de praktische toepassing en het materiaalgebruik als ook het omgaan met thermische bruggen. Een hoofdstuk over kozijnen brengt de werking van thermisch behagelijkheid bij kozijnen in beeld en hoe kozijnen zo kunnen werken dat ze in de winter meer energie opleveren door zoninstraling dan ze door transmissie verliezen. Ook op zonwering gaat het leerboek nader in, tenslotte is zonwering cruciaal voor het zomercomfort.

Luchtdicht bouwen kun je zien als een teamsport, de kwaliteitsborging ligt evengoed bij de installateurs, de bouwkundig uitvoerenden en de kozijnleveranciers. En het ventilatiesysteem is er meteen bij gebaat: luchtdichte gebouwen zijn beter te ventileren, met minder lucht bereik je een betere luchtkwaliteit. Hoofdstuk Ventilatietechniek behandelt alle relevante onderwerpen rondom balansventilatie, in theorie en uitvoering. Ook zomernachtkoeling passeert de revue.
De warmtevoorziening in een energieneutraal gebouw moet goed passen bij de werkelijke behoefte. Een te grote installatie brengt energieverspilling teweeg. En een te kleine installatie of als deze niet goed is geplaatst resulteert in discomfort. Hoe je een verwarmingssysteem ontwerpt en installeert en waar je op moet letten voor een goed thermisch comfort leer je in hoofdstuk Warmteopwekking.

Het leerboek sluit af met een hoofdstuk over energieopwekking. Daarmee komt de prestatie van individuele gebouwen in het grote geheel te staan van de energievoorzieningen, in toekomst zonder fossiele brandstoffen.

Interesse in het Leerboek energieneutraal bouwen?

Het ruim 300 pagina’s tellende boekwerk vertelt het hele verhaal van energieneutraal bouwen en is samengesteld door Clarence Rose en het docententeam van Kennisinstituut KERN. Deze kennisreeks is direct inzetbaar als lesmateriaal met een reader en oefeningen per onderwerp. Opdrachtgever, ONE, is een initiatief van de Technische Installatiebranche en het onderwijs. Het boek is bedoelt voor gebruik door ROC’s. Het is op te vragen bij h.haring@oostnederlandenergiek.nl. Hier kun je ook terecht voor een module over gelijkspanning en een over warmtepompen. Ook deze zijn ontwikkeld in opdracht van ONE.

Kennisreeks energieneutraal bouwen, en dan? Docenten op de schoolbank bij KERN over energieneutraal bouwen

KERN biedt ROC-docententeams een inhouse-training aan om deze lesstof te kunnen implementeren. Aanvraag via: info@kennisinstituutkern.nl

Leerboek Energieneutraal bouwen voor ROC’s

Delen