Cursus Energieneutraal bouwen en renoveren: belangrijk puzzelstuk in de energietransitie

Afgelopen week startte een nieuwe editie van de KERN-cursus Energieneutraal bouwen en renoveren. Na de eerste dag op 9 mei jl interviewde Verena Conzett, onze cursuscoördinator, cursist Emiel van Est – expert in leanmanagement en actief in de Nederlandse energietransitie – over zijn motivatie om mee te doen en zijn eerste ervaringen.

Emiel van Est

Emiel, wat is jouw dagelijkse praktijk en waar wil jij heen?

Ik houd me al meer dan 20 jaar met leanmanagement bezig. Een van mijn klanten is aannemer. Daardoor kreeg ik een kijkje achter de schermen en toegang tot de bouw.

Ik ben gaan nadenken hoe ik mijn kennis over leanmanagement het beste kan inzetten. Ik zoek daarbij naar impact en wil een bijdrage leveren aan een betere wereld. Ik ben uitgekomen bij het verduurzamen van bestaande gebouwen. Er zijn 7 miljoen woningen in Nederland die verduurzaamd moeten worden. Een gigantische opgave.

Sinds een half jaar kom ik als energie-coach bij mensen thuis om advies te geven. Alle huizen zien er anders uit en hebben een individuele aanpak nodig. Ik denk dan ook dat er nog de nodige innovatie en procesoptimalisatie nodig is. Ik denk dat ik daar een steentje bij te dragen heb.

Hoe kom je terecht bij kennisinstituut KERN?

Als je belangstelling hebt in duurzame en energieneutrale renovatie dan komt al gauw het onderwerp passiefhuis op je pad. Zonder veel moeite kom je dan uit bij kennisinstituut KERN en de vereniging DNA in de bouw (De Nieuwe Aanpak in de bouw).

Wat was de reden om je voor de cursus Energieneutraal bouwen en renoveren aan te melden? Wat verwacht je van de cursus?

Als we het over de energietransitie en duurzame, energieneutrale renovatie hebben, dan hebben we volgens mij een paar grote uitdagingen:

  • Een ontwerpopgave: hoe zien de 7 miljoen woningen er straks uit?
  • Een uitvoeringsopgave: hoe ziet de supply chain eruit en hoe wordt daarin effectief samengewerkt?
  • Een financieringsopgave: hoe verdeel je de kosten en de baten en welke financiële instrumenten zijn er nodig om dat te faciliteren?
  • Een participatieopgave: hoe krijg je de mensen in beweging?
  • Een systeemintegratieopgave: Hoe link je de individuele oplossingen aan elkaar zodat het regionaal en landelijk een robuust systeem wordt?

Om beter de ontwerpopgave te snappen wil ik meer kennis hebben van de basisprincipes van het passiefhuis-denken en hoe we deze grondgedachten bij de toekomstige renovatieprojecten een rol kunnen laten spelen.

Als de ontwerpopgave duidelijk wordt kun je vervolgens gaan nadenken over de details van de uitvoeringsopgave en de bijhorende supply chain. Met mijn technische achtergrond en mijn kennis van processen denk ik hier een bedrage te kunnen leveren.

Emiel, je hebt inmiddels de eerste van de vier dagen cursus achter de rug. Wat is jou van dag 1 het meest gebleven?

Aan de slag op dag 1 van de praktijkcursus, met docent Henk Wegkamp

Wat mij het meeste is bijgebleven is de grote mate van gelijkgestemdheid onder de deelnemers. Iedereen in de groep lijkt op zoek te zijn naar “een andere methode”, anders dan het bekende en ook het nog niet precies weten hoe het eruit gaat zien. Het is mooi te zien hoe er , vanuit allerlei disciplines interesse is in hetzelfde onderwerp. Interessant zijn dan ook de gesprekken die ontstaan door al die verschillende gezichtspunten. Er zit energie om de energietransitie op gang te brengen!

Wat hoop je aan het eind van de cursus mee naar huis te kunnen nemen?

Ik hoop dat de integraliteit van de ontwerpopgave op zijn plek gaat vallen en dat er handelingsperspectief ontstaat. We hebben een enorme renovatieopgave voor ons en ik wil graag weten welke puzzelstukjes daar bij horen en hoe ze in elkaar passen.

Dank je wel Emiel, en we wensen je veel plezier en veel nieuwe inzichten toe bij het vervolg van de cursus!

Wil jij je ook verder verdiepen in energieneutrale bouw vanuit een praktisch en integraal perspectief, zodat je nog meer verschil kan maken in de energietransitie? Schrijf je dan in voor onze volgende  via cursus Energieneutraal bouwen en renoveren. Deze opleiding is geschikt voor zowel (professionele) opdrachtgevers als uitvoerenden in de bouw.

Delen