nZEB-tool_FAQ

De licentie voor de NZEB-tool/PHPP is voor onbepaalde tijd geldig. Updates binnen een versie zijn gratis en licentiehouders krijgen bericht zodra deze beschikbaar is. Voorts krijg je als licentiehouder korting op een nieuwe versie. In nieuwe versies zijn grondige wijzigingen doorgevoerd en/of toevoegingen ontwikkeld door het PHI.

Updates komen wanneer er correcties zijn doorgevoerd in de rekenkern door het PHI of in de Nederlandse werkbladen door KERN/Azimut Bouwbureau. Het is niet voorspelbaar wanneer updates worden doorgevoerd. Wel houdt KERN de ontwikkelingen door het PHI zo goed mogelijk bij.

Met de nZEB-tool/PHPP kun je de energiebehoefte van een gebouw met een relatief stabiel binnenklimaat zeer nauwkeurig berekenen. Omdat het een statisch rekenmodel is kunnen fluctuaties in binnentemperatuur beperkt worden gemodelleerd. Zo zul je voor gebouwen met bijvoorbeeld nachtverlaging of verschillende setpoints voor verwarming een realistische inschatting moeten maken van de gemiddelde binnentemperatuur. Alhoewel de pieklast steeds minder goed te modelleren is, hoe meer het binnenklimaat is blootgesteld aan buiteninvloeden – de jaarlijkse energiebalans kan bij een juiste invoer van de gemiddelde binnentemperatuur, luchtdichtheid ect. zelfs van nauwelijks geïsoleerde gebouwen precies worden bepaald.

De nZEB-tool is geschikt voor bijna alle soorten projecten met een energiebehoefte. Aanvullende werkbladen maken de invoer  grote en diverse (utiliteits-) gebouwen mogelijk met diverse functies en een gesegmenteerd ventilatiesysteem.

De energiebalansberekening werkt ook voor niet-geïsoleerde gebouwen. In combinatie met de variantenberekening kan een stapsgewijze renovatieplanning worden gemaakt. Hiervoor is een renovatie-tool toegevoegd aan de nZEB-tool/PHPP (EnerPHit renovatieplanner, ERP). Deze brengt de energieprestaties van alle stappen in beeld waarop je de onderhouds- en financiële planning kunt afstemmen en alles in een overzicht kunt weergeven.

De nZEB-tool geeft nauwkeurige informatie over de effecten van energetische maatregelen en is, o.a. met de uitbreiding van de variantenberekening uitstekend geschickt om stapsgewijze renovatie de energetische effecten per stap in beeld te brengen.

In het werkblad NL_BENG worden de resultaten van de berekening gepresenteerd volgens de indicatoren uit BENG-norm die de EPG binnenkort zal opvolgen, maar dan op basis van de werkelijke gebouwspecifieke parameters. De huidige EPG (NEN 7120), die binnenkort wordt vervangen door de NTA 8800, is het toetsmiddel van de Rijksoverheid waarmee de energiezuinigheid van bouwwerken moet worden aangetoond. De indicatoren die deze toets uitbeeld zijn geschikt voor de beoordeling of een gebouw minimaal voldoet aan gestelde eisen, maar geven geen inzicht in de te verwachten werkelijke energiebehoefte van een gebouw. De nZEB-tool vormt de brug naar de werkelijke energieprestatie en energetische kwaliteitsborging.Het onderzoek of en hoe de BENG-berekening in de nZEB-tool gelijkwaardig kan worden gesteld voor zeer energiezuinige woningen is gaande.

Vragen kunt u kenbaar maken via de Online-Helpdesk.

Feedback kunt u kenbaar maken via de Online- Helpdesk.

De nZEB-tool is geschikt voor toepassing voor alle MS Excel-versies vanaf versie 2007. Het werken met de bij de nZEB-tool bijgeleverde of geïntegreerde macros kent beperkingen bij mac-computers.

Met de nZEB-tool kunt u het geheel maar ook onderdelen uitrekenen, dus u kunt de thermische energiebehoefte en pieklast uitrekenen van een gebouw, aanvullend daarop, maar niet noodzakelijk ook de koelbehoefte en zomercomfortberekening, en de verschillende effecten van warmtevoorzieningen en energieopwekkingen. De resultaten van de berekening zijn transparant en gedetailleerd, dus u kunt per onderdeel (bijvoorbeeld transmissie via dak of ventilatieverlies) specifieke informatie destilleren.

Het is mogelijk dat dit werkblad verborgen is in de nZEB-tool. Zie: Hoe kan ik werkbladen zichtbaar maken? Als je het op deze wijze niet terug kunt vinden is het werkblad waarschijnlijk definitief verwijderd uit het bestand. Gebruik dan het originele nZEB-tool voor je berekening of voeg het benodigde werkblad in door het te kopiëren uit het originele nZEB-tool.

Neem dan contact met ons op via nzeb@kennisinstituutkern.nl. Wij proberen jouw vraag zo snel mogelijk en binnen 24 uur te beantwoorden.