Vergelijking BENG en nZEB-tool: voorlopige resultaten bekend

Hoe staat BENG ten opzichte van de nZEB-tool/PHPP?

De BENG-eisen zijn nu bijna vastgesteld en zullen per 1 juli 2020 van kracht zijn. Ter voorbereiding hierop deed Kennisinstituut KERN onderzoek hoe de toetsberekening volgens NTA 8800 staat ten opzichten van de gevalideerde nZEB-tool/PHPP. Onder leiding van Clarence Rose heeft Tunç Pektas, student bouwkunde HAN, de twee berekeningsmethodes met elkaar vergeleken aan de hand van een gebouwmodel met 12 ontwerpvarianten. Doel van dit monnikenwerk was ook een antwoord te vinden op de vraag of de nZEB-tool mogelijkerwijs in te zetten is voor controle en toetsing aan BENG-eisen en wat de beperkingen zijn. Volgens dit onderzoek komen de resultaten van BENG dicht in de buurt van de nZEB-tool/PHPP.

Resultaten warmtebehoefte BENG en nZEB-tool dicht bij elkaar

Uit dit onderzoek kunnen we de volgende conclusie trekken: ondanks afwijkende benaderingen komen de resultaten van de rekenmethodes voor de warmtebehoefte dicht bij elkaar in de buurt. De meeste varianten lijken volgens de NTA 8800 een mindere warmtebehoefte te hebben dan berekend in de nZEB-tool. De nZEB-tool berekent dus BENG grotendeels, en met name bij de varianten met grotere afwijkingen, aan de conservatieve kant. Dus als je volgens de nZEB-tool/PHPP de BENG-indicatoren haalt, komt dat straks ook bij de toetsing met een BENG-software goed.

Vergelijking BENG en nZEB-tool: Resultaten winst en verlies-berekening

Vergelijking BENG en nZEB-tool: Resultaten winst en verlies-berekening

Dit onderzoek beperkte zich in eerste instantie tot de energiebehoefte voor verwarming en hoofdstuk 8 van de nTA 8800. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de NTA8800-validatietool, een tool dat momenteel wordt gebruikt voor de softwareontwikkeling van officiële BENG-rekentools.
Onder de motorkap gekeken komen wel afwijkingen de de rekenmethodieken naar voren. Zo heeft zonnewarmte in BENG volgens de NTA 8800 veel minder invloed dan in de nZEB-tool. Aan de andere kant is de transmissie in de BENG-berekening veel lager. Dit komt onder ander door de aan te houden lagere binnentemperaturen. De grootste verschillen tussen beide tools ontstaan voornamelijk door:

  • Verschillen in de verwarmingsperiode, waarbij de nZEB-tool/PHPP langere verwarmingsperiodes heeft dan de NTA8800.
  • De transmissieverliezen die over het algemeen hoger uitvallen in de nZEB-tool/PHPP dan in de NTA 8800.
  • De zonnewinsten, waarbij de invloed van de zon een grotere rol speelt in de nZEB-tool/PHPP dan in de NTA 8800.
  • De interne warmtewinsten die in de NTA 8800 hogere waardes opleveren dan in de nZEB-tool/PHPP.

Monnikenwerk

Clarence Rose, expert en docent Energieneutraal ontwerpen, bouwen en renoveren bij KERN, begeleidde Tunç bij dit onderzoek. Het onderzoek naar de verschillen tussen de nZEB-rekentool en de rekenregels voor BENG en de effecten daarvan op de resulterende warmtebehoefte is nu afgerond. Met behulp van de NTA 8800-validatietool, een voorlopig instrument waarin de algoritmes van de NTA 8800 in zijn verwerkt, heeft Tunç een aantal gebouwvarianten berekend en de uitkomsten met elkaar vergeleken. Daarbij bracht hij nauwgezet de achterliggende oorzaken voor afwijkingen en de effecten ervan op de warmtebehoefte-berekening in beeld.

In de tabel hieronder zie je een samenvatting van de uitkomsten van de energiebehoefte voor verwarming en de verwarmingsperiode.

Vergelijking warmtebehoefteberekening BENG en nZEB-tool

Vergelijking BENG en nZEB-tool

Meer informatie is nu al te lezen in een samenvatting van dit eerste onderzoek, deze kun je hier downloaden:
Samenvatting vergelijking BENG en nZEB-tool
Download hier de bijlage met de rekenresultaten van dit onderzoek:
Resultaten vergelijking BENG en nZEB-tool_Bijlage

Wat betekent dit concreet voor de nZEB-tool/PHPP? – Voorzichtige conclusies

De vraag of de nZEB-tool inzetbaar is als toets-berekening kunnen wij op basis van de voorlopige resultaten van dit onderzoek in eerste instantie met “Nee” beantwoorden. De systematiek en algoritmes in de NTA-8800 en nZEB-tool/PHPP wijken van elkaar af en een eenvoudige vertaling van de ene tool naar de andere is niet realistisch.

Maar onze eerste conclusies gaan verder dan dit. We hebben gezien dat de nZEB-tool aan de conservatieve kant rekent ten opzichte van BENG. In feite is dit natuurlijk precies andersom: de nZEB-tool/PHPP is jarenlang gemonitord aan de meest uiteenlopende gebouwen en de resultaten uit de berekening komen vrijwel overeen met de werkelijke energiebehoefte voor verwarming. Dat betekent dus dat de BENG-berekening uitkomt op een lagere energiebehoefte voor verwarming dan in  werkelijkheid verbruikt zal worden. Dus in de ontwerpfase kun je gerust werken met de nZEB-tool. Als de BENG-eisen volgens de nZEB-tool haalbaar zijn kun je dan al met grote zekerheid ervan uitgaan dat je ook volgens de toets-berekening voldoet aan de BENG-eisen. Bijkomend voordeel is dat je ook de werkelijke energiebehoefte kunt voorspellen.

Bij deze conclusies moeten we de volgende kanttekeningen plaatsen: We hebben slechts enkele eenvoudige gebouwtypes (woningbouw) berekend. Deze laten een duidelijke trend zien, maar dit onderzoek moet worden uitgebreid om hier harde conclusies aan te kunnen verbinden. Ook is de NTA 8800 nog niet definitief vastgesteld en hebben we ook maar een deel van de NTA 8800 vergeleken met de nZEB-tool.

Hoe verder?

KERN zal de ontwikkelingen rondom de NTA 8800 op de voet volgen. Deze zomer willen wij de EDR-testen samen met de BENG-softwareleveranciers uitvoeren met de nZEB-tool. Zodoende zullen we deze initiële vergelijking uitbreiden en verdiepen.
Gebruikers van de nZEB-tool zouden op basis van de resultaten uit deze vergelijking goed kunnen sturen op de BENG-eisen. Dit geeft zekerheid dat je na het energetische ontwerpen met de nZEB-tool niet voor verrassingen komt te staan.

Op de DNA-expertavond op 19 september bespreken wij de eerste resultaten uit dit onderzoek. Ook kunnen wij dan vast meer vertellen over de EDR-testen en onze conclusies aanscherpen. Je kunt je hiervoor aanmelden bij DNA in de bouw: BENG-serie deel 2.

Ter voorbereiding hierop kun je op 29 augustus deelnemen aan de BENG-serie deel 1, een exportavond waar Carl-peter Goossen vertelt hoe de BENG-wetgeving tot stand is gekomen en waar je als ontwerper, ontwikkelaar en als bouwer rekening mee moet gaan houden.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *