[smart_coupons]

Bouwen volgens BENG, NOM of Passiefhuis?

Na deze 4 daagse praktijkcursus maak jij van energieneutraal bouwen ook jouw succes!

Voor professionals in de bouw en installatiebranche, medewerkers en ondernemers van aannemersbedrijven en architectenbureaus, adviseurs, installateurs, projectontwikkelaars en projectleiders.
Door de experts energieneutraal bouwen Clarence Rose, Henk Wegkamp en Carl-peter Goossen.

Energieneutraal bouwen, er komt veel bij kijken. Details en berekeningen waarmee je meestal goed uit de voeten kon werken niet meer – laat staan de vuistregels voor het dimensioneren van de installaties!
Ook al is energieneutraal bouwen de nieuwe bouwstandaard, de bouwprofessional heeft niet zo een-twee-drie de antwoorden op vragen die steeds meer spelen in ontwerp en uitvoering van energieneutrale projecten. Hoe krijg je een gebouw echt luchtdicht? Een kozijn inpakken en dus extra isoleren, hoe zinvol is dat? Wordt koelen standaard, gezien de afgelopen warme zomer?
Ook komt er steeds meer druk op de uitvoering, beloofde kwaliteit moet worden aangetoond, zij het voor EPV, opdracht met energieprestatiegarantie of straks met de wet kwaliteitsborging. Hoe voorkom je gedoe in de uitvoering of achteraf? Welke keuzes maak je, ook omdat de materiaalkosten extreem stijgen? Hoe blijf je als bouwprofessional aan de bal in een tijd van steeds meer off-site productie en grootschalige uitrol van schilrenovaties?

Een integrale aanpak is dé sleutel 

voor een succesvolle omschakeling naar energieneutraal bouwen. Voor een hoogwaardig geïsoleerde gebouwschil is een eenvoudig uitvoerbare detaillering, een goed doordachte werkvolgorde en kwaliteit in de uitvoering nodig.

Samenwerken is goud waard!

Energieneutraal bouwen is een uitdaging maar ook een kans. Energieneutraal bouwen is duurzaam, comfortabel én betaalbaar als alle energetische maatregelen goed op elkaar zijn afgestemd. Trias Energetica is de economisch beste route waarbij een correcte bouwkundige aanpak de energiebehoefte voor verwarming beperkt tot eentiende (!) van wat tot nu toe gebruikelijk was. In zo een gebouw staan installaties niet meer op zichzelf maar worden nauwkeurig afgestemd op het gebouw en de behoefte van de bewoners/gebruikers.
Een goede samenwerking van betrokken disciplines is cruciaal voor juiste ontwerpbesluiten. Vervolgens is een succesvolle uitvoering afhankelijk van de know-how en betrokkenheid van de vakmensen. Het besef dat alle delen van een energieneutraal gebouw tezamen leiden tot het beoogde resultaat, een comfortabel en duurzaam gebouw met een hoge energieprestatie. Een goed gestroomlijnd werkproces, de interdisciplinaire betrokkenheid van collega’s, van werkplanning tot uitvoering.

‘Zo doen we het altijd’ is echt verleden tijd

Als je je marktpositie wilt behouden en versterken en jezelf verder wil ontwikkelen maak je je deze kennis eigen. Zo raak je niet achterop, als ondernemer én als medewerker. Wil je aansluiten bij de koplopers in de bouw, dan is deze cursus echt iets voor jou! Met deze nieuwe kennis kan alles voor je veranderen.

Weg die spouwlat!

Leer jarenlang beproefde details kennen én toepassen. Plaats je kozijnen op ankers en direct in de isolatie. Dit beperkt het energieverlies, krijg je makkelijker luchtdicht en is ook nog de meest voordelige aansluiting.

Praktijkcursus Energieneutraal bouwen en renoveren

De Praktijkcursus Energieneutraal bouwen en renoveren biedt de ondersteuning bij actuele vraagstukken van ontwerpende en uitvoerende bouwprofessionals. Als deelnemer krijg je in deze cursus inzicht over de relevante aspecten en gevoel voor de samenhang van de disciplines die bij een betaalbaar, gezond en comfortabel energieneutraal gebouw een integraal geheel vormen.

Met deze cursus maak je er ook jouw succes van

Voor energieneutraal bouwen hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. Je kunt bouwen en vertrouwen op jarenlange ervaring en wetenschappelijke kennis, beproefd in talloze energieneutrale passiefhuisprojecten in Nederland, maar ook wereldwijd. De Praktijkcursus Energieneutraal bouwen en renoveren  biedt de ondersteuning bij actuele vraagstukken van ontwerpende en uitvoerende bouwprofessionals. Als deelnemer krijg je in deze cursus inzicht over de relevante aspecten en gevoel voor de samenhang van de disciplines die bij een betaalbaar, gezond en comfortabel energieneutraal gebouw een integraal geheel vormen.

Het is een cursus van experts voor experts, dus echt een praktijkcursus. Clarence Rose, Henk Wegkamp en Carl-peter Goossen zijn doorgewinterde experts op het gebied van energieneutraal bouwen en renoveren, die hun ervaringen graag delen. Hun enorme ervaring op verschillende werkterreinen en de voorbeeldprojecten helpen je zeker aan te sluiten op de nieuwe bouwpraktijk.

Sluit je aan bij de koplopers!

De Praktijkcursus Energieneutraal bouwen en renoveren van Kennisinstituut KERN is bestemd voor professionals in de bouw. Heb jij een bouwgerelateerde vakopleiding? Ben jij medewerker van een aannemersbedrijf of woningbouwvereniging, energie- of bouwadviseur, projectontwikkelaar of projectleider?
Energieneutraal bouwen is de nieuwe bouwstandaard, voor nieuwbouw én renovatie. Grijp die uitdaging en pak die nieuwe kansen! Als je deze essentiële en zeer waardevolle kennis bijspijkert blijf jij aan de bal en hou je de aansluiting met de koplopers in de bouw- en installatiesector. Deze cursus kan alles voor je veranderen.

Gert-Jan van de Broek, directeur Technisch Installatiebedrijf Toonen:

‘Als je als installateur in de toekomst wil meedraaien in een bouwteam voor het realiseren van een passiefhuis is deze leerzame cursus een must!’

Je behaalt het internationaal erkende certificaat Passiefhuis Vakman

De cursus leidt op voor het examen Passiefhuis Vakman. Slaag je, dan ontvang je het internationaal erkende en gewaardeerde certificaat Passive House Tradesperson. Deelname aan de modules is niet verplicht voor deelname aan het examen. Het certificaat wordt verstrekt door het Passive House Institute.

Save the dates!

De cursus vindt plaats op 9, 14, 17 en 22 mei 2019, 9:15 – 16:30 uur
Examen voor “Gecertificeerd passiefhuis vakman” (niet verplicht): 24 mei, 10:00 – 12:00 uur.

Vier dagen boordevol bewezen kennis en praktische inspiratie

Deze cursus wordt al jarenlang in tientallen landen gegeven aan professionals in de uitvoerende bouw en installatietechniek, in Nederland door Kennisinstituut KERN. Recentelijk heeft KERN deze cursus vernieuwd en omgeschreven voor de Nederlandse bouwsituatie.
De cursus begint met de economische geheimen achter Trias Energetica en kostenefficiënte ontwerp- en bouwmethodiek. In de middag staat luchtdicht bouwen centraal en zijn er demonstraties.
Op dag 2 volgt een verdieping in isolatietechniek en leer je thermische bruggen beoordelen en condensproblemen voorkomen. De middag zoomt in op passiefhuis-kozijnen en sluit af met de dimensionering van de warmteopwekking en distributie van warmte in een energieneutraal gebouw.
Op dag 3 leer je alles over comfortventilatie  in passiefhuizen. Aansluitend komt energetische renovatie en de interdisciplinaire samenhang van energieneutraal bouwen aan bod

Op dag 4 rond je de cursus af met een examentraining en een bezoek aan twee energieneutrale projecten.

Dagdeel 1: De basis van betaalbaar (bijna) energieneutraal bouwen

Definities rondom energieneutraal bouwen
Je leert de definities kennen van (bijna) energieneutrale bouwconcepten, zoals bijvoorbeeld BENG, NOM en passiefhuis, en de bijbehorende eisen en verbruikswaarden.
Basisprincipes van het (bijna) energieneutraal en passief bouwen, ecologie en comfort
Je leert de 5 basisprincipes van het (bijna) energieneutraal en passief bouwen kennen en kunt deze onderbouwen. Je leert de relatie kennen van (bijna) energieneutraal bouwen met ecologie en wooncomfort.
Energiebalans en ontwerpprincipes
Je leert dat de achterliggende basis van passiefhuistechnologie een bouwfysische energiebalansberekening is (NZEB-tool/PHPP) en kent de belangrijkste factoren en ontwerpprincipes.
Economie
Je leert de economische aspecten van (bijna) energieneutraal en passief bouwen benoemen en globaal een beschrijving te geven van de invloed van deze aspecten op het ontwerp en de uitvoering.
Informatie voor de eindgebruiker en ondersteuning
Je neemt kennis van de bijzonderheden in het gebruik van (bijna) energieneutrale en passieve gebouwen zodat je in staat bent gebruikers hierover te informeren.

Dagdeel 2: Luchtdicht bouwen

Je leert het belang aangeven van een luchtdichte constructie en de invloed van luchtlekken op het warmteverlies. Je begrijpt het verschil tussen wind- en luchtdichtheid, dampdicht en dampopen bouwen. Je kunt de typische plaatsen van luchtlekken aanwijzen en weet hoe deze luchtlekken zijn te voorkomen. Je kunt uitleggen hoe de luchtdichtheid wordt gemeten.
Tijdens een workshop leer je de praktische aspecten kennen van luchtdicht bouwen, bijvoorbeeld het verwerken van bouwtape of de luchtdichtheid meten van het leslokaal.

Dagdeel 3: Isolatie en thermische bruggen

Thermische isolatie
Je leert de gangbare isolatiematerialen en hun eigenschappen kennen en bent in staat om de voor- en nadelen van deze materialen te benoemen. Je verkrijgt kennis van de juiste verwerking ervan.
Constructie zonder thermische bruggen
Je leert de thermische geleidbaarheid inschatten van gebruikelijke bouwmaterialen. Je leert het principe van een thermische-brugberekening kennen en kunt een eenvoudige schatting maken van de warmteverliezen door een thermische brug. Je leert de basisregels kennen om een thermische brug te voorkomen en kunt aangeven hoe een thermische brug in principedetails geoptimaliseerd kan worden.

Dagdeel 4: Kozijnen, ramen, deuren en warmteopwekking

Passiefhuis ramen, deuren kozijnen
Je leert de specifieke functies en eigenschappen kennen van transparante passiefhuiselementen en de eisen aan de inbouw ervan. Je kent de bijzonderheden bij schuine elementen en bij passiefhuisdeuren. Je leert het samenspel kennen van de verschillende invloeden t.b.v. optimalisatie van schil-elementen. Je verkrijgt kennis over (het praktische nut) van de certificering van transparante schil-elementen en de indeling in categorieën van energie-efficiëntie.

Warmteopwekking en distributie in een (bijna) energieneutraal gebouw
Je leert de basisprincipes van de warmtevoorziening in een(bijna) energieneutraal, passief gebouw kennen en kunt de samenhang weergeven met comfort en binnenklimaat. Je leert het vereiste vermogen voor verwarming cq. warm tapwater inschatten. Je kunt de toepasbaarheid van al dan niet conventionele warmtebronnen voor warm tapwater en verwarming in diverse gebouwtypes (eengezinswoningen, appartementenbouw, renovatie) beoordelen. Je kent de toepassingsmogelijkheden van hernieuwbare energie bij (bijna) energieneutrale en passiefhuisprojecten.
Je kunt de aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering van warmteopwekking, -opslag en -toevoer in (bijna) energieneutrale passieve gebouwen onderkennen. Je kunt de opbouw , functie en uitvoeringsaspecten van ventilatielucht-verwarming benoemen. Je kunt opbouw, werkwijze en uitvoeringsaspecten in (bijna) energieneutrale en passieve gebouwen en bijzonderheden benoemen van warmtepompsystemen, compacttoestellen, biomassaketels en haarden.

Dagdeel 5: Balansventilatie in nieuwbouw en renovatie

Balansventilatie
Je leert de basisvoorwaarden kennen voor goede luchtkwaliteit en de noodzaak ervan. Je kunt de werking van balansventilatie en het principe van warmteterugwinning beschrijven.
Je leert de verschillende ventilatie-concepten (centrale en decentrale ventilatiesystemen) kennen en verkrijgt basiskennis over de onderdelen van het ventilatiesysteem, afmetingen toestel, typeselectie. Je leert de bijzonderheden bij passiefhuisventilatie kennen zoals verwarming via ventilatielucht, vorstbeveiliging, geluidsarme installatie, zomerventilatie en de belangrijkste uitvoeringsaspecten zoals inregeling.
Ventilatie bij energetische renovatie
Je leert de bijzonderheden kennen van (het installeren van) ventilatiesystemen in gerenoveerde passieve gebouwen. Voorwaarden en voordelen, ruimtebesparende apparaten en kanalen komen aan bod.

Dagdeel 6: Renovatie en bouwproces

(Bijna) energieneutrale renovatie en EnerPHit
Je leert diverse methodes van (bijna) energieneutrale renovaties met passiefhuistechnologie kennen en de bijzonderheden bij een stapsgewijze aanpak. Daarbij krijg je inzicht over de voordelen van No-regret-renovatie met betrekking tot potentiële energiebesparingen, comfort en gezondheid. Tevens krijg je inzicht in de (praktische en economische) grenzen van een renovatie. Je leert een zinvolle thermische isolatiewaarde bij renovatiemaatregelen bepalen. Tevens leer je de bouwfysische aandachtspunten kennen en de principiële vereisten en voordelen van EnerPHit-certificering.

Bouwproces en kwaliteitsborging
Je leert de specifieke bijzonderheden van het bouwproces en de kwaliteitsborging van (bijna) energieneutrale en passieve gebouwen benoemen en verkrijgt kennis van het nut en de systematiek van passiefhuiscertificatie.

Dagdeel 7: Wrap up en examenvoorbereiding

Tijdens deze training worden al je resterende vragen met betrekking tot de cursusinhoud beantwoord en oefen je ter voorbereiding op het examen ‘Certified Passive House Tradesperson’.

Dagdeel 8: Excursie naar 2 (bijna) energieneutrale passiefhuisprojecten

Deze middag bezoek je 2 (bijna) energieneutrale/passiefhuisprojecten. Deze bevinden zich voor zover mogelijk in de omgeving van de cursuslocatie. Indien mogelijk is een van deze projecten in uitvoering, omdat dit meestal waardevolle inzichten oplevert in uitvoeringsvragen die in deze cursus zijn behandeld.

De locaties worden meestal direct voorafgaand aan de excursie bekendgemaakt.

Ben je overtuigd dat je met deze praktijkkennis aan de bal blijft?

Fijn! We kijken uit naar je aanmelding en ontmoeten je graag op 9 mei!

Schrijf je hier in

Geplande cursusdata

Mei 2019:

Donderdag 9, dinsdag 14, vrijdag 17 en woensdag 22 mei, 9.15 – 16.30 uur.
Examen voor “Gecertificeerd passiefhuis vakman” (niet verplicht): vrijdag 24 mei 2019, 10:00 – 12:00 uur.

Jouw investering

Voor de complete cursus inclusief readers en examentraining betaal je € 980,-
Deelname aan het examen kost € 250,- .
Alle prijzen zijn excl. 21% btw.

20% extra korting

Bij gelijktijdige aanmelding van 4 collega’s voor de complete cursus en het examen, kan de 5e collega gratis deelnemen! Dus 5 personen voor de prijs van 4.

Kennisinstituut KERN geeft deze cursus op verzoek ook in-house. Dit kan voordelig zijn bij deelname van meer werknemers én wij kunnen de cursus afstemmen op uw vragen.
Neem hiervoor contact met ons op.

Schrijf je hier in
Klik hier voor de voorwaarden.

Alles over energieneutraal bouwen en renoveren in vier dagen

Wetenschappelijke kennis en de bouwpraktijk gaan hand in hand. De basisprincipes van energieneutraal en passief bouwen worden begrijpelijk vertaald naar jouw bouwpraktijk. Voorbeelden, oefeningen, uitleg door ervaren docenten en projectbezoeken maken je vertrouwd met de belangrijke (uitvoerings-)aspecten bij energieneutraal bouwen.

De kennis die je opdoet kun je direct praktisch toepassen. Welke materialen zijn geschikt en hoe kom je tot een hoogwaardige uitvoering? Hoe los je thermische bruggen op en wanneer vormen deze wel en geen probleem? Hoe realiseer je een goede luchtdichtheid, ook in complexe situaties? Een bijzondere plek nemen de kozijnen in, want deze leveren, als het goed is, een relevante bijdrage aan de verwarming. En hoe stem je hier de installaties goed op af?

Bouwkunde en installatietechniek gaan hand in hand. Comfortventilatie; verwarming via ventilatielucht en passieve koeling worden in verband gebracht met de bouwkundige kwaliteit. Zo begrijp je de (vaak verrassend andere) dimensionering van installaties in een energieneutraal gebouw.

Energieneutraal bouwen wordt simpel, betaalbaar en betrouwbaar door goed samen te werken. Deze cursus slaat de brug tussen de verschillende disciplines, want bij een energieneutraal gebouw vormen ze een integraal geheel. Je wordt alert op de snijvlakken, daar waar je moet afstemmen in ontwerp en in de uitvoering.

Synergie:

Een luchtdichte gebouwschil zorgt voor een veel beter te sturen ventilatieluchtstroom.
Resultaat: een aangename, gezonde binnenlucht met minder ventilatorenergie, minder geluid en minder warmteverlies in de winter. Allemaal vruchten van een integrale aanpak.

Wat heb je aan de praktijkcursus:

– Ontdek hoe je met gelijke woonlasten betere gebouwen kunt maken.
– Krijg superslimme trucs voor het oplossen van thermische bruggen.
– Kom achter de geheimen van passieve zonnewarmte en energie-plus-kozijnen.
– Beoordeel de impact van architectuur en bouwconstructie op comfort en installaties.
– Leer energie- en kostenefficiënt ontwerpen én bouwen.
– Bespaar juist tijd door inzicht in de juiste timing in ontwerp en uitvoering.
– Pas deze kennis toe op renovatievraagstukken. Daar is het voorál om te doen.
Stel je vragen persoonlijk aan Clarence, Henk en Carl-peter, je hebt een kort lijntje met hen!
– Kom in contact met andere ondernemers en medewerkers die ook willen aansluiten bij de koplopers.

Je krijgt les van zeer ervaren docenten

Docenten zijn Clarence Rose (passiefhuisspecialist), Henk Wegkamp (energetisch-economisch analist), Carl-peter Goossen (NZEB-ontwerpmanager), Nicolaas van Everdingen (energetisch adviseur) en Mons Stolper (energetisch adviseur). Zij zijn expert op hun vakgebied, hebben jarenlange ervaring met energieneutraal bouwen en diepgaande kennis van de bouwpraktijk. Deze delen zij graag met jou.

Over de locaties in Ede en Arnhem

De cursus wordt op onze locaties gegeven in Ede, Horapark 2 of in Arnhem, IPKW terrein Powerlab Westervoortsedijk 73.
De exacte locatie wordt tijdig aan je doorgegeven.
In het restaurant op de cursuslocatie kun je tussen de middag lunchen op eigen kosten.