Praktijkcursus energieneutraal bouwen en renoveren

De Praktijkcursus Energieneutraal bouwen en renoveren biedt de ondersteuning bij actuele vraagstukken van uitvoerende bouwprofessionals. Als deelnemer krijg je in deze cursus inzicht over de relevante aspecten en gevoel voor de samenhang van de disciplines die bij een betaalbaar, gezond en comfortabel energieneutraal gebouw een integraal geheel vormen.

Leerdoelen

  • Je leert alles over energieneutraal bouwen en renoveren.
  • leer je de basisprincipes van energieneutraal en passief bouwen kennen.
  • Je raakt vertrouwd met de bijzonderheden bij de uitvoering van (bijna) energieneutrale gebouwen.
  • Je leert het belang van hoge kwaliteit en aandacht voor de details.
  • Ook begrijp je het belang van de samenhang van de verschillende disciplines die bij het bouwproces betrokken zijn en die bij een bijna energieneutraal gebouw een integraal geheel vormen.
  • Deze cursus legt de nadruk op de aspecten van de bouwkundige aspecten.
  • Wetenschappelijke kennis en de bouwpraktijk gaan in deze cursus hand in hand.

Resultaat

Het examen Passiefhuis Vakman

De cursus leidt op voor het examen Passiefhuis Vakman. Slaag je, dan ontvang je het internationaal erkende en gewaardeerde certificaat Passiefhuis Vakman. Het certificaat wordt verstrekt door het Passive House Institute.

Doelgroep

Voor professionals in de bouw, medewerkers en ondernemers van aannemersbedrijven en architectenbureaus, bouwadviseurs, projectontwikkelaars en projectleiders.

Vooropleiding

vakopleiding in de richting bouwtechnische uitvoering.

Inhoud

De 6 modules met specialisatie Bouwkunde

Definities rondom energieneutraal bouwen

Je leert de definities kennen van (bijna) energieneutrale bouwconcepten, zoals bijvoorbeeld BENG, NOM en passiefhuis, en de bijbehorende eisen en verbruikswaarden.

Basisprincipes van het (bijna) energieneutraal en passief bouwen, ecologie en comfort

Je leert de 5 basisprincipes van het (bijna) energieneutraal en passief bouwen kennen en kunt deze onderbouwen. Je leert de relatie kennen van (bijna) energieneutraal bouwen met ecologie en wooncomfort.

Energiebalans en ontwerpprincipes

Je leert dat de achterliggende basis van passiefhuistechnologie een bouwfysische energiebalansberekening is (NZEB-tool/PHPP) en kent de belangrijkste factoren en ontwerpprincipes.

Economie

Je leert de economische aspecten van (bijna) energieneutraal en passief bouwen benoemen en globaal een beschrijving te geven van de invloed van deze aspecten op het ontwerp en de uitvoering.

Informatie voor de eindgebruiker en ondersteuning

Je neemt kennis van de bijzonderheden in het gebruik van (bijna) energieneutrale en passieve gebouwen zodat je in staat bent gebruikers hierover te informeren.

Luchtdicht bouwen

Je leert het belang aangeven van een luchtdichte constructie en de invloed van luchtlekken op het warmteverlies. Je begrijpt het verschil tussen wind- en luchtdichtheid. Je kunt de typische plaatsen van luchtlekken aanwijzen en weet hoe deze luchtlekken zijn te voorkomen. Je kunt uitleggen hoe de luchtdichtheid wordt gemeten.

Bouwproces en kwaliteitsborging

Je leert de specifieke bijzonderheden van het bouwproces en de kwaliteitsborging van (bijna) energieneutrale en passieve gebouwen benoemen en verkrijgt kennis van het nut en de systematiek van passiefhuiscertificatie.

Thermische isolatie in (bijna) energieneutrale en passieve gebouwen

Je leert de gangbare isolatiematerialen en hun eigenschappen kennen en bent in staat om de voor- en nadelen van deze materialen te benoemen. Je verkrijgt kennis van de juiste verwerking ervan.

Constructie zonder thermische bruggen

Je leert de thermische geleidbaarheid inschatten van gebruikelijke bouwmaterialen. Je leert het principe van een thermische-brugberekening kennen en kunt een eenvoudige schatting maken van de warmteverliezen door een thermische brug. Je leert de basisregels kennen om een thermische brug te voorkomen en kunt aangeven hoe een thermische brug in principedetails geoptimaliseerd kan worden.

Passiefhuis ramen, deuren kozijnen

Je leert de specifieke functies en eigenschappen kennen van transparante passiefhuiselementen en de eisen aan de inbouw ervan. Je kent de bijzonderheden bij schuine elementen en bij passiefhuisdeuren. Je leert het samenspel kennen van de verschillende invloeden t.b.v. optimalisatie van schil-elementen. Je verkrijgt kennis over (het praktische nut) van de certificering van transparante schil-elementen en de indeling in categorieën van energie-efficiëntie.

Deze middag bezoeken we minimaal 2 (bijna) energieneutrale/passiefhuisprojecten in de omgeving van Ede. Indien mogelijk is een van deze projecten in uitvoering omdat dit meestal waardevolle inzichten oplevert in uitvoeringsvragen die ook in deze cursus worden behandeld.

De excursie wordt begeleid door een docent. De locaties worden meestal direct voorafgaand aan de excursie bekendgemaakt.

Basisprincipes: Balansventilatie

Je leert de basisvoorwaarden kennen voor goede luchtkwaliteit en de noodzaak ervan. Je kunt de werking van balansventilatie en het principe van warmteterugwinning beschrijven.

Basisprincipes: Warmteopwekking

Je leert de basisprincipes van de warmtevoorziening in een (bijna) energieneutraal gebouw kennen en onderbouwen. Je verkrijgt begrip van het vereiste vermogen voor verwarming en de bijzonderheden bij warmtetoevoer, al dan niet via ventilatielucht. Je krijgt kennis van de bijzonderheden bij toepassing van conventionele warmtebronnen voor warm tapwater en verwarming en van het gebruik van hernieuwbare energie in een passiefhuis. Je kunt de bijzonderheden beschrijven van haarden in luchtdichte gebouwen en van bestaande warmtebronnen na passiefhuis renovatie. Je leert de aandachtspunten kennen bij de uitvoering van de warmte-installaties.

(Bijna) energieneutrale renovatie en EnerPHit

Je leert diverse methodes van (bijna) energieneutrale renovaties met passiefhuistechnologie kennen en de bijzonderheden bij een stapsgewijze aanpak. Daarbij krijg je inzicht over de voordelen van No-regret-renovatie met betrekking tot potentiële energiebesparingen, comfort en gezondheid. Tevens krijg je inzicht in de (praktische en economische) grenzen van een renovatie. Je leert een zinvolle thermische isolatiewaarde bij renovatiemaatregelen bepalen. Tevens leer je de bouwfysische aandachtspunten kennen en de principiële vereisten en voordelen van EnerPHit-certificering.

Cursusmateriaal

 

Docenten

De hoofddocenten zijn Clarence Rose (passiefhuisspecialist), Henk Wegkamp (energetisch-economisch analist) en Carl-peter Goossen (NZEB-ontwerpmanager). Zij zijn expert op hun vakgebied, hebben jarenlange ervaring met energieneutraal bouwen en diepgaande kennis van de bouwpraktijk. Tevens zijn enkele gastdocenten betrokken.

Nicolaas van Everdingen

Systeem-integrator en expert integraal (ver)nieuwbouwen

Clarence Rose

Clarence Rose

passiefhuisspecialist

Henk Wegkamp

Henk Wegkamp

energetisch-economisch analist

Locatie in Ede en Arnhem

De cursus wordt op onze locaties gegeven in Ede, Horapark 2 te Ede of in Arnhem, IPKW terrein Powerlab Westervoortsedijk 73 Arnhem. In het restaurant op de cursuslocatie kun je tussen de middag lunchen op eigen kosten.

Jouw investering

Deelname 1 module: € 180,-
Complete cursus 6 modules incl. gratis examentraining € 980,-
Deelname examen: € 250,-
Alle prijzen zijn excl. 21% btw.
Gratis: Bij aanmelding van 4 werknemers tegelijkertijd, mag 1 collega extra mee.
Kosten in house-cursus: op aanvraag

Examentraining gratis bij inschrijving 6 modules

Wanneer je inschrijft voor de gehele cursus kun je gratis deelnemen aan de examentraining. Tijdens deze training worden je vragen beantwoord en oefen je ter voorbereiding op het examen “Gecertificeerd passiefhuis vakman”. Docent is Clarence Rose.

Inschrijven en rooster