Praktijkcursus Energieneutraal bouwen en renoveren - Bouwkunde

START:
14 januari 2020
DURATION:
Dit is een 4 daagse cursus

Categories

Agenda , Bouwkunde , Prakijkcursus

Praktijkcursus Energieneutraal bouwen en renoveren

De Nederlandse bouw is midden in de energietransitie. Deze brengt veel veranderingen in bouw en installatietechniek. Nieuwe vaardigheden zijn vereist zoals duurzaam bouwen en integraal samenwerken – een uitdaging voor de markt. Er zijn vakmensen nodig die zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheid nemen en participeren in efficiënte samenwerkingsvormen om kwalitatief hoogwaardig duurzaam bouwen mogelijk te maken.

De Praktijkcursus Energieneutraal bouwen en renoveren biedt de ondersteuning bij actuele vraagstukken van ontwerpende en uitvoerende bouwprofessionals. Als deelnemer krijg je in deze cursus inzicht over de relevante aspecten en gevoel voor de samenhang van de disciplines die bij een betaalbaar, gezond en comfortabel energieneutraal gebouw een integraal geheel vormen. Deze 4 daagse training omvat de bouwkundige en installatietechnische praktijk van energieneutraal bouwen met toegesneden kennis op het bouwkundige vlak.

Vier dagen boordevol bewezen kennis en praktische inspiratie

Deze cursus wordt al jarenlang in tientallen landen gegeven aan professionals in de uitvoerende bouw en installatietechniek, in Nederland door Kennisinstituut KERN. Recentelijk heeft KERN deze cursus vernieuwd en omgeschreven voor de Nederlandse bouwsituatie.
De cursus legt een basis over passief bouwen en kostenefficiënte ontwerp- en bouwmethodiek. In de middag staat luchtdicht bouwen centraal en zijn er demonstraties.
Op dag 2 volgt een verdieping in isolatietechniek. Ook leer je thermische bruggen beoordelen en condensproblemen voorkomen. De middag zoomt in op passiefhuis-kozijnen.
Op dag 3 leer je installatietechniek kennen voor energieneutrale gebouwen: comfortventilatie, warmteopwekking en distributie van warmte, koeling.  In de middag komt energetische renovatie en de interdisciplinaire samenwerking van energieneutraal bouwen aan bod.
Op dag 4 rond je de cursus af met een examentraining en een bezoek aan twee energieneutrale projecten.

Leerdoelen

Dagdeel 1: De basis van betaalbaar (bijna) energieneutraal bouwen

Definities rondom energieneutraal bouwen
Je leert de definities kennen van (bijna) energieneutrale bouwconcepten, zoals bijvoorbeeld BENG, NOM en passiefhuis, en de bijbehorende eisen en verbruikswaarden.
Basisprincipes van het (bijna) energieneutraal en passief bouwen, ecologie en comfort
Je leert de 5 basisprincipes van het (bijna) energieneutraal en passief bouwen kennen en kunt deze onderbouwen. Je leert de relatie kennen van (bijna) energieneutraal bouwen met ecologie en wooncomfort.
Energiebalans en ontwerpprincipes
Je leert dat de achterliggende basis van passiefhuistechnologie een bouwfysische energiebalansberekening is (NZEB-tool/PHPP) en kent de belangrijkste factoren en ontwerpprincipes.
Economie
Je leert de economische aspecten van (bijna) energieneutraal en passief bouwen benoemen en globaal een beschrijving te geven van de invloed van deze aspecten op het ontwerp en de uitvoering.
Informatie voor de eindgebruiker en ondersteuning
Je neemt kennis van de bijzonderheden in het gebruik van (bijna) energieneutrale en passieve gebouwen zodat je in staat bent gebruikers hierover te informeren.

Dagdeel 2: Luchtdicht bouwen

Je leert het belang aangeven van een luchtdichte constructie en de invloed van luchtlekken op het warmteverlies. Je begrijpt het verschil tussen wind- en luchtdichtheid, dampdicht en dampopen bouwen. Je kunt de typische plaatsen van luchtlekken aanwijzen en weet hoe deze luchtlekken zijn te voorkomen. Je kunt uitleggen hoe de luchtdichtheid wordt gemeten.
Tijdens een workshop leer je de praktische aspecten kennen van luchtdicht bouwen, bijvoorbeeld het verwerken van bouwtape of de luchtdichtheid meten van het leslokaal.

Dagdeel 3: Isolatie en thermische bruggen

Thermische isolatie
Je leert de gangbare isolatiematerialen en hun eigenschappen kennen en bent in staat om de voor- en nadelen van deze materialen te benoemen. Je verkrijgt kennis van de juiste verwerking ervan.
Constructie zonder thermische bruggen
Je leert de thermische geleidbaarheid inschatten van gebruikelijke bouwmaterialen. Je leert het principe van een thermische-brugberekening kennen en kunt een eenvoudige schatting maken van de warmteverliezen door een thermische brug. Je leert de basisregels kennen om een thermische brug te voorkomen en kunt aangeven hoe een thermische brug in principedetails geoptimaliseerd kan worden.

Dagdeel 4: Kozijnen, ramen, deuren en warmteopwekking

Passiefhuis ramen, deuren kozijnen
Je leert de specifieke functies en eigenschappen kennen van transparante passiefhuiselementen en de eisen aan de inbouw ervan. Je kent de bijzonderheden bij schuine elementen en bij passiefhuisdeuren. Je leert het samenspel kennen van de verschillende invloeden t.b.v. optimalisatie van schil-elementen. Je verkrijgt kennis over (het praktische nut) van de certificering van transparante schil-elementen en de indeling in categorieën van energie-efficiëntie.

Warmteopwekking en distributie in een (bijna) energieneutraal gebouw
Je leert de basisprincipes van de warmtevoorziening in een(bijna) energieneutraal, passief gebouw kennen en kunt de samenhang weergeven met comfort en binnenklimaat. Je leert het vereiste vermogen voor verwarming cq. warm tapwater inschatten. Je kunt de toepasbaarheid van al dan niet conventionele warmtebronnen voor warm tapwater en verwarming in diverse gebouwtypes (eengezinswoningen, appartementenbouw, renovatie) beoordelen. Je kent de toepassingsmogelijkheden van hernieuwbare energie bij (bijna) energieneutrale en passiefhuisprojecten.
Je kunt de aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering van warmteopwekking, -opslag en -toevoer in (bijna) energieneutrale passieve gebouwen onderkennen. Je kunt de opbouw , functie en uitvoeringsaspecten van ventilatielucht-verwarming benoemen. Je kunt opbouw, werkwijze en uitvoeringsaspecten in (bijna) energieneutrale en passieve gebouwen en bijzonderheden benoemen van warmtepompsystemen, compacttoestellen, biomassaketels en haarden.

Dagdeel 5: Balansventilatie in nieuwbouw en renovatie

Balansventilatie
Je leert de basisvoorwaarden kennen voor goede luchtkwaliteit en de noodzaak ervan. Je kunt de werking van balansventilatie en het principe van warmteterugwinning beschrijven.
Je leert de verschillende ventilatie-concepten (centrale en decentrale ventilatiesystemen) kennen en verkrijgt basiskennis over de onderdelen van het ventilatiesysteem, afmetingen toestel, typeselectie. Je leert de bijzonderheden bij passiefhuisventilatie kennen zoals verwarming via ventilatielucht, vorstbeveiliging, geluidsarme installatie, zomerventilatie en de belangrijkste uitvoeringsaspecten zoals inregeling.
Ventilatie bij energetische renovatie
Je leert de bijzonderheden kennen van (het installeren van) ventilatiesystemen in gerenoveerde passieve gebouwen. Voorwaarden en voordelen, ruimtebesparende apparaten en kanalen komen aan bod.

Dagdeel 6: Renovatie en bouwproces

(Bijna) energieneutrale renovatie en EnerPHit
Je leert diverse methodes van (bijna) energieneutrale renovaties met passiefhuistechnologie kennen en de bijzonderheden bij een stapsgewijze aanpak. Daarbij krijg je inzicht over de voordelen van No-regret-renovatie met betrekking tot potentiële energiebesparingen, comfort en gezondheid. Tevens krijg je inzicht in de (praktische en economische) grenzen van een renovatie. Je leert een zinvolle thermische isolatiewaarde bij renovatiemaatregelen bepalen. Tevens leer je de bouwfysische aandachtspunten kennen en de principiële vereisten en voordelen van EnerPHit-certificering.

Bouwproces en kwaliteitsborging
Je leert de specifieke bijzonderheden van het bouwproces en de kwaliteitsborging van (bijna) energieneutrale en passieve gebouwen benoemen en verkrijgt kennis van het nut en de systematiek van passiefhuiscertificatie.

Dagdeel 7: Wrap up en examenvoorbereiding

Tijdens deze training kun je al je resterende vragen met betrekking tot de cursusinhoud bespreken en oefen je ter voorbereiding op het examen ‘Certified Passive House Tradesperson’.

Dagdeel 8: Excursie naar 2 (bijna) energieneutrale passiefhuisprojecten

Deze middag bezoek je 2 (bijna) energieneutrale/passiefhuisprojecten. Deze bevinden zich voor zover mogelijk in de omgeving van de cursuslocatie. Indien mogelijk is een van deze projecten in uitvoering, omdat dit meestal waardevolle inzichten oplevert in uitvoeringsvragen die in deze cursus zijn behandeld.

De locaties worden meestal direct voorafgaand aan de excursie bekendgemaakt.

Je krijgt les van zeer ervaren docenten

Docenten zijn Clarence Rose (passiefhuisspecialist), Henk Wegkamp (energetisch-economisch analist), Carl-peter Goossen (NZEB-ontwerpmanager), Nicolaas van Everdingen (energetisch adviseur) en Mons Stolper (energetisch adviseur). Zij zijn expert op hun vakgebied, hebben jarenlange ervaring met energieneutraal bouwen en diepgaande kennis van de bouwpraktijk. Deze delen zij graag met jou.

Geplande cursusdata

Cursus januari 2020: Dinsdag 14 januari, donderdag 16 januari, dinsdag 28 januari en donderdag 30 januari 2020, 9.15 – 16.30 uur.

Cursus april 2020: Dinsdag 7 april, donderdag 9 april, dinsdag 21 april en donderdag 23 april 2020, 9.15 – 16.30 uur.

Cursus oktober 2020: Donderdag 8 oktober, vrijdag 9 oktober, dinsdag 27 oktober en donderdag 29 oktober 2020, 9.15 – 16.30 uur.

 

Examen voor “Gecertificeerd passiefhuis vakman”:

zaterdag 15 februari 2020, 10.00 – 12.00 uur. Locatie: Ede.

vrijdag, 15 mei 2020, 10.00 – 12.00 uur. Locatie: Ede.

zaterdag, 14 november 2020, 10.00 – 12.00 uur. Locatie: Ede.

Bij aanmelding voor het examen gaan we er zonder tegenbericht van uit dat we jouw naam en werkprofiel na geslaagd examen op onze website mogen tonen.

Locatie

De reguliere cursus wordt gegeven op onze eigen locatie:  Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede.

Jouw investering

Voor de complete cursus inclusief koffie/thee en lesmateriaal betaal je € 1.249,-. 

Deelname aan het examen kost € 250,-.

Alle prijzen zijn excl. 21% btw. Kijk hier voor de cursusvoorwaarden.

Deze cursus biedt KERN ook als Inhouse-cursus. Neem hiervoor contact op met de cursusorganisatie van KERN info@kennisinstituutkern.nl.

Testimonials: zie interviews met recente deelnemers op onze blog.
De praktijkcursus als belangrijk puzzelstuk in de energietransitie – mei 2019
Praktijkcursus Energieneutraal Bouwen biedt integraal perspectief aan specialisten – juni 2019

Schrijf je hier in
Klik hier voor uitgebreide informatie