Praktijkcursus Energieneutraal bouwen en renoveren

START:
9 mei 2019
DURATION:
Dit is een 4 daagse cursus

Categories

Agenda , Bouwkunde , Prakijkcursus

Praktijkcursus Energieneutraal bouwen en renoveren – Verdieping bouwkunde

De Nederlandse bouw is midden in de energietransitie. Deze brengt veel veranderingen in bouw en installatietechniek. Nieuwe vaardigheden zijn vereist zoals duurzaam bouwen en integraal samenwerken – een uitdaging voor de markt. Er zijn vakmensen nodig die zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheid nemen en participeren in efficiënte samenwerkingsvormen om kwalitatief hoogwaardig duurzaam bouwen mogelijk te maken.

De Praktijkcursus Energieneutraal bouwen en renoveren biedt de ondersteuning bij actuele vraagstukken van ontwerpende en uitvoerende bouwprofessionals. Als deelnemer krijg je in deze cursus inzicht over de relevante aspecten en gevoel voor de samenhang van de disciplines die bij een betaalbaar, gezond en comfortabel energieneutraal gebouw een integraal geheel vormen. Deze 4 daagse training omvat de bouwkundige en installatietechnische praktijk van energieneutraal bouwen met toegesneden kennis op het bouwkundige vlak.

Vier dagen boordevol bewezen kennis en praktische inspiratie

Deze cursus wordt al jarenlang in tientallen landen gegeven aan professionals in de uitvoerende bouw en installatietechniek, in Nederland door Kennisinstituut KERN. Recentelijk heeft KERN deze cursus vernieuwd en omgeschreven voor de Nederlandse bouwsituatie.
De cursus begint met de economische geheimen achter Trias Energetica en kostenefficiënte ontwerp- en bouwmethodiek. In de middag staat luchtdicht bouwen centraal en zijn er demonstraties.
Op dag 2 volgt een verdieping in isolatietechniek en leer je thermische bruggen beoordelen en condensproblemen voorkomen. De middag zoomt in op passiefhuis-kozijnen.
Op dag 3 leer je alles over installaties, comfortventilatie, warmteopwekking en distributie van warmte in een energieneutraal gebouw.  Aansluitend komt energetische renovatie en de interdisciplinaire samenhang van energieneutraal bouwen aan bod.

Op dag 4 rond je de cursus af met een examentraining en een bezoek aan twee energieneutrale projecten.

Leerdoelen

Dagdeel 1: De basis van betaalbaar (bijna) energieneutraal bouwen

Definities rondom energieneutraal bouwen
Je leert de definities kennen van (bijna) energieneutrale bouwconcepten, zoals bijvoorbeeld BENG, NOM en passiefhuis, en de bijbehorende eisen en verbruikswaarden.
Basisprincipes van het (bijna) energieneutraal en passief bouwen, ecologie en comfort
Je leert de 5 basisprincipes van het (bijna) energieneutraal en passief bouwen kennen en kunt deze onderbouwen. Je leert de relatie kennen van (bijna) energieneutraal bouwen met ecologie en wooncomfort.
Energiebalans en ontwerpprincipes
Je leert dat de achterliggende basis van passiefhuistechnologie een bouwfysische energiebalansberekening is (NZEB-tool/PHPP) en kent de belangrijkste factoren en ontwerpprincipes.
Economie
Je leert de economische aspecten van (bijna) energieneutraal en passief bouwen benoemen en globaal een beschrijving te geven van de invloed van deze aspecten op het ontwerp en de uitvoering.
Informatie voor de eindgebruiker en ondersteuning
Je neemt kennis van de bijzonderheden in het gebruik van (bijna) energieneutrale en passieve gebouwen zodat je in staat bent gebruikers hierover te informeren.

Dagdeel 2: Luchtdicht bouwen

Je leert het belang aangeven van een luchtdichte constructie en de invloed van luchtlekken op het warmteverlies. Je begrijpt het verschil tussen wind- en luchtdichtheid, dampdicht en dampopen bouwen. Je kunt de typische plaatsen van luchtlekken aanwijzen en weet hoe deze luchtlekken zijn te voorkomen. Je kunt uitleggen hoe de luchtdichtheid wordt gemeten.
Tijdens een workshop leer je de praktische aspecten kennen van luchtdicht bouwen, bijvoorbeeld het verwerken van bouwtape of de luchtdichtheid meten van het leslokaal.

Dagdeel 3: Isolatie en thermische bruggen

Thermische isolatie
Je leert de gangbare isolatiematerialen en hun eigenschappen kennen en bent in staat om de voor- en nadelen van deze materialen te benoemen. Je verkrijgt kennis van de juiste verwerking ervan.
Constructie zonder thermische bruggen
Je leert de thermische geleidbaarheid inschatten van gebruikelijke bouwmaterialen. Je leert het principe van een thermische-brugberekening kennen en kunt een eenvoudige schatting maken van de warmteverliezen door een thermische brug. Je leert de basisregels kennen om een thermische brug te voorkomen en kunt aangeven hoe een thermische brug in principedetails geoptimaliseerd kan worden.

Dagdeel 4: Kozijnen, ramen, deuren en warmteopwekking

Passiefhuis ramen, deuren kozijnen
Je leert de specifieke functies en eigenschappen kennen van transparante passiefhuiselementen en de eisen aan de inbouw ervan. Je kent de bijzonderheden bij schuine elementen en bij passiefhuisdeuren. Je leert het samenspel kennen van de verschillende invloeden t.b.v. optimalisatie van schil-elementen. Je verkrijgt kennis over (het praktische nut) van de certificering van transparante schil-elementen en de indeling in categorieën van energie-efficiëntie.

Warmteopwekking en distributie in een (bijna) energieneutraal gebouw
Je leert de basisprincipes van de warmtevoorziening in een(bijna) energieneutraal, passief gebouw kennen en kunt de samenhang weergeven met comfort en binnenklimaat. Je leert het vereiste vermogen voor verwarming cq. warm tapwater inschatten. Je kunt de toepasbaarheid van al dan niet conventionele warmtebronnen voor warm tapwater en verwarming in diverse gebouwtypes (eengezinswoningen, appartementenbouw, renovatie) beoordelen. Je kent de toepassingsmogelijkheden van hernieuwbare energie bij (bijna) energieneutrale en passiefhuisprojecten.
Je kunt de aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering van warmteopwekking, -opslag en -toevoer in (bijna) energieneutrale passieve gebouwen onderkennen. Je kunt de opbouw , functie en uitvoeringsaspecten van ventilatielucht-verwarming benoemen. Je kunt opbouw, werkwijze en uitvoeringsaspecten in (bijna) energieneutrale en passieve gebouwen en bijzonderheden benoemen van warmtepompsystemen, compacttoestellen, biomassaketels en haarden.

Dagdeel 5: Balansventilatie in nieuwbouw en renovatie

Balansventilatie
Je leert de basisvoorwaarden kennen voor goede luchtkwaliteit en de noodzaak ervan. Je kunt de werking van balansventilatie en het principe van warmteterugwinning beschrijven.
Je leert de verschillende ventilatie-concepten (centrale en decentrale ventilatiesystemen) kennen en verkrijgt basiskennis over de onderdelen van het ventilatiesysteem, afmetingen toestel, typeselectie. Je leert de bijzonderheden bij passiefhuisventilatie kennen zoals verwarming via ventilatielucht, vorstbeveiliging, geluidsarme installatie, zomerventilatie en de belangrijkste uitvoeringsaspecten zoals inregeling.
Ventilatie bij energetische renovatie
Je leert de bijzonderheden kennen van (het installeren van) ventilatiesystemen in gerenoveerde passieve gebouwen. Voorwaarden en voordelen, ruimtebesparende apparaten en kanalen komen aan bod.

Dagdeel 6: Renovatie en bouwproces

(Bijna) energieneutrale renovatie en EnerPHit
Je leert diverse methodes van (bijna) energieneutrale renovaties met passiefhuistechnologie kennen en de bijzonderheden bij een stapsgewijze aanpak. Daarbij krijg je inzicht over de voordelen van No-regret-renovatie met betrekking tot potentiële energiebesparingen, comfort en gezondheid. Tevens krijg je inzicht in de (praktische en economische) grenzen van een renovatie. Je leert een zinvolle thermische isolatiewaarde bij renovatiemaatregelen bepalen. Tevens leer je de bouwfysische aandachtspunten kennen en de principiële vereisten en voordelen van EnerPHit-certificering.

Bouwproces en kwaliteitsborging
Je leert de specifieke bijzonderheden van het bouwproces en de kwaliteitsborging van (bijna) energieneutrale en passieve gebouwen benoemen en verkrijgt kennis van het nut en de systematiek van passiefhuiscertificatie.

Dagdeel 7: Wrap up en examenvoorbereiding

Tijdens deze training kun je al je resterende vragen met betrekking tot de cursusinhoud bespreken en oefen je ter voorbereiding op het examen ‘Certified Passive House Tradesperson’.

Dagdeel 8: Excursie naar 2 (bijna) energieneutrale passiefhuisprojecten

Deze middag bezoek je 2 (bijna) energieneutrale/passiefhuisprojecten. Deze bevinden zich voor zover mogelijk in de omgeving van de cursuslocatie. Indien mogelijk is een van deze projecten in uitvoering, omdat dit meestal waardevolle inzichten oplevert in uitvoeringsvragen die in deze cursus zijn behandeld.

De locaties worden meestal direct voorafgaand aan de excursie bekendgemaakt.

Je krijgt les van zeer ervaren docenten

Docenten zijn Clarence Rose (passiefhuisspecialist), Henk Wegkamp (energetisch-economisch analist), Carl-peter Goossen (NZEB-ontwerpmanager), Nicolaas van Everdingen (energetisch adviseur) en Mons Stolper (energetisch adviseur). Zij zijn expert op hun vakgebied, hebben jarenlange ervaring met energieneutraal bouwen en diepgaande kennis van de bouwpraktijk. Deze delen zij graag met jou.

Geplande cursusdata

Speciale zomereditie 2019:

Lesdagen: Maandag 22, dinsdag 23 en donderdag 25 juli 2019: 9.15 – 16.30 uur.

 

Examentraining: Donderdag 7 november 2019, 9.15-16.30 uur.

Examen voor “Gecertificeerd passiefhuis vakman”Zaterdag 16 november 2019, 10:00 – 12:00 uur.

 

Let op, deze zomereditie is de laatste keer tegen het huidige tarief! Extra reden dus om de knoop door te hakken…

 

Bij aanmelding voor het examen gaan we ervan uit dat we jouw naam na geslaagd examen op onze website mogen tonen; indien dit niet zo is, laat het ons weten.

Locatie in Ede en Arnhem

De cursus wordt op onze locaties gegeven in Ede, Horapark 2 te Ede of in Arnhem, IPKW terrein Powerlab Westervoortsedijk 73 Arnhem. De exacte locatie wordt tijdig aan je doorgegeven.
In het restaurant op de cursuslocatie kun je tussen de middag lunchen op eigen kosten.

Jouw investering

Voor de complete cursus inclusief koffie/thee en lesmateriaal betaal je € 980,-. 
Deelname aan het examen kost € 250,- . Alle prijzen zijn excl. 21% btw.Deze cursus biedt KERN ook als Inhouse-cursus. Neem hiervoor contact op met KERN. Kijk hier voor de cursusvoorwaarden.
Schrijf je hier in
Klik hier voor uitgebreide informatie