Integraal Verduurzamen voor Bestuurders van VVE’s

Zit je, als VvE-bestuurder, met achterstallig onderhoud in je maag of voel je dat het tijd is voor energiebesparing, maar weet je nog niet hoe? De cursus Integraal Verduurzamen maakt je wegwijs voor de beste aanpak van jullie woongebouw en geeft antwoord op vragen als: Moeten we eigenlijk wel isoleren, terwijl de mensen nu vooral klagen over de hitte in de zomer? De beheerder zegt dubbelglas plaatsen, maar kun je dan niet beter gelijk gaan voor moderne kozijnen? Moeten we nu investeren in een warmtepomp of wachten op het warmtenet? En hoe houd je de woningen in toekomst betaalbaar? Na deze cursus begrijp je de samenhang van verduurzamingsmaatregelen en kun je beter(e) keuzes maken voor de toekomst van jullie VvE. 

Flat vóór en na renovatie naar energieneutraal, Keulse Slag in Arnhem (Projectadviseur: Bouwnext; foto’s: Mons Stolper ©)

Nieuw bij KERN: Cursus Integraal verduurzamen

Als VvE’s-bestuurder sta je voor grote uitdagingen als het gaat om een duurzame toekomst voor je VvE. Keuzes voor maatregelen hebben een grote impact op de betaalbaarheid, het comfort en de woningwaarde. Daarom geeft Kennisinstituut KERN nu een cursus speciaal voor bestuurders van VvE’s.

De pilot van deze cursus vindt plaats in 2 blokken van 2 uur ‘online’, op de donderdagavonden 1 juli en 15 juli, tussen 19.00 en 21.00 uur. Deze try-out biedt KERN aan voor een sterk gereduceerd tarief van 85,00 euro exclusief BTW per persoon.

Wij raden je aan om deze cursus met een of twee medebestuursleden van jouw VVE te volgen zodat jullie zich gezamenlijk een beeld kunnen vormen van de aanpak voor verduurzaming.

Inhoud van de cursus

Context

Wat staat ons te wachten rondom de energietransitie (extra heffing op gas?) en waarom komt energie besparen vóór opwekken? Daarnaast zoemen we in op het besluitvormingsproces bij VvE’s en op manieren om draagvlak te creëren voor besluiten tijdens de ALV.

Bestuurlijke en juridische kant

Splitsingsaktes en de huishoudelijke reglementen van VvE’s zijn bepalend voor de renovatie-mogelijkheden. Ook gespikkeld bezit met huurders en eigenaars kent zijn uitdagingen. We kijken naar de huidige en toekomstige rol van o.a. bewoners, beheerders en onderhoudspartijen.

Bouw- en installatietechniek

In dit deel maak je kennis met moderne bouwtechnologie, als basis voor betaalbare en zeer energie-efficiënte renovaties. De principes van een energie-prestatiegarantie worden uit de doeken gedaan.
Ook leer je de risico’s kennen van energetische ingrepen, als deze niet goed gebeuren. Je begrijpt de noodzaak van luchtdicht bouwen, ventilatie en het isoleren van thermische bruggen.

Maatschappelijke opgave

Gezond en betaalbaar wonen en het voorkomen van energiearmoede zijn aspecten van de sociaal-maatschappelijke zorgplicht van gemeentes. Een grondige renovatie kan de betaalbaarheid voor de lange termijn borgen, door zeer lage energielasten en onderhouds- en vervangingskosten. Het verduurzamen richt zich ook op doelmatig en circulair grondstoffengebruik en zorg voor milieu en klimaat. En natuurlijk werkt een grondige renovatie verpaupering tegen, en heeft ook impact op de wijk.

Financiering van duurzame renovaties

De servicekosten en de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) vormen de hoekstenen van de renovatie-financiering. Biedt de terugverdientijd een verstandig afwegingskader? Of kunnen we beter kijken naar de lange-termijneffecten en vooral naar de werkelijke totale maandlasten voor de bewoners vóór en na de renovatie?

Integrale aanpak versus energielabelstappen

Je leert het verschil kennen tussen een integrale renovatie en de reguliere energielabelstappen-renovatie. Aan de hand van voorbeelden in Nederland gaan we dieper in op het belang van garanties op de bouwkwaliteit en energieprestatie. En wat er voor bestuurders komt kijken bij een integrale aanbesteding.

Renoveren met toekomstvisie

Van een lelijk eendje naar een mooie zwaan

Als bestuurder van een VVE met een ouder gebouw wil je onderhoudsmaatregelen uitvoeren zonder spijt achteraf. Het gebouw moet bij de tijd blijven en de servicekosten betaalbaar. Als ook het wooncomfort verbetert zou het helemaal mooi zijn. Maar hoe krijg je een overzicht over alle mogelijkheden voor het gebouw en wat maakt een renovatieplan interessant voor een financier? Hoe maak je het gebouw klaar voor de toekomst?

Haalbaarheidsanalyse

De voorbereiding van een grondig renovatieplan begint met een gedegen haalbaarheidsanalyse. Dit levert antwoord op vragen zoals:

Ligt een flinke besparing op energiekosten binnen bereik?  Kan de warmtebehoefte zo ver terugvallen dat we er ook mee van het aardgas af kunnen? Wat levert hoeveel subsidies op? Moeten we volgens de gemeente overstappen op lage temperatuurverwarming? Wat is de juiste volgorde van uitvoeren, of pak je juist alles in één keer aan?

Woonlastenneutraal? – juist een hoogwaardige renovatie maakt het mogelijk

Bij een duurzame renovatie komen naast de investeringskosten ook besparingen in beeld. Afhankelijk van de staat van onderhoud, het huishoudboekje en de technische mogelijkheden is een besparing op de energie voor verwarming mogelijk tot 90%. Daarnaast gaan na een integrale renovatie ook de onderhoudskosten voor de komende periode fors omlaag. Deze kasstroom is beschikbaar om de uitgaven voor de aflossing van een lening te dekken. Als de kosten voor en na de renovatie op maandbasis voor de appartementseigenaren gelijk blijven spreken we van woonlastenneutraal renoveren.

Bij de investering in een renovatie kijken we dus verder dan de korte termijn. Dit geeft ook inzicht in hoe de kosten van een renovatie zich verhouden tot losse verduurzamingsmaatregelen. Veelal blijkt dat reguliere energiemaatregelen het afleggen tegen een vergaande energierenovatie, over 30 jaar beschouwd. Kijk voor meer informatie over woonlasteneutrale renovaties ook op www.wnr.nu

Integraal Verduurzamen voor Bestuurders van VVE’s

295,00 excl. btw

Vermeld bij het afrekenen graag onder “Bedrijfsnaam” de naam van jouw VvE.

Kijk hier voor de voorwaarden.

Locatie

De cursus vindt online plaats. Na aanmelding ontvang je een link naar de bijeenkomst.

Wanneer is de cursus Integraal verduurzamen interessant voor uw VVE?

Vaak is groot onderhoud de aanleiding om toch eens door te pakken met verduurzamen. Bijvoorbeeld:

  • Het dak inclusief ballast moet vervangen worden om lekkage voor te zijn.
    Kan goede dakisolatie hierin kan meeliften?
  • Het oude dubbelglas uit de jaren ’80 is aan vervanging toe.
    Zijn de kozijnen dan ook niet aan vervanging toe?
  • De verouderde VR-ketels worden vervangen door HR-ketels, waardoor ook de rookgaskanalen vervangen moeten worden. Vaak een pittige kostenpost. Is dat nog wel slim als de overheid ons op termijn van het aardgas af wil hebben?

Hier begint vaak de verkenningstocht van actieve bestuursleden om uit te zoeken hoe ze verduurzaming in kunnen zetten en ook tegelijk meer wooncomfort kunnen realiseren.

Zo niet…!

Soms kom je ze tegen: bestuurders die trots vertellen dat ze vorig jaar rondom het enkelglas hebben laten vervangen door dubbelglas. In de bestaande, niet geïsoleerde, stalen kozijnen… De infrarood warmtebeelden liegen er niet om. Nog steeds lekt bijna 40% van de warmte via de ramen en kozijnen naar buiten!
En een mogelijk nog serieuzere consequentie: er is een gezondheidsrisico voor de luchtwegen bijgekomen. Dit heeft te maken met het vergrote risico op condens en schimmel, doordat waterdamp nu niet meer op het glas condenseert maar op de stalen kozijnen en in de koude hoeken van de muur.

Met een traditionele MJOB blijft alles bij het oude…

Een Meerjaren-onderhoudsbegroting (MJOB) voorziet er vaak in dat het gebouw netjes wordt bijgehouden. En dus niet ingrijpend verbeterd of verduurzaamd wordt. Hiervoor heeft de VvE vaak geen middelen gereserveerd.

Hoe kun je dat ombuigen zonder dat je ‘met de pet rond moet’, en zonder dat de woonlasten (enorm) toenemen? – Daar ligt de uitdaging! En kan een integrale verduurzaming een oplossing zijn.