Cursus Energieneutraal bouwen en renoveren voor installateurs

Bouwen volgens BENG, NOM of Passiefhuis? Na deze 4-daagse cursus maak jij van energieneutraal bouwen en renoveren ook jouw succes!

De wereld is midden in de energietransitie. Deze brengt ook veel veranderingen teweeg in de bouw en installatiesector. Nieuwe vaardigheden zijn vereist zoals duurzaam bouwen en integraal samenwerken – een uitdaging voor de markt! In de cursus Energieneutraal bouwen en renoveren leer je dat duurzaam, efficiënt en betaalbaar bouwen samengaan. Er zijn nu vakmensen nodig die zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheid nemen. En dus kunnen participeren in efficiënte samenwerkingsvormen. Deze cursus is het antwoord op actuele vraagstukken van ontwerpende en uitvoerende bouwprofessionals.

Sluit je aan bij de koplopers!

Deze cursus Energieneutraal bouwen en renoveren voor installateurs is bestemd voor professionals in de installatiebranche, adviseur, installateur, projectontwikkelaar of projectleider.

Je hebt een bouwgerelateerde vakopleiding in de richting installatietechniek of je bent medewerker van een installatiebedrijf of woningbouwvereniging, energie- of bouwadviseur, projectontwikkelaar of projectleider.

Energieneutraal bouwen is de nieuwe bouwstandaard, voor nieuwbouw én renovatie. Grijp die uitdaging en pak die nieuwe kansen! Als je deze essentiële en zeer waardevolle kennis bijspijkert blijf jij aan de bal en hou je de aansluiting met de koplopers in de bouw- en installatiesector. Deze cursus kan alles voor je veranderen.

Alles over energieneutraal bouwen en renoveren in vier dagen

Wetenschappelijke kennis en de bouwpraktijk gaan hand in hand. De basisprincipes van energieneutraal en passief bouwen worden begrijpelijk vertaald naar jouw bouwpraktijk. Voorbeelden, oefeningen, uitleg door ervaren docenten en projectbezoeken maken je vertrouwd met de belangrijke (uitvoerings-)aspecten bij energieneutraal bouwen.

De kennis die je opdoet kun je direct praktisch toepassen. Welke materialen zijn geschikt en hoe kom je tot een hoogwaardige uitvoering? Hoe los je thermische bruggen op en wanneer vormen deze wel en geen probleem? Hoe realiseer je een goede luchtdichtheid, ook in complexe situaties? Een bijzondere plek nemen de kozijnen in, want deze leveren, als het goed is, een relevante bijdrage aan de verwarming. En hoe stem je hier de installaties goed op af?

Bouwkunde en installatietechniek gaan hand in hand. Comfortventilatie; verwarming via ventilatielucht en passieve koeling worden in verband gebracht met de bouwkundige kwaliteit. Zo begrijp je de (vaak verrassend andere) dimensionering van installaties in een energieneutraal gebouw.

Energieneutraal bouwen wordt simpel, betaalbaar en betrouwbaar door goed samen te werken. Deze cursus slaat de brug tussen de verschillende disciplines, want bij een energieneutraal gebouw vormen ze een integraal geheel. Je wordt alert op de snijvlakken, daar waar je moet afstemmen in ontwerp en in de uitvoering.

Er komt veel bij kijken!

Energieneutraal bouwen – er komt zo veel bij kijken! Details en berekeningen waarmee je meestal goed uit de voeten kon werken niet meer. Laat staan de vuistregels voor het dimensioneren van de installaties!

Ook al is energieneutraal bouwen dé nieuwe bouwstandaard, de bouwprofessional heeft niet zo een-twee-drie de antwoorden op vragen die steeds meer spelen in ontwerp en uitvoering van energieneutrale projecten. Bijvoorbeeld:

  • Hoe krijg je een gebouw echt luchtdicht en waarom moet dit überhaupt?
  • Een kozijn inpakken en dus extra isoleren, hoe zinvol is dat?
  • Wordt koelen standaard, gezien de afgelopen warme zomers?

Daarbij komt er steeds meer druk op de uitvoering. De beloofde kwaliteit moet worden aangetoond. Zij het voor EPV, een opdracht met garantie op de energieprestatie of binnenkort met de wet kwaliteitsborging.

  • Hoe voorkom je gedoe in de uitvoering of achteraf?
  • Welke keuzes maak je, ook omdat de materiaalkosten extreem stijgen?
  • Hoe blijf je als bouwprofessional aan de bal in een tijd van steeds meer off-site productie en grootschalige uitrol van schilrenovaties?

De cursus Energieneutraal bouwen en renoveren biedt jou ondersteuning bij het vinden van de weg hierin. De weg die het beste past bij jou en je klanten. Het vertrekpunt is je eigen inzicht. Inzicht over de samenhang van de factoren die bij een betaalbaar, gezond en comfortabel gebouw een integraal geheel vormen.

Integrale aanpak

Een integrale aanpak is dé sleutel voor een succesvolle omschakeling naar energieneutraal bouwen. Voor een hoogwaardig geïsoleerde gebouwschil is een eenvoudig uitvoerbare detaillering, een goed doordachte werkvolgorde en kwaliteit in de uitvoering nodig. Ook moet de installatie goed passen bij het gebouw. Kortom: koppen bij elkaar, en wel zo vroeg mogelijk.

Samenwerken is goud waard!

Energieneutraal bouwen is een uitdaging maar ook een kans. Het kan namelijk echt duurzaam, comfortabel én betaalbaar. Hiervoor moeten alle energetische maatregelen wel goed op elkaar zijn afgestemd. Een goede samenwerking van betrokken disciplines is daarbij cruciaal voor de juiste ontwerp-besluiten.

Trias Energetica is de economisch voordeligste route. Een correcte bouwkundige aanpak beperkt de energiebehoefte voor verwarming hierbij tot een tiende (!) van wat tot nu toe gebruikelijk was. In zo een gebouw staan installaties niet meer op zichzelf. Maar ze worden nauwkeurig afgestemd op het gebouw en op de behoefte van de bewoners/gebruikers.

Een succesvolle uitvoering is natuurlijk sterk afhankelijk van de know-how van de vakmensen. En van hun betrokkenheid. Vooral voor de uitvoerende bouwpartners is het besef belangrijk dat alle delen van een energieneutraal gebouw tezamen leiden tot het beoogde resultaat. Samen zorg je voor een goed gestroomlijnd werkproces, de interdisciplinaire samenwerking van alle collega’s, van werkplanning tot uitvoering.

Synergie

Een luchtdichte gebouwschil zorgt voor een veel beter te sturen ventilatieluchtstroom. Resultaat: een aangename, gezonde binnenlucht met minder ventilatorenergie, minder geluid en minder warmteverlies in de winter. Allemaal vruchten van een integrale aanpak.

‘Zo doen we het altijd’ is echt verleden tijd

Als je je marktpositie wilt behouden en versterken en jezelf verder wil ontwikkelen maak dan je deze kennis eigen. Zo raak je niet achterop, als ondernemer én als medewerker. Wil je aansluiten bij de koplopers in de bouw, dan is deze cursus echt iets voor jou! Met deze nieuwe kennis kan alles voor je veranderen. Lees de testimonials:

Gert-Jan van de Broek, directeur Technisch Installatiebedrijf Toonen:

“Als je als installateur in de toekomst wil meedraaien in een bouwteam voor het realiseren van een passiefhuis is deze leerzame cursus een must!”

Cursus Energieneutraal bouwen en renoveren voor installateurs

1.250,001.525,00 excl. btw

Wissen

Examen voor “Gecertificeerd passiefhuis vakman”:

Het examen kost € 275,-.

Bij aanmelding voor het examen gaan we er zonder tegenbericht van uit dat we jouw naam en werkprofiel na geslaagd examen op onze website mogen tonen.

Kijk hier voor de cursusvoorwaarden.

Is jouw bedrijf lid van DNA? Dan krijg je 10% korting (vermeld dit bij aanmelding).

20% extra korting!

Bij gelijktijdige aanmelding van 4 collega’s voor de complete cursus en het examen, kan de 5e collega gratis deelnemen! Dus 5 personen voor de prijs van 4.

In-house

Wij geven deze cursus ook in-house. Dit kan voordelig zijn bij deelname van meer deelnemers én wij kunnen de cursus afstemmen op uw vragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Over de locatie in Ede

De cursus wordt op onze locatie gegeven in Ede, Horapark 2.

In het restaurant op de cursuslocatie kun je tussen de middag lunchen op eigen kosten.

Met de cursus Energieneutraal bouwen en renoveren maak je er ook jouw succes van

Voor energieneutraal bouwen hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. Je kunt bouwen en vertrouwen op jarenlange ervaring en wetenschappelijke kennis, beproefd in talloze energieneutrale passiefhuisprojecten in Nederland, maar ook wereldwijd.

Je behaalt het internationaal erkende certificaat Passiefhuis Vakman

De cursus leidt op voor het examen Passiefhuis Vakman. Slaag je, dan ontvang je het internationaal erkende en gewaardeerde certificaat Passive House Tradesperson. Deelname aan de modules is niet verplicht voor deelname aan het examen. Het certificaat wordt verstrekt door het Passive House Institute.

Zij gingen jou voor: Gecertificeerde passiefhuis bouwprofessionals

Je krijgt les van zeer ervaren docenten

Dit is een cursus van experts voor experts, dus echt een praktijkcursus.De hoofddocenten zijn Clarence Rose (passiefhuisspecialist), Henk Wegkamp (energetisch-economisch analist), Carl-peter Goossen (NZEB-ontwerpmanager) en Nicolaas van Everdingen (energetisch adviseur). Hun enorme ervaring op verschillende werkterreinen en de voorbeeldprojecten helpen je zeker aan te sluiten op de nieuwe bouwpraktijk. Hun diepgaande kennis van de bouwpraktijk van energieneutraal bouwen delen zij graag met jou!

Henk Wegkamp

Energetisch-economisch analist

Clarence Rose

Expert energieneutraal bouwen en renoveren, geaccrediteerde passiefhuiscertificeerder

Carl-peter Goossen

NZEB-ontwerpmanager

Nicolaas van Everdingen

Systeem-integrator en expert integraal (ver)nieuwbouwen

Vier dagen boordevol bewezen kennis en praktische inspiratie

Deze cursus wordt al jarenlang in tientallen landen gegeven aan professionals in de uitvoerende bouw en installatietechniek, in Nederland door Kennisinstituut KERN. Recentelijk heeft KERN deze cursus vernieuwd en omgeschreven voor de Nederlandse bouwsituatie.

De cursus begint met de economische geheimen achter Trias Energetica en kostenefficiënte ontwerp- en bouwmethodiek. Aansluitend staat luchtdicht bouwen centraal en zijn er demonstraties.

Op dag 2 volgt een verdieping in isolatietechniek en leer je thermische bruggen beoordelen en condensproblemen voorkomen. Vervolgens zoemen we in de middag in op passiefhuis-kozijnen en sluit af met de dimensionering van de warmteopwekking en distributie van warmte in een energieneutraal gebouw.

Op dag 3 leer je alles over comfortventilatie  in passiefhuizen. Aansluitend komt energetische renovatie en de interdisciplinaire samenhang van energieneutraal bouwen aan bod.

Op dag 4 rond je de cursus af met een examentraining en een bezoek aan twee energieneutrale projecten.

Inhoud Cursus Energieneutraal bouwen en renoveren

De basis van betaalbaar (bijna) energieneutraal bouwen en renoveren

Definities rondom energieneutraal bouwen

Je leert de definities kennen van (bijna) energieneutrale bouwconcepten, zoals bijvoorbeeld BENG, NOM en passiefhuis, en de bijbehorende eisen en verbruikswaarden.

Basisprincipes van het (bijna) energieneutraal en passief bouwen, ecologie en comfort

Je leert de 5 basisprincipes van het (bijna) energieneutraal en passief bouwen kennen en kunt deze onderbouwen. Je leert de relatie kennen van (bijna) energieneutraal bouwen met ecologie en wooncomfort.

Energiebalans en ontwerpprincipes

Je leert dat de achterliggende basis van passiefhuistechnologie een bouwfysische energiebalansberekening is (NZEB-tool/PHPP) en kent de belangrijkste factoren en ontwerpprincipes.

Economie

Je leert de economische aspecten van (bijna) energieneutraal en passief bouwen benoemen en globaal een beschrijving te geven van de invloed van deze aspecten op het ontwerp en de uitvoering.

Informatie voor de eindgebruiker en ondersteuning

Je neemt kennis van de bijzonderheden in het gebruik van (bijna) energieneutrale en passieve gebouwen zodat je in staat bent gebruikers hierover te informeren.

Luchtdicht bouwen

Theorie luchtdicht bouwen

Je leert het belang van een luchtdichte constructie en de invloed van luchtlekken op het warmteverlies. Na deze les begrijp je het verschil tussen wind- en luchtdichtheid, dampdicht en dampopen bouwen. Ook kun je de typische plaatsen van luchtlekken aanwijzen en weet hoe deze luchtlekken zijn te voorkomen. Verder kun je uitleggen hoe de luchtdichtheid wordt gemeten.

Workshop

Tijdens een workshop leer je de praktische aspecten kennen van luchtdicht bouwen, bijvoorbeeld het verwerken van bouwtape of de luchtdichtheid meten van het leslokaal.

Basis Isolatie en thermische bruggen

Je leert isolatiematerialen en hun eigenschappen kennen en bent in staat om de voor- en nadelen van deze materialen te benoemen. Je leert het belang kennen van constructies zonder thermische bruggen. Je leert de basisregels kennen om een thermische brug te voorkomen en kunt aangeven wat het effect is van thermische bruggen op het binnenklimaat en de energiebalans.

Basis Kozijnen, ramen, deuren

Je leert de specifieke functies en eigenschappen kennen van transparante passiefhuis-elementen. Je begrijpt de invloed van ramen op de energiebehoefte en het comfort in een goed geïsoleerd gebouw. Ook leer je de energetische bijzonderheden kennen van dakramen.

Balansventilatie

Je leert de basisvoorwaarden kennen voor goede luchtkwaliteit en de noodzaak ervan. Je kunt de werking van balansventilatie en het principe van warmteterugwinning beschrijven.
Je leert de verschillende ventilatie-concepten (centrale en decentrale ventilatiesystemen) kennen en verkrijgt basiskennis over de onderdelen van het ventilatiesysteem, afmetingen toestel, typeselectie. Je leert de bijzonderheden bij passiefhuisventilatie kennen zoals verwarming via ventilatielucht, vorstbeveiliging, geluidsarme installatie, zomerventilatie en de belangrijkste uitvoeringsaspecten zoals inregeling.

Ventilatie bij energetische renovatie

Je leert de bijzonderheden kennen van (het installeren van) ventilatiesystemen in gerenoveerde passieve gebouwen. Voorwaarden en voordelen, ruimtebesparende apparaten en kanalen komen aan bod.

Verwarming in een (bijna) energieneutraal gebouw

Je leert de basisprincipes van de warmtevoorziening in een(bijna) energieneutraal, passief gebouw kennen en kunt de samenhang weergeven met comfort en binnenklimaat. Je leert het vereiste vermogen voor verwarming cq. warm tapwater inschatten. Je kunt de toepasbaarheid van al dan niet conventionele warmtebronnen voor warm tapwater en verwarming in diverse gebouwtypes (eengezinswoningen, appartementenbouw, renovatie) beoordelen. Je kent de toepassingsmogelijkheden van hernieuwbare energie bij (bijna) energieneutrale en passiefhuisprojecten.
Je kunt de aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering van warmteopwekking, -opslag en -toevoer in (bijna) energieneutrale passieve gebouwen onderkennen. Je kunt de opbouw , functie en uitvoeringsaspecten van ventilatielucht-verwarming benoemen. Je kunt opbouw, werkwijze en uitvoeringsaspecten in (bijna) energieneutrale en passieve gebouwen en bijzonderheden benoemen van warmtepompsystemen,  compacttoestellen, biomassaketels en haarden.

Renovatie en bouwproces

(Bijna) energieneutrale renovatie en EnerPHit

Je leert diverse methodes van (bijna) energieneutrale renovaties met passiefhuistechnologie kennen en de bijzonderheden bij een stapsgewijze aanpak. Daarbij krijg je inzicht over de voordelen van No-regret-renovatie met betrekking tot potentiële energiebesparingen, comfort en gezondheid. Tevens krijg je inzicht in de (praktische en economische) grenzen van een renovatie. Je leert een zinvolle thermische isolatiewaarde bij renovatiemaatregelen bepalen. Tevens leer je de bouwfysische aandachtspunten kennen en de principiële vereisten en voordelen van EnerPHit-certificering.

Bouwproces en kwaliteitsborging

Je leert de specifieke bijzonderheden van het bouwproces en de kwaliteitsborging van (bijna) energieneutrale en passieve gebouwen benoemen en verkrijgt kennis van het nut en de systematiek van passiefhuiscertificatie.

Wrap up en examenvoorbereiding

Tijdens deze training worden al je resterende vragen met betrekking tot de cursusinhoud beantwoord en oefen je ter voorbereiding op het examen ‘Certified Passive House Tradesperson’.

Excursie naar 2 (bijna) energieneutrale passiefhuisprojecten

Deze middag bezoek je 2 (bijna) energieneutrale/passiefhuisprojecten. Deze bevinden zich voor zover mogelijk in de omgeving van de cursuslocatie. Indien mogelijk is een van deze projecten in uitvoering, omdat dit meestal waardevolle inzichten oplevert in uitvoeringsvragen die in deze cursus zijn behandeld.

De locaties worden meestal direct voorafgaand aan de excursie bekendgemaakt.

Weg die spouwlat!

Leer jarenlang beproefde details kennen én toepassen.: Als je kozijnen op ankers stekt en direct in de isolatie, dan beperkt dit het energieverlies en krijg je het makkelijker luchtdicht. En dit is nu juist ook nog eens de meest voordelige aansluiting.

Wat heb je aan deze cursus:

– Ontdek hoe je met gelijke woonlasten betere gebouwen kunt maken.
– Krijg superslimme trucs voor het oplossen van thermische bruggen.
– Kom achter de geheimen van passieve zonnewarmte en energie-plus-kozijnen.
– Beoordeel de impact van architectuur en bouwconstructie op comfort en installaties.
– Leer energie- en kostenefficiënt ontwerpen én waar je op moet letten voor een uitvoering zonder fouten.
– Bespaar juist tijd door inzicht in de juiste timing in ontwerp en uitvoering.
– Pas deze kennis toe op renovatievraagstukken. Daar is het voorál om te doen.
Stel je vragen persoonlijk aan Clarence, Henk, Carl-peter en Nicolaas, je hebt dan een kort lijntje met hen!
– Kom in contact met andere ondernemers en medewerkers die ook willen aansluiten bij de koplopers.